Żółkiew: teren nr 2


Obszar ziemski na budownictwo wielopiętrowego bloku mieszkalnego na ulicy Jawornickiego

Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego Teren zlokalizowany w granicach miasta przy ulicy Jawornickiego.
Żółkiew: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny Nr 2

Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego 50.054209N 23.963490E
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 1 ha
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego Rzeźba terenu płaska o nachyleniu w południową stronę, podczas powodzi teren nie jest zatapiany.
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność Żołkiewskiej Miejskiej Rady.

Niezbędna dokumentacja do sprzedaży terenu jest sporządzona.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu)
Budownictwo wielopiętrowego bloku mieszkalnego.
Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna niedoprowadzona.

  • odległość do podstacji energetycznej – 0,3 km,
  • odległość do sieci wodociągowej – 0,15 km (wodociąg o średnicy 100 mm),
  • odległość do sieci kanalizacyjnej – 0,15 km (do kolektora o średnicy 400 mm),
  • odległość do sieci gazowej – 0,2 km,
  • odległość do centralnej sieci cieplnej – 0,1 km.
Infrastruktura telekomunikacyjna Sieć telekomunikacyjna niepodłączona. Najbliższa odległość do sieci telekomunikacyjnej 0,1 km.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 50 m
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego Według planu zagospodarowania do terenu zaprojektowano drogi dojazdowe.

  • odległość do centrum miasta – 0,4 km.
  • odległość do drogi międzynarodowej – 1,2 km.
  • odległość do stacji kolejowej – 0,5 km.
  • odległość do Lwowa – 25 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Szczególnych ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Cena startowa 57 000 $.