Włodzimierz Wołyński: teren nr 5


Piąta kolumna

Lokalizacja w mieście Włodzimierz Wołyński, ul. Smotryckiego 4.

Włodzimierz Wołyński: teren inwestycyjny nr 5

Teren inwestycyjny nr 5

Położenie geograficzne 50°51’50.9″N 24°16’20.8″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego – 1,59 ha. Liczba działek wchodzących w skład terenu – 2 działki o powierzchni 1,04 i 0,55 ha rozdzielone dojazdową przeładunkową linią kolejową.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo magazynów i baz, centrów logistycznych.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej 35 kV – 100 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 30 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 15 m do gazociągu średniego ciśnienia,
  • budownictwo lokalnych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi.
Infrastruktura telekomunikacyjna Komutowany dostęp przez modem i sieć telefoniczną ogólnego użytku, możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 400 m
Połączenia transportowe Odległość od drogi o znaczeniu krajowym Uściług–Łuck–Równe (H-22) – 0,2 km, teren inwestycyjny przylega do dojazdowej przeładunkowej linii kolejowej.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż, dzierżawa, superficies solo cedit.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 1835 tys. hr. albo 166,4 tys. USD (wg kursu z dn. 01.01.2015).