Truskawiec: teren nr 1


Park wodny

Lokalizacja w mieście Truskawiec ul. Roksołany. Teren inwestycyjny zlokalizowany w obszarze rekreacyjno-wypoczynkowym.

Truskawiec: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 49°16’46.23″N 23°29’43.99″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 2,2 ha, jedna działka.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu jest zróżnicowana – od 377 m do 380 m. Na terenie inwestycyjnym występują zbiorniki i cieki wodne.
Występowanie nieruchomości (budynków) Na terenie inwestycyjnym znajduje się niedobudowany obiekt 2% (nieruchomość – betonowe palowanie). Własność Spółki z o.o „Anhel Trade”.
Własność Własność Truskawieckiej Rady Miejskiej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budowa kompleksu hotelowego z akwaparkiem i basenem leczniczym. W eksplikacji Planu Generalnego przewidziano: p.28 Akwapark. Projekt przewiduje budowę kompleksu hotelowego składającego się z poszczególnych obiektów:

  • 9 piętrowy hotel o powierzchni 25 tys. m² (210 pokoi),
  • 1-4 piętrowy akwapark o powierzchni 20 tys. m² (100 gości za zmianę),
  • 3 piętrowy obiekt leczniczy o powierzchni 2,6 tyś m²,
  • parking podziemny o powierzchni 1,9 tys. m²,
  • otwarty parking, który pomieściłby 15 samochodów.
Infrastruktura techniczna Teren inwestycyjny ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, do sieci kanalizacyjnej, możliwość dostępu do sieci gazowej od ul. Kotlarewskiego.

Dostępność do sieci elektroenergetycznej – dostawa energii elektrycznej przewidziana jest od sekcji 6 kV TP 6/0 ( Sp.z.o.o „Żytłobud’ oraz sekcji 6 kV obecnie budowanej stacji transformatorowej. Przewidziane budownictwo podstacji transformatorowej z dwoma transformatorami 2×1000 kVA. Do podłączenia do PT do sieci 6 kV przewidziano okablowanie kablem 10 kV, 3×240 mm² przekroju;

Dostępność do sieci wodociągowej – rurociąg o średnicy Ø 300 przy ul. Horodyszcze.

Dostępność do sieci gazowej – kolektor o średnicy Ø 400 przy ul Roksołany.

Techniczne warunki dostępu do sieci gazowej są do wyjaśnienia.

Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi telekomunikacyjne świadczą: Wola, Ukrtelecom, Radionetwork, Kyivstar (Interaktywna telewizja, telefonia komórkowa, telefonia, w tym dostęp do szerokopasmowego Internetu).
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 30 m.
Połączenia transportowe Droga dojazdowa obok której jest asfaltowa ul. Roksołany, również jest dojazd z ulicy Borysławskiej przez wewnętrzno- kwartalny przejazd obok PK „Myr”. Odległość od drogi o znaczeniu terytorialnym Truskawiec-Drohobycz – 800 m, odległość od lotniska we Lwowie – 90 km, odległość od linii kolejowej – 1,5 km (stacja Truskawiec), odległość od bocznicy przeładunkowej – 10 km (stacja Stebnyk, Stacja Drohobycz).
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Teren inwestycyjny jest prowadzony według Planu Generalnego. Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Wariant 1. Wykup niedobudowanego obiektu. Teren inwestycyjny oddaje się do użytkowania przez nowego właściciela nieruchomości bez zmiany docelowego przeznaczenia terenu.
Wariant 2. Sprzedaż na aukcji terenu inwestycyjnego i niedobudowanego obiektu z kompensacją właścicielowi jego wartości.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Obliczeń wartości terenu inwestycyjnego nie ma. Koszt budownictwa kompleksu – 5216,0 USD. Możliwość etapowej realizacji:

  • park wodny – 1404,0 USD;
  • hotel – 2120,0 USD;
  • budynek leczniczy – 208,0 USD.