Żółkiew


1. Podstawowe dane o gminie


Krótka charakterystyka

Żółkiew

Żółkiew

Miasto Żółkiew położone na Ukrainie Zachodniej 23 km na północ od Lwowa i 34 km od Polsko-Ukraińskiego przejścia granicznego. Miasto jest siedzibą rejonu żółkiewskiego w obwodzie lwowskim. Żółkiew leży na wysokości 232 m n.p.m, obok podnóża góry Garaj (365 m, wypiętrzony wał wzniesień Roztocze) na brzegu rzeki Świna (46 km) na granicy Wielkiego Europejskiego Działu Wodnego.

Powierzchnia miasta — 7,64 km2.

Liczba ludności — 13,4 tys. mieszkańców/

Żółkiew – jedno z najstarszych i najbardziej znanych małych historycznych miast Ukrainy. Dziedzictwo kulturowe miasta jest dziedzictwem trzech narodów – Ukraińców, Polaków i Żydów. Żółkiew ma bezpośrednie powiązania z najwybitniejszymi działaczami narodowymi Ukrainy, Polski i Rosji.

W mieście jest około 100 zabytków architektury o znaczeniu lokalnym, narodowym i światowym usytuowanych na nie niedużym obszarze centralnej części miasta. Historyczne centrum do dziś zachowało pierwotny, unikalny renesansowy styl i funkcje ogólnomiejskiego centrum. W 1974 roku historyczną część miasta mianowano Państwowym historyczno-architektonicznym rezerwatem.

W granicach miasta znaleziono złoża gliny, węglu i wody termalne. Bezpośrednio w okolicach miasta jest 3 podmiejskie rekreacyjne parki leśne. Miasto znajduje się w sejsmicznie bezpiecznym i ekologicznie czystym obszarze, teren przeważnie płaski, osuwisk nie ma.

Liczba mieszkańców – 13316 osób. Eksperci dają generalnie pozytywną ocenę procesów demograficznych w mieście. Wzrasta liczba ludności, przez ostatnie dziesięć lat widoczne jest zwiększenie dzietności, więcej jest ludzi młodych i wykształconych. Saldo migracji ludności pozytywne.

Liczba pracowników zatrudnionych w sektorach gospodarki miasta – 7100 osób. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 4% ludności w wieku produkcyjnym (faktyczne bezrobocie jest wyższe).

Żółkiew

Żółkiew

Wśród niedużych miast regionu Żółkiew posiada jedno z najlepszych ekonomicznie-geograficznych położeń, do jego zalet możemy zaliczyć:
1) Bliskość do Lwowa – duże gospodarcze, kulturalne i turystyczne centrum Ukrainy Zachodniej.
2) Bliskość do granicy z Unią Europejską.
3) Bliskość i dostępność do sieci handlowych (hurtowni i małych hurtowni) oraz biznesowych centrów we Lwowie i regionach przygranicznych Polski.
4) Przygraniczne regiony Ukrainy i Polski na które skierowane są programy gospodarczej oraz technicznej pomocy UE.
5) Dwa Euroregiony „Bug” i „Karpaty”.
6) Bezpośrednio graniczy z dużą przyrodniczo-rekreacyjną krainą transgraniczną wyżyną Roztocze.
7) Centrum jednego z największych agrarnych rejonów regionu specjalizujące się na produkcji i przetwarzaniu wyrobów rolnych, posiadające ogromny potencjał produkcji lokalnych alternatywnych paliw odnawialnych.
8) Przy rozwidleniu dróg międzynarodowych.

Ważnymi zasobami rozwoju gospodarczego Żółkwi są: wybitne dziedzictwo kulturowe, przyrodniczo-rekreacyjny potencjał Roztocza oraz możliwość przetwórstwa produkcji rolniczej rejonu. Na południowych obrzeżach miasta w pobliżu cegielni są złoża gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł ceramicznych. W mieście znaleziono również siarkowodorowe wody o temperaturze na powierzchni 39 °C, które mogą być wykorzystywane w celach balneologicznych i termalnych.

