Włodzimierz Wołyński: teren nr 3


Dzielnica Przemysłowa

Lokalizacja w mieście Włodzimierz Wołyński, ul. Natalii Użwij 17a.

Włodzimierz Wołyński: teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne 50°52’14.8″N 24°18’06.0″E
Powierzchnia Powierzchnia terenu inwestycyjnego około 6,5 ha, jedna działka.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie przemysłowe, budownictwo obiektów wyrobniczych, magazynów, baz, organizacji transportowych.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej 35 kV – 10 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 15 m do sieci miejskiej,
  • dostępność do sieci gazowej – 15 m do gazociągu średniego ciśnienia,
  • budownictwo lokalnych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi.
Infrastruktura telekomunikacyjna Komutowany dostęp przez modem i sieć telefoniczną ogólnego użytku, możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 250 m
Połączenia transportowe Odległość od drogi o znaczeniu krajowym Kowel – Włodzimierz Wołyński – Czerwonogród – Żółkiew (P-15) – 1,1 km, odległość od linii kolejowej – 2,6 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 7879 tys. hr. albo 499,9 tys. USD (wg kursu z dn. 01.01.2015).