Włodzimierz Wołyński: teren nr 2


Dawna cegielnia

Lokalizacja w mieście Włodzimierz Wołyński, ul. Turgieniewa.

Włodzimierz Wołyński: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 50°51’58.2″N 24°21’52.0″E
Powierzchnia Powierzchnia terenu inwestycyjnego około 10,0 ha, liczba działek wchodzących w skład terenu – jedna działka.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo komunalnych przedsiębiorstw, magazynów, baz; przemysłowo-produkcyjnych obiektów.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej 35 kV – 100 m,
  • studnia artezyjska,
  • dostępność do sieci gazowej – 500 m do gazociągu średniego ciśnienia,
  • budownictwo lokalnych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi.
Infrastruktura telekomunikacyjna Komutowany dostęp przez modem i sieć telefoniczną ogólnego użytku, możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 50 m
Połączenia transportowe Odległość od drogi o znaczeniu krajowym Kowel – Włodzimierz Wołyński – Czerwonogród – Żółkiew (P-15) – 3,7 km, odległość od linii kolejowej – 2,6 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 11540 tys. hr. albo 732,2 tys. USD (wg kursu z dn. 01.01.2015).