 

Plany zagospodarowania/rozwoju

Żółkiew

Żółkiew

Istniejące plany i programy:

 • W Planie zagospodarowania miasta przewidziano rozszerzenie obszarów mieszkalnych i przemysłowych, optymizację budowlaną, odnowę centralnej historycznej części miasta;
 • Strategiczny Plan Rozwoju Lokalnego określa kierunki i cele miasta: wysoki standard życia, kultury, ekologii;
 • Koncepcja odnowy u rewitalizacji historycznego centrum miasta oraz rozwój społecznej i turystycznej infrastruktury przewiduje odtworzenie utraconych historycznych osiedli w centralnej części miasta;
 • Program działań ekologicznych „Czysta Żółkiew” opisuje główne ekologiczne problemy miasta i wyznacza główne cele i środki do ich osiągnięcia;
Żółkiew

Żółkiew

 • Przez Koncepcję i plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Żółkwi do 2020 wyznaczono kierunek polityki lokalnej w dziedzinie energetyki;
 • Program likwidacji skutków powodzi na terytorium miasta przewiduje ulepszenie inżynieryjnej struktury i ochrony terytorium od zatapiana, usunięcie zagrożeń.

 

 

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Scentralizowane zaopatrzenie w wodę w Żółkwi zapewnia przedsiębiorstwo „Żowkwodokanał”.

W Żółkwi działa trzy studnie wiertnicze i stacja drugiego podnoszenia. Studnie wiertnicze znajdują się we wsi Mokrotyn (w odległości 4 km od Żółkwi). Od przepompowni do zbiorników biegnie rurociąg o długości 4,5 km. Produktywność studni wiertniczych stanowi 6700 m³/na dobę. Faktyczne wydobycie wody – 1200 m³/na dobę.

Pojedyncza długość wodociągów w Żółkwi stanowi 11,3 km. Długość ulicznych sieci wodociągowych 49,3 km.

Usługi kanalizacyjne w Żółkwi świadczy przedsiębiorstwo „Żowkwodokanał”.

Ogólna długość głównych kolektorów kanalizacyjnych 10,2 km, długość ulicznych sieci kanalizacyjnych 11,3 km. Działają 4 przepompownie kanalizacyjne oraz stacja oczyszczania ścieków produktywność której stanowi 2000 m³/na dobę. Faktyczna ilość oczyszczanych na stacji ścieków stanowi 600 m³/na dobę. Proces oczyszczania jest dwuetapowy – oczyszczanie mechaniczne i biologiczne .

 

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Dostawę energii elektrycznej zabezpiecza oddział SA „Lwiwoblenergo” Żółkiewski REM za pomocą podstacji PS-110/35/10 kV.

Dystrybucja energii odbywa się na poziomie napięcia 10 kV i składa się z ośmiu napowietrznych i kablowych linii. W mieście jest 39 podstacji transformatorowych, wśród których 30 zamkniętego typu (w pomieszczeniach). Napięcie robocze konsumentów stanowi 3 x 380/220 V 50 Hz. Łączna długość linii dystrybucyjnych o napięciu 0,4 kV wynosi 70 km.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Dostawę gazu zabezpiecza oddział SA „Lwiwgaz” od gazociągu wysokiego ciśnienia „Kamionka Bużańska – Błyszczywody” przez gazo regulującą stację obok wsi Błyszczywody. Od GRS gaz pod ciśnieniem 0,6 MPa rurociągiem 250 mm o długości 5 km dostarczany jest do 3 gazo regulujące punktów miasta, następnie średnim ciśnieniem 0,3 MPa jest dostarczany dużym konsumentom oraz 14 GRP niskiego ciśnienia od których gaz niskiego ciśnienia 0,003 MPa dostarczany innym konsumentom. Obecnie eksploatuje się około 70 km gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, które obejmują około 90% konsumentów.

 

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi komunikacyjne zabezpiecza spółka akcyjna „Ukrtelekom”, reprezentowana Żółkiewskim Cechem komunikacji Lwowskiego oddziału firmy. W mieście działają dwie stacje telefoniczne o pojemności 3200 numerów, co w sumie zabezpiecza zapotrzebowania mieszkańców, biorąc pod uwagę fakt że większość mieszkańców wykorzystuje telefonie komórkową (wszyscy ukraińscy operatorzy telefonii komórkowej zapewniają dobry zasięg w mieście). Jedna z tych stacji jest cyfrową. Stacje podłączone są do obwodowego centrum linią światłowodową co zabezpiecza należytą jakość.

