Truskawiec


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Truskawiec_herb
Miasto-uzdrowisko Truskawiec położone w obwodzie Lwowskim (Ukraina Zachodnia) 90 km od Lwowa, 86 km od Polski.

Źródło wody mineralnej

Źródło wody mineralnej

Powierzchnia miasta – 8 km².

Liczba ludności – 29,3 tys. mieszkańców, w tym 20,7 tys. stałych.

Już od 1826 roku miasto Truskawiec było znanym uzdrowiskiem balneologicznym. Truskawiec to unikalne i jedno z najstarszych uzdrowisk Europy, bogate w lecznicze wody mineralne, z 14-toma źródłami naturalnymi, w tym unikalnym źródłem „Naftusia” – wodorowęglanowa wapniano-magnezowa woda pochodzenia naftowego.

Truskawiec to miasto obwodowego podporządkowania, położone u podnóża Wschodnich Karpat na wysokości 350 metrów nad poziomem morza. Przytulna i ekologicznie czysta strefa. Klimat ciepły umiarkowanie-kontynentalny o średniej rocznej temperaturze + 7,6˚C. W mieście zachowały się historyczne zabudowania – wille w stylu zakopiańskim, piętrowe budynki i bloki mieszkalne. Długość dróg – 42,8 km.

Willa Nabi

Willa „Nabi”

W mieście działają dwie pijalnie wód mineralnych oraz arboretum o powierzchni 42 ha. Profil gospodarczy wyznacza sanatoryjnie-uzdrowiskową gospodarkę podstawą której jest naturalnie-leczniczy czynnik uzdrowiska – wody mineralne. Działa ponad 70 obiektów uzdrowiskowych które są w stanie przyjąć około 12945 gości. W tym 27 sanatoriów, 7 pensjonatów, 26 hoteli i 16 willi. Co roku leczy się tu ponad 200 tys. osób, w tym do 50 tys. cudzoziemców z 63 państw.

Zatrudnionych jest ponad 12 tys. osób, około 60 % pracowników dojeżdża z pobliskich miejscowości.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Truskawiec - miasto zdrowia

Truskawiec – miasto zdrowia

Rozwój miasta odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi Radą Miejską dokumentami:

 • Koncepcją rozwoju miasta-uzdrowiska Truskawiec (1990 rok);
 • Skorygowanego Planu Generalnego (2011 rok).

Planem Generalnym przewidziano model ekonomicznego rozwoju uzdrowiska opierający się na zasoby balneologiczne oraz na rozszerzenie industrii rekreacyjnej, biorąc pod uwagę terytorialne i rekreacyjne zasoby. Strategia rozwoju zakłada stopniowe przejście od wyłącznie leczniczego do leczniczo-rekreacyjnego kierunku. Prospektywnym jest również rozwój turystyki medycznej.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Długość sieci wodociągowych – 49,3 km, stopień zwodociągowania miasta – 97,4 %. W roku 2014 wymieniono rur wodociągowych o długości 1059 m. Obecnie są prowadzone działania w celu optymizacji schematu scentralizowanego zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem opracowanego komputerowo-hydraulicznego modelu sieci wodociągowej, który powinien zapewnić konsumentom dostawę wody pitnej z komfortowym ciśnieniem.

Długość sieci kanalizacyjnych – 23,3 km, stopień skanalizowania – 97,4%. W roku 2014 zamieniono 759 m sieci kanalizacyjnej.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Długość sieci elektroenergetycznej 56,6 km, w tym: sieć kablowa – 22,3 km, sieć napowietrzna 34, 3 km. Ilość punktów świetlnych – 1631. Roczny koszt utrzymania obiektów oświetlenia zewnętrznego stanowią 585,0 tys. hrywien.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Długość sieci gazowej – 53,6 km, stopień zgazyfikowania miasta 100%. Opracowano i wdrożono program przejścia miasta na autonomiczne i indywidualne ogrzewanie. Z indywidualnego ogrzewania korzysta 5215 mieszkań (75%).

