Żółkiew: teren nr 6


Budynki niemieszkalne pod mocy produkcyjnych

Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w granicach miasta przy ulicy Wokzalnej 36
Żółkiew: teren inwestycyjny # 6

Teren inwestycyjny nr 6

Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego 50.048092N 23.979626E
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 1,5 ha
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego Rzeźba terenu płaska o nachyleniu w północną stronę, podczas powodzi teren nie jest zatapiany. Uporządkowany teren.
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy Na terenie występują dwa niemieszkalne budynki.

  1. Powierzchnia magazynowa – 748,9 m².
  2. Powierzchnia magazynowa – 2187,5 m².
Własność Prywatna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu)
Budownictwo zakładów produkcyjnych lub powierzchni magazynowych.
Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna dostępna:

  • dostępność do sieci elektroenergetycznej,
  • dostępność do sieci wodociągowej (średnica 250 mm),
  • dostępność do centralnej sieci cieplnej – 0,2 km,
  • dostępność do sieci kanalizacyjnej – 0,3 km (do kolektora o średnicy 400 mm).
Infrastruktura telekomunikacyjna Sieć telekomunikacyjna niepodłączona. Najbliższa odległość do sieci telekomunikacyjnej 0,2 km.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 100 m
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w bezpośredniej bliskości do ulicy Wokzalnej (miejska obwodnica).

  • odległość do centrum miasta – 1,0 km.
  • odległość do drogi międzynarodowej – 1,2 km.
  • odległość do stacji kolejowej – 0,5 km.
  • odległość do Lwowa – 25 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Szczególnych ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Cena do uzgodnienia