W mieście działa węzeł internetowy zabezpieczający dostęp do Internetu. Jednak ze względu na zły stan zestarzałej sieci telefonicznej części użytkownikom trudno zabezpieczyć jakościowy dostęp do Internetu. Oprócz tego usługi bezprzewodowego Internetu w mieście świadczy kilka prywatnych firm (UkrTelekom, BestLink, UARNET, IntelTelekom).

 

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

Odległość i czas dojazdu do Kijowa – 550 km, około 7 godzin;

Odległość i czas dojazdu do stolicy obwodu Lwowa – 24 km, około 20 minut;

Odległość i czas dojazdu do najbliższego przejścia granicznego Rawa-Ruska–Hrebenne – 37 km, około 40 minut.

Dostępność drogowa

Dostępność drogowa

Dostępność drogowa

Przez miasto przebiega dwie drogi międzynarodowe:

1) Droga międzynarodowa Lwów – Polska (E-372, M-09 Lwów–granica–Lublin–Warszawa), jest to główne połączenie transportowe Żółkwi ze Lwowem i Polską (UE). Droga jest w dobrym stanie (remont został przeprowadzony w 2011 roku). Wzdłuż drogi rozwija się niezbędna infrastruktura transportowa. Droga zabezpiecza łatwy dojazd do miasta – ze Lwowa za około 15-20 minut, od granicy – 25-30 minut. Co dziesięć minut kursuje autobus Nr 151 Lwów–Żółkiew, kursuje również kilkadziesiąt innych autobusów ze Lwowa do pobliskich miejscowości oraz tranzytowe międzymiejskie i międzynarodowe autobusy.

2) Droga międzynarodowa Lwów–Brześć (P-15 Lwów–Kowel–granica–Brześć).

Sieć drogowa w Żółkiewskim rejonie jest w zadawalającym stanie i zapewnia łączność miasta ze wszystkimi pobliskimi miejscowościami. W przeciwieństwie od innych małych miast rejonu Żółkiew posiada obwodnicę, która zabezpiecza objazd miasta przez wszystkie pojazdy tranzytowe. Wszystkie drogi i ulice miasta zabezpieczające dostęp do centralnej części miasta są w dobrym i zadawalającym stanie technicznym.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Międzynarodowe lotnisko we Lwowie

Międzynarodowe lotnisko we Lwowie

Stacja kolejowa

Stacja kolejowa

Odległość od międzynarodowego lotniska we Lwowie przystosowanego do wszystkich typów samolotów stanowi 40 km.
Bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z lotniskiem nie ma.

Przez miasto przebiega linia kolejowa Lwów–Żółkiew–Rawa-Ruska. Kursuje tu podmiejski pociąg Lwów–Rawa-Ruska z częstotliwością 4 razy dziennie, czas podróży ze Lwowa do Żółkwi – 1,5 godziny.

 

4. Informacje teleadresowe


Żołkiewska Miejska Rada

Zolkiew_herb
Adres: pl.Wiczewa 1, Żółkiew, obwód lwowski, Ukraina, 80300

Tel/fax: 38 (03252) 21-264

Osoba do kontaktu: Olena Kłak, e-mail: klak.olena@gmail.com

 

5. Baza gastronomiczno-noclegowa


Park-hotel “Akwaral”

30 pokoi, 60 miejsc noclegowych, restauracja z dużą salą bankietową dla 250 osób, sala konferencyjna, basen, plac sportowy, korty tenisowe.

Adres: ul.Wokzalna 14a, Żółkiew 80300

Tel/fax: +38 (252) 21 0 21, +38 (097) 311 73 11

Strona internetowa : http://hotel-akvarel.com.ua

E-mail: hotel.aquarell@gmail.com

50.04916N 23.97457E

 

Kompleks rekreacyjny “Park”

17 pokoi, 26 miejsc noclegowych, restauracja z salą bankietową dla 240 osób, Klub nocny.

Adres: ul.S.Bandery 3a, Żółkiew 80300

Tel: +38 (098) 05 000 07, +38 (098) 05 378 5

Strona internetowa: http://park-zhovkva.virtual.ua

E-mail: parkinfo@bk.ru

 

Hotel “Styl”

52 pokoje, 104 miejsca noclegowe, restauracja z salą bankietową dla 200 osób, sala konferencyjna.

Adres: ul. Hasyna 5, Żółkiew 80300

Tel.: +38 (032) 526 19 41

Strona internetowa: http://hotelstyl.com.ua

 

Restauracja “Żółkiew”

200 miejsc

Adres: ul. Lwiwska 1, Żółkiew 80300

 

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Obiekty sportowe:

 1. Miejski stadion „Roztocze”
  Turnieje piłki nożnej, koncerty, turnieje modelarstwa lotniczego, sportowe zawody dziecięce i inne.
 2. Hala sportowa Dziecięco-Młodzieżowej Szkoły sportowej
  Największa kryta hala sportowa w regionie. Odbywają się tu turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i inne.
 3. Hala sportowa Klubu „Lirs” http://lirs.com.ua/
  Hala do tenisa stołowego o standardzie europejskim. Klub regularnie przeprowadza narodowe i międzynarodowe turnieje tenisa stołowego (Mistrzostwa Europy, Puchar Ukrainy im. Basinoji, Klubowy Puchar Ukrainy , Międzynarodowy turniej tenisa stołowego „Kubek Roksolany”, Mistrzostwa Ukrainy „Prędka piłeczka”, Puchar Anatolia Strokatowa i in.).
 4. Siłownia. Adres: ul. Nabereżna 1.
 5. Kompleks sportowy przy hotelu „Akwaral” (korty tenisowe, basen, boisko do piłki nożnej).

 

Zdrowie i opieka społeczna

 • Centralny Rejonowy Szpital 380 łóżek/miejsc;
 • Przychodnia 810 wizyt/zmiana;
 • 10 prywatnych gabinetów stomatologicznych;
 • 10 aptek;
 • Prywatne medyczne ośrodki diagnostyczne i profilaktyczne.

 

Edukacja

Placówki edukacyjne:

 • Przedszkole Nr 1 „Barwinok”, ilość miejsc 160;
 • Przedszkole Nr 2 „Kałynońka”, ilość miejsc 140;
 • Przedszkole Nr 3 „Ziroczka”, ilość miejsc 60;
 • Ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia Nr 1, ilość miejsc 600;
 • Ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia Nr 2, ilość miejsc 600;
 • Ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia Nr 3, ilość miejsc 500;
 • Specjalizowana szkoła-internat dla dzieci z wadami słuchu, klasy są przystosowane do potrzeb uczniów, ilość miejsc 100;
 • Rejonowe Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości;
 • Dziecięca Szkoła Malarstwa;
 • Prywatna dziecięca szkoła „Erudyt” – studium języków obcych.

 

Instytucje kultury

Instytucje kultury:

 • Rejonowy Dom Narodowy (rejonowe centrum twórczości ludowej) wyposażony w salę dla 600 osób;
 • Letnia scena w parku kultury i rekreacji;
 • Centralna rejonowa biblioteka;
 • Rejonowa biblioteka dla dzieci;
 • Kino, ilość miejsc 180.

 

Imprezy

 • Międzynarodowy turniej piłki nożnej ku pamięci Wasyla Kowcuna – odbywa się co roku.
 • Rajd rowerowy ku pamięci Zbigniewa Kiernickiego, odbywa się co roku.
 • Dzień Energii – coroczne przedsięwzięcie edukacyjne.
 • Roztoczański Festiwal do Dnia Niepodległości – coroczne kulturalne i rekreacyjne przedsięwzięcie.
 • Dzień Miasta – coroczne kulturalne i rekreacyjne przedsięwzięcie.
 • Festiwal „Muzyka w świątyni”, odbywa się co roku.
 • Rejonowy festiwal Bożonarodzeniowych zespołów folklorystycznych
 • Międzynarodowe Mistrzostwa modelarstwa lotniczego.
 • Mistrzostwa Ukrainy w tenisie stołowym.

 

 

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Żółkiew znajduje się w centrum obszaru rolniczego i nie posiada rozwiniętej przemysłowości. Nieduże przedsiębiorstwa miasta specjalizują się głównie na zbieraniu i przetwarzaniu produktów rolnych i produkcji drewna, a także na produkcji poligraficznej, obróbce metali i produkcji konstrukcji metalowych. Działają nieduże przedsiębiorstwa budowlane, transportowe i handlowe oraz rejonowe przedsiębiorstwa świadczące usługi dostawy gazu, wody, energii elektrycznej. Prywatne przedsiębiorstwa działają głównie w sferach handlu i usług, są też przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów z drewna i mebli.

