Żółkiew: teren nr 4


Budynek niemieszkalny pod budownictwo obiektu handlowego

Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego Budynek znajduje się w granicach miasta przy ulicy Woiniw UPA 24B (terytorium byłej bazy wojskowej).
Żółkiew: teren inwestycyjny nr 4

Teren inwestycyjny nr 4

Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego 50.051123 N 23.977266E
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 315 m2
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego Ceglany budynek, wymaga remontu. Budynek znajduje się na terytorium o powierzchni 0,25 ha (istnieje możliwość dobudowy). Budynek zbudowany w latach 70-ych XX wieku.
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy Jeden piętrowy budynek.
Własność Prywatna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu)
Budownictwo obiektu handlowego.
Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna dostępna:

  • dostępność do sieci elektroenergetycznej 10 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej 60 m,
  • dostępność do sieci gazowej 50 m,
  • dostępność do sieci kanalizacyjnej 60 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Sieć telekomunikacyjna niepodłączona. Najbliższa odległość do sieci telekomunikacyjnej 50 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 100 m
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego Do budynku przylegają drogi dojazdowe łączące budynek z uliczną siecią miasta.

  • odległość do centrum miasta – 0,3 km.
  • odległość do drogi międzynarodowej – 0,5 km.
  • odległość do stacji kolejowej – 0,5 km.
  • odległość do Lwowa – 25 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Cena do uzgodnienia