Sławuta: teren nr 2


Rynek

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny rynku znajduje się we wschodniej części miasta przy ulicy Jarosława Mądrego (poligon według głównego planu Nr36).

Sławuta: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 50°17’20.6″N 26°52’52.3″E
Powierzchnia 3 ha
Charakterystyka powierzchni Forma ukształtowania terenu płaskie-równina.
Występowanie nieruchomości (budynków) Inwestycyjna oferta „greenfield”. Na terenie nie występuje żadnych nieruchomości.
Własność Własność komunalna.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren mieszkalnego i społecznego zagospodarowania, do prowadzenia działalności komercyjnych.
Rodzaj użytkowania – budownictwo i eksploatacja budynków handlowych.
Infrastruktura techniczna
  • jest dostęp do sieci elektroenergetycznej,
  • dostęp do sieci wodociągowej – odległość 200 m,
  • dostęp do sieci gazowej – odległość 200 m,
  • dostęp do sieci kanalizacyjnej – 200 m, kanalizacja spustowa – brak.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewniają istniejące operatory.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 35 m
Połączenia transportowe Teren inwestycyjny ma wygodną lokalizację i wyjazd na autostradę o znaczeniu regionalnym PO5 Horodyszcze-Starokostiantyniw, rodzaj – trzecia kategoria techniczna.
Odległość do kolei – 2 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Dozwolone są działalności które nie są sprzeczne z obecnym Ustawodawstwem.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż prawa do dzierżawy na konkurencyjnych zasadach (aukcja).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego: 5548800,0 UAN (236697,04 USD).
Roczny czynsz w wysokości 6% normatywnej oceny pieniężnej: 332928 UAN (14201,82 USD).
(Według kursu NBU z dn. 31.03.2015 1 USD = 23,442625 UAH).