Główne przedsiębiorstwa:

 1. Żółkiewskie leśnictwo, 1939 rok, 197 pracowników, powierzchnia produkcyjna 782 m². Produkuje: sortyment drewna, tarcicę, tarcicowe płyty.
 2. Państwowy „Wetsanzawod”, 1988 rok, 50 pracowników, powierzchnia produkcyjna 1,360 m². Produkuje: mączkę mięsno-kostną, mydło, proszki do prania.
 3. OAS „Szlachindustria”, 1978 rok, powierzchnia produkcyjna 7,800 m². Produkuje: maszyny i urządzenia do transportów, konstrukcje metalowe, dozuje i butelkuje spoiwa do budownictwa i remontu dróg.
 4. OAS „Żółkiewski Chlibzawod”, 1994 rok, 65 pracowników, powierzchnia produkcyjna 1,855 m². Produkuje: pieczywo, makaron, napoje bezalkoholowe.
 5. Wydawnictwo „Misjonarz” (Żółkiewska drukarnia książek), 1895 rok, 90 pracowników. Produkuje: Książki, plakaty i inną produkcję poligraficzną.
 6. Sp.z.o.o „Hałfrost” (BIZ – przedsiębiorstwo z inwestycjami zagranicznymi, Holandia). Główna działalność: przechowywanie i przetwarzanie owoców i jagód, eksport i realizacja produkcji na rynku wewnętrznym. 100 pracowników.
 7. Sp.z.o.o „MTekstyl” (BIZ, Francja), produkcja odzieży, 100 pracowników.
 8. Sp.z.o.o „Agrokop” (BIZ ukraińskie przedsiębiorstwo „Agroinwest” i grupa Tecnocap, Włochy), produkcja wieczek do konserw.
 9. Sp.z.o.o „LustPakUkraina” (BIZ, Polska). Opakowania dla produktów mlecznych.
 10. Sp.z.o.o „Halickie tradycje” (BIZ, Polska). Produkuje polewę czekoladową.
 11. Cech napoi bezalkoholowych Żółkiewski RSS. Produkuje napoje bezalkoholowe.

 

Handel

Główne obiekty handlowe:

 • CH „Rajspożywspiłka” („Technoluks”, BoTar”, Supermarket „Kolibris”, Supermarket „Rukawyczka”, „DEKO” artykuły przemysłowe, meble i inne.)
 • Centrum handlowe „Rosana”
 • Centrum handlowe „Faworyt”
 • Rynek produktów przemysłowych
 • Sp.z.o.o „Skład-magazyn”
 • Rynek produktów rolniczych.

 

Usługi

Opis bazy usługowej:

 • usługi fryzjerskie (7 zakładów fryzjerskich),
 • zakłady szewskie,
 • zakłady krawieckie,
 • serwisy AGD,
 • usługi pogrzebowe,
 • usługi w zakresie naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
 • biura tłumaczeń (języki: polski, angielski, niemiecki, włoski i in.),
 • usługi transportowe, pasażerskie i towarowe,
 • usługi edukacyjne

i in.

Instytucji otoczenia biznesu

Banki: SA :Oszczadbank”, SA „Prywatbank”, SA „Nadra”, SA „Raiffeisen Bank Aval”, SA “UniCredit bank”.

Agencje rozwoju: Spółka kredytowa “Wygoda”, Agencja Regionalnego Rozwoju “Trans-Trakt”.

Firmy ubezpieczeniowe: PrAT SK „PZU Ukrainy”, SK „Prowidna”, SK „TAS”, SK „Oranta”, SK „Uniwersal”.

 

 

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Niski jedyny podatek dla małego i średniego biznesu (7% minimalnej krajowej dla pierwszej grupy opodatkowania; 15% dla drugiej grupy opodatkowania).
 • Niski podatek na grunty (0,5 % od normatywnie-pieniężnej wyceny – dla obiektów prowadzących działalność komercyjną i 1 % dla innych użytkowników gruntów).
 • Niski podatek na nieruchomości (0,2 % od minimalnej krajowej za 1 m² dla nieruchomości niemieszkalnych; 0,1 dla nieruchomości mieszkalnych.
 • Pomoc w znalezieniu terenów przemysłowych i pomieszczeń biurowych.
 • Pomoc w podłączeniu do miejskich sieci inżynieryjnych.

 

Tereny inwestycyjny na mapie