Żółkiew: teren nr 5


Obiekt w miejscu mocy produkcyjnych i magazynowych

Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego Teren inwestycyjny zlokalizowany w granicach miasta przy ulicy Lesi Ukrainki.
Żółkiew: teren inwestycyjny nr 5

Teren inwestycyjny nr 5

Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego 50.057240N 23.946946E
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 5,6 ha
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego Rzeźba terenu płaska o nachyleniu w północną stronę, podczas powodzi teren nie jest zatapiany. Uporządkowany teren.
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy Administracyjne, produkcyjne, powierzchni magazynowe i inne budynki.
Własność Prywatna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu)
Do potrzeb produkcyjnych.
Infrastruktura techniczna Dostęp do infrastruktury technicznej

  • dostępność do sieci elektroenergetycznej,
  • dostępność do sieci wodociągowej,
  • dostępność do sieci gazowej,
  • dostępność do sieci kanalizacyjnej.
Infrastruktura telekomunikacyjna Siec telekomunikacyjna podłączona.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 100 m
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w bezpośredniej bliskości do ulicy Lesi Ukrainki (droga asfaltowa).

  • odległość do centrum miasta – 1,6 km.
  • odległość do drogi międzynarodowej – 1,5 km.
  • odległość do stacji kolejowej – 1,7 km.
  • odległość do Lwowa – 27 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Szczególnych ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Cena do uzgodnienia