Truskawiec: teren nr 2


Stadium

Lokalizacja w mieście Truskawiec, ul. Worobkewycza. Teren inwestycyjny zlokalizowany w okolicy obiektów sanatoryjnych, rekreacyjnych i turystycznych.

Truskawiec: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 49°16′54.18″N, 23°30′51.45″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 2,3 ha. Jedna ciągła działka. Powierzchnia boiska do piłki nożnej – 8,1 tys. m². Powierzchnia planowanej zabudowy – 2,4 tys. m².
Charakterystyka powierzchni Powierzchnia terenu ma pomiarkowane północno-wschodnie nachylenie. Zróżnicowanie bez uwzględniania nasypów wynosi od 345,75 m do 344,85 m, zbiorniki i cieki wodne na terenie inwestycyjnym występują. Przewidziane jest przeniesienie wodociągu który obecnie jest pod trybunami stadionu oraz usunięcie poza granice terenu miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø1000 mm i kanalizacji deszczowej Ø1000 mm.
Występowanie nieruchomości (budynków) Na terenie inwestycyjnym nie występuje nieruchomości. Teren jest ogrodzony i wykorzystywany jak boisko do piłki nożnej pokryte naturalną trawą.
Własność Własność Truskawieckiej Rady Miejskiej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo stadionu na 2500 miejsc. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: p.39 Stadion.

Na terenie zaprojektowano:

 • zadaszone trybuny na 2500 miejsc siedzących,
 • pomieszczenia dla sportowców,
 • biura administracyjne do obsługi stadionu,
 • kioski handlowe (nieduże), tablice informacyjno-reklamowe,
 • boisko do piłki nożnej z naturalnym pokryciem.
Infrastruktura techniczna
 • kabel elektryczny – 6 kV, źródło zasilania – istniejąca TP-479,
 • wodociąg – Ø 150 mm,
 • kanalizacja deszczowa betonowa – Ø 300 mm,
 • kolektor deszczowej kanalizacji ż/b – Ø1000 mm,
 • kanalizacja deszczowa ż/b – Ø1000 mm,
 • kanalizacja deszczowa ż/b – Ø1200 mm ( ul. Worobkiewicza),
 • drenaż – Ø 300 mm.

Punkt podłączenia do źródła sieci ciepłowniczej – TK8 przy ul. Stebnickiej.
Warunki techniczne podłączenia sieci obecnie wymagają sprecyzowania.

Infrastruktura telekomunikacyjna Szacowana liczba telefonów MTM 6 sztuk od projektowej studni telefonicznej Nr 6 (ul. Proektna). Usługi telekomunikacyjne świadczą operatorzy: Wola, Ukrtelecom, Radionetwork, Kyivstar (Interaktywna telewizja, telefonia komórkowa, telefonia, w tym dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 35 m.
Połączenia transportowe Droga dojazdowa, obok droga asfaltowa. Odległość od drogi o znaczeniu terytorialnym Truskawiec-Drohobycz – 1200 m, odległość od lotniska we Lwowie – 90 km, odległość od linii kolejowej – 200 m (stacja Truskawiec), odległość od bocznicy przeładunkowej – 10 km (stacja Stebnyk, Stacja Drohobycz).
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Instytutem „Miastoprojekt” w 2006 roku opracowano uzasadnienie zabudowy obszaru przy ul. Worobkiewicza (w szczegółowym planie terytorium). Opracowano dokumentację projektowo-techniczną, techniczne warunki podłączenia do sieci inżynieryjnych. Teren inwestycyjny jest prowadzony według Planu Generalnego. Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Obliczeń wartości terenu inwestycyjnego nie ma. Koszty budowy stadionu 1396,0 USD (34,9 mln.hr. według obliczeń 2010 roku).