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne świadczą: Wola, Ukrtelekom, Radionetwork, Kyivstar (Interaktywne TV, telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, w tym szerokopasmowy).

 

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Odległość i czas dojazdu do:

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • Kijowa – 640 km, 7-11 godzin pociągiem, 10 godzin samochodem.
 • Lwowa – 90 km, pociągiem – 2,5 godziny, autobusem – 2 godziny.
 • stolicy rejonu Drohobycza – 9 km; autobusem – 20 minut.

Odległość i czas dojazdu do najbliższych przejść granicznych:

 • do Polski – 86 km; 2 godziny samochodem;
 • do Słowacji – 175 km, 4 godziny samochodem;
 • do Węgier – 232 km, 4,5 godziny samochodem;
 • do Rumunii – 275 km, 5 godzin samochodem.

Dostępność drogowa

Droga o znaczeniu terytorialnym: Truskawiec–Drohobycz, Truskawiec–Lwów. Odległość od drogi E50 – 30 km.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Odległość od lotniska międzynarodowego we Lwowie – 90 km, transportowe połączenie z lotniskiem – autobus międzymiejski Truskawiec–Lwów, taxi, EZT Truskawiec– Lwów.

Miasto ma połączenie kolejowe (stacja Truskawiec). Między Truskawcem i Lwowem uruchomione są EZT, pociągi pasażerskie Truskawiec–Kijów, Truskawiec–Dniepropietrowsk, szybki pociąg pasażerski Intercity – Truskawiec–Kijów.

4. Informacje teleadresowe


Truskawiecka rada miejska

82200, Truskawiec, ul. Borysławska 2
http://www.truskavets-city.gov.ua

Oddział planowania i inwestycji zarządzania rozwojem uzdrowiskiem
Tel./fax :+38 (03247) 6-66-77; е-mail: e_tmr@ukr.net

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Baza noclegowa

Apart-hotel „Chale Graal”

Apart-hotel „Chale Graal”

Hotel “Riksos Przykarpacia”

Hotel “Riksos Przykarpacia”

Hotel “Riksos Przykarpacia”, ul. Horodyszcze 8,
tel. +38 (03247) 7-11-11; http://rixos.ua

Hotel “Mirotel Rezort@Spa”, Majdan Kobzara 1
tel. +38 (03247) 6-00-57; http://mirotel.ua

Apart-hotel „Chale Graal”, ul. Suchowola 60a,
tel. +38 (03247) 7-12-02; http://chalegraal.com

Zespół hotelowo-wypoczynkowy „Karpaty”, ul. Karpatska 2,
tel. +38 (03247) 6-29-39; http://san-karpaty.com

Hotel „Żenewa”, ul. Suchowola 61 ,
tel. +38 (03247) 7-37-30; http://rhg.com.ua

Baza gastronomiczna

Etno-restauracja „Jo-mojo”

Etno-restauracja „Jo-mojo”

Kawiarnia „Dolce Vita”,
ul. Geroiw UPA 11 tel. +38 (03247)5-01-99;

Etno-restauracja „Jo-mojo”,
ul. Horodyszcze 8, tel. +38 (03247) 6-80-76;

Restauracja – pizzeria „Dworyk Lwa”
ul. Rizniaka-Makomackoho 2, tel. (03247)6-69-36;

Restauracja „Beskid”
ul. Drohobycka 33, tel. +38 (03247)5-54-50;

Restauracja „Ja i Ty”
ul. D.Halickiego 2 , tel. +38 (03247)5-34-64

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Dziecięco Młodzieżowa Szkoła Sportowa „Sportowiec”, place sportowe – 13, w tym ze sprzętem treningowym 3, hale sportowe – 11, baseny (25 m) – 2.

Odbywają się turnieje ze streetballu, siatkówki, tenisa stołowego, szachów i pokazy walki wolnej.

