Włodzimierz Wołyński: teren nr 4


Na Włodzimierza Wielkiego

Lokalizacja w mieście Włodzimierz Wołyński, ul. Włodzimierza Wielkiego 52a.

Włodzimierz Wołyński: teren inwestycyjny nr 4

Teren inwestycyjny nr 4

Położenie geograficzne 50°51’52.8″N 24°17’44.5″E
Powierzchnia Powierzchnia terenu inwestycyjnego około 0,6365 ha, jedna działka.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Preferowane wykorzystanie terenu:

  • garaże, parkingi, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, myjnie, parkingi dla autobusów i taksówek,
  • pecjalizowane sklepy budowlane,
  • przedsiębiorstwa usług konsumpcyjnych,
  • serwisy samochodowe, urządzeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych.
Infrastruktura techniczna
  • sieć elektroenergetyczna 10 kV przebiega przez teren inwestycyjny,
  • sieć wodociągowa – studnia artezyjska,
  • 10 m do gazociągu średniego ciśnienia,
  • budownictwo lokalnych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi.
Infrastruktura telekomunikacyjna DCL, CDMA.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 300 m
Połączenia transportowe Odległość od drogi o znaczeniu krajowym Uściług–Łuck–Równe (H-22) – 1,0 km, teren inwestycyjny przylega do ulicy Włodzimierza Wielkiego, odległość od przeładunkowego węzła kolejowego – 100 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 2731,3 tys. hr. albo 173,3 tys. USD (wg kursu z dn. 01.01.2015).