Włodzimierz Wołyński: teren nr 1


Na wyjeździe

Lokalizacja w mieście Włodzimierz Wołyński, ul. Kowelska 192.

Włodzimierz Wołyński: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 50°52’20.3″N 24°19’46.0″E
Powierzchnia Powierzchnia terenu inwestycyjnego około 1,0 ha, liczba działek wchodzących w skład terenu – jedna działka.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo administracyjnych, biznesowych, finansowych, handlowych instytucji, zakładów obsługi i pokrewnych do nich elementów infrastruktury transportowej.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej 35 kV – 5 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 150 m do sieci miejskiej,
  • dostępność do sieci gazowej – 500 m do gazociągu średniego ciśnienia,
  • dostępność do sieci kanalizacyjnej – 100 m do miejskiej sieci.
Infrastruktura telekomunikacyjna Komutowany dostęp przez modem i sieć telefoniczną ogólnego użytku, możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 200 m
Połączenia transportowe Teren przylega do drogi o znaczeniu krajowym Kowel – Włodzimierz Wołyński – Czerwonogród – Żółkiew (P-15), odległość od linii kolejowej 200 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 2731,3 tys. hr. albo 1732,3 tys. USD (wg kursu z dn. 01.01.2015).