Zdrowie i opieka społeczna

Międzynarodowa Klinika Rehabilitacji

Międzynarodowa Klinika Rehabilitacji

 • Szpital miejski na 210 łóżek, przy szpitalu działa Centrum chirurgii małoinwazyjnej,
 • miejska przychodnia (dziennie obsługuje około 420 pacjentów),
 • 2 balneoozokerytoszpitale (kąpiele, ozokeryt, fizykoterapia, magnetoterapia i inne),
 • Medyczne Centrum Diagnostyczne,
 • Międzynarodowa Klinika Rehabilitacji (rehabilitacja według metody profesora Koziawkina) na 200 miejsc,
 • oddział Lwowskiego Centrum Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (sanatorium „Drzereło”) na 16 lóżek,
 • Truskawieckie Terytorialne Centrum Pomocy Społecznej (pomoc społeczna),
 • 6 SPA-centrów (usługi rekreacyjne).

Edukacja

W mieście są trzy szkoły ogólnokształcące, w tym jedna szkoła-gimnazjum; Przykarpacki Instytut im. Gruszewskiego – oddział Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (marketing i zarządzanie przedsiębiorstw).

W Stebnyku – Stebnickie liceum zawodowe (zawody: elektryk, kucharz, monter konstrukcji suchej zabudowy, malarz, tynkarz).

W Drohobyczu:

 • Drohobycki kolegium mechaniko-technologiczne (technologia przetwarzania materiałów na maszynach i liniach automatycznych, produkcja narzędzi, obsługa systemu zarządzania i automatyki, rachunkowość, oprogramowanie),
 • Drohobyckie Technikum Naftowe (obsługa i remont naftowych i gazowych przemysłów, przetwórstwo ropy naftowej i gazu, eksploatacja odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego),
 • Drohobyckie Kolegium Statystyki Narodowej Akademii Statystyki, rachunkowości i audytu (księgowość, działalność marketingowa),
 • Wyższa Szkoła Zawodowa nr 19 (technologia żywności, zawody: fryzjer, malarz, tynkarz, dekarz, mechanik, stolarz, obsługa maszyn do obróbki drewna),
 • Drohobyckie liceum zawodowo-politechniczne (zawody: spawacz, kowal, monter elektryczny, radiomechanik, krawiec, kucharz),
 • Drohobycka Szkoła Medyczna,
 • Drohobycka szkoła muzyczna,
 • Drohobycki Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franka,
 • Naukowo-badawczy Instytut Przedsiębiorczości i technologii NU „Lwowska Politechnika”.

Instytucje kultury

Muzeum Sztuki M. Biłasa

Muzeum Sztuki M. Biłasa

 • Muzeum Historii Miasta,
 • Muzeum Sztuki M. Biłasa – mistrza tkactwa gobelinowego,
 • Dom Narodowy,
 • Park kultury im. Tarasa Szewczenki,
 • Dziecięca szkolą twórczości,
 • Budynek uczniowskiej twórczości,
 • System bibliotek publicznych,
 • Galeria sztuki,
 • Kino „Złata”,
 • Kompleks rozrywkowy „Millennium”.

Imprezy

 • Ogólnoukraiński konkurs-festiwal dziecięcej twórczości „Jaskrawa Kraina” – odbywa się co roku w styczniu,
 • Obwodowy Festiwal Zimowego Folkloru „Oj ciesz się ziemio” – odbywa się co roku w styczniu,
 • Ogólnoukraiński młodzieżowy turniej tenisowy „Zimowy Truskawiec” – odbywa się co roku w lutym,
 • Miejski festiwal-konkurs „Melodia naszyjnika” – odbywa się co roku w maju,
 • Pierwszy Międzynarodowy konkurs-festiwal dziecięcej i młodzieżowej twórczości „Empire of arts” (Imperia twórczości) – odbył się w maju 2015 roku,
 • Dzień miasta – odbywa się co roku w czerwcu,

Park miejski

 • Festiwal Orkiestr „Jaskrawa Symfonia Przykarpacia” odbywa się co roku w czerwcu,
 • Dzień Młodzieży – odbywa się co roku w czerwcu, festiwal „Jedyny Kraj” – odbywa się co roku w lipcu,
 • Świętowania do Dnia niepodległości Ukrainy – co roku w sierpniu,
 • obchody Międzynarodowego dnia Turystyki – co roku we wrześniu,
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Korona Karpat” – co roku w listopadzie,
 • Ogólnoukraiński młodzieżowy turniej walki wolnej „Truskawieckie Źródła” odbywa się co roku w listopadzie,
 • Święto Mikołaja – co roku w grudniu.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Woda mineralna "Truskawiecka"

 • Przedsiębiorstwa produkcji i butelkowania wody mineralnej (Spółka akcyjna firma „T.S.B.”, Przedsiębiorstwo z inwestycjami zagranicznymi Sp. z o.o „Aqua-Eco”),
 • Produkcja urządzeń wodomierzy i ich kalibracji (MPP „TAKT”),
 • Produkcja produktów mlecznych (Sp. z o.o „Karpackie Łuki”),
 • Produkcja wyrobów z drewna (PE „Budiwelnyk”).

Handel

Sprzedaż hurtowa: artykuły spożywcze – 4 ob., artykuły przemysłowe – 28 ob., sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych – 65 ob., sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych – 96 ob., apteki – 20 ob., Stacje benzynowe – 3 ob., rynki – 3 ob.

Największe handlowe obiekty:

 • sklep „Furszet” przy ul. Suchowola 54a,
 • sklep „Barwinok” przy ul. Czornowoła 3,
 • sklep „Kolobris” przy ul. Worobkewycza 21,
 • sklepy „Rukawyczka” ul. Łesi Ukrainki 3, ul. Dowżenki 4, ul. Danyłyszynych 9,
 • Centrum Handlowe „Sławutycz” przy ul. Stebnyckiej 27,
 • CH „Europa” przy ul. Stebnyckiej,
 • CH „KUB” przy ul. Szewczenki 14,
 • sklep „Technoluks” przy ul. Stebnyckiej 72,
 • sklep „Budownicze technologie XXI w” przy ul. Czornowoła 1b.

Usługi

Restauracja "Grażda"

Usługi podstawowe – uzdrowiskowe (leczenie sanatoryjne, zakwaterowanie i wyżywienie) – 31 ob., hotele – 42 ob., usługi w zakresie nieruchomości, oraz – zakłady fryzjerskie i salony urody – 31 ob., pralnia chemiczna – 1 ob., salony fotograficzne – 5 ob., warsztaty samochodowe – 3 ob., warsztaty krawieckie – 8 ob., warsztaty szewskie – 7 ob., wyrabianie kluczy – 1 ob., naprawa urządzeń AGD – 3 ob.

Instytucje otoczenia biznesu

Oddziały banków – 12 ob. (Pryvatbank, Oszczad Bnak, Raiffeisen Bank Aval, Chreszczatyk, UniCredit Bank i inne), firmy ubezpieczeniowe – 9 ob. (Prowidna, Oranta, WUSO, UNiKA, Globus, Uniwersalna, Kniaża, Pożeżna, Omega), spółki kredytowe – 2 ob. ( Bojkiwszczyna, Odrodzenie).

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Przywileje w zakresie spłaty podatków do budżetu lokalnego na etapie startowym projektu/ do momentu wprowadzenia w eksploatację.
 • Pomoc w trakcie procedury otrzymania administracyjnych decyzji i zezwoleń, wsparcie władz lokalnych na wszystkich etapach projektu.
 • Pomoc w rekrutacji kadry, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami i organizacjami w mieście.
 • Dostęp ze strony władz lokalnych do informacji niezbędnych dla inwestora.

Tereny inwestycyjne na mapie