Sławuta: teren nr 1


Park industrialny (przemysłowy) „Sławuta”

Lokalizacja w mieście Park industrialny (przemysłowy) „Sławuta” położony we wschodniej części miasta przy ulicy Wojskowej.

Sławuta: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 50°17’00.0″N 26°53’00.0″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego przeznaczonego na park industrialny (przemysłowy) wynosi 50 ha.
Numer katastralny: 6810600000: 01: 007: 0088.
Termin na który jest tworzony park industrialny – 50 lat.
Charakterystyka powierzchni Forma ukształtowania terenu płaskie-równina.
Występowanie nieruchomości (budynków) Inwestycyjna oferta «greenfield». Na terenie nie występuje żadnych nieruchomości.
Własność Własność komunalna.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Kategoria działki – działka przemysłowa, transportowa, komunikacyjna, energetyczna, obronna i inne przeznaczenie (byłe terytorium jednostki wojskowej).

Rodzaj użytkowania działki: do wprowadzenia i obsługi podstawowych, dodatkowych i pomocniczych budynków przetwórstwa, inżynierii i innych przemysłowości.

Infrastruktura techniczna Obiekty infrastruktury technicznej znajdują się obok działki i podłączenie do nich wymaga niedużych kosztów.

Sieć elektroenergetyczna
Energia elektryczna może być zasilana z linii energetycznych PL-35 Kv „Sławuta – Cwitocha”, znajdująca się 300 m od działki industrialnego (przemysłowego) parku „Sławuta”, konieczne jest budownictwo podstacji 35/10 kV.

Sieć gazowa
Gaz może być zasilany z gazociągu średniego ciśnienia Ø=110 przy ciśnieniu 1,5 kg/cm2, który znajduje się 150 m od działki industrialnego (przemysłowego) parku „Sławuta”, konieczne jest budownictwo gazo regulacyjnego punktu.

Sieć wodociągowa
Dostawa wody jest możliwa z wodociągu CHV Ø 200 mm, położonego 50 m od działki. Rezerwa wytwarzania i dostawy stanowi około 2,0 mln. m3 wody rocznie, albo 5,0 tys. m3 wody dziennie.

Sieć kanalizacyjna
Niezbędne jest budownictwo KNS i sieci kanalizacyjnej.

Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewniają istniejące operatory.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Industrialny park położony jest poza obszarami mieszkalnymi.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych stanowi 791 m.
Połączenia transportowe Z północno-zachodniego na południowy wschód w odległości 0,5–1 km od działki inwestycyjnej przebiega autostrada o znaczeniu regionalnym PO5 Horodyszcze–Starokonstiantyniw, która przebiega przez Rówieński i Chmielnicki obwody. W odległości 0,5–1 km od działki inwestycyjnej przebiega droga o znaczeniu lokalnym przy ulicy Jarosława Mądrego.

Zachodnia strona industrialnego (przemysłowego) parku „Sławuta” graniczy z drogą z twardym pokryciem o znaczeniu lokalnym. Ze strony południowej przewidziana możliwość budownictwa dojazdu od drogi z twardym pokryciem przy ulicy Jarosława Mądrego. Od północnej strony w odległości 2 km znajduje się stacja kolejowa „Sławuta” Południowo-Zachodniej kolei. W odległości1 km znajdują się podjazdowe linie PAT „Sławucki kombinat „Budfarfor”.

Prospektywnym planem rozwoju zaznaczonej przemysłowej dzielnicy miasta przewidziano budownictwo dodatkowej obwodnicy o znaczeniu regionalnym, która będzie przebiegała bezpośrednio obok działki wybranej do stworzenia industrialnego parku.

Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Na terenie inwestycyjnym powinny być wykorzystywane tylko ekologicznie czyste technologie.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Działki industrialnych parków nadawane są zarządzającym spółkom tych industrialnych parków na warunkach dzierżawy.

Spółka Zarządzająca, zgodnie z prawem nabywa prawo do dzierżawy działki industrialnego parku, przekazywanie jej we własność i użytkowanie (poddzierżawienie) z prawem ich zabudowy uczestnikom zgodnie z Ustawodawstwem Ukrainy.

W przypadku gdy teren industrialnego parku jest własnością państwa lub komunalną własnością to może on być przekazany w dzierżawę nie mniej jak na 30 lat.

Obiekty inżynieryjno-transportowej infrastruktury industrialnego parku i inne obiekty, znajdujące się na terenie parku przemysłowego , i nadane zarządzającej spółce do użytkowania uczestnikom we własność nie są przekazywane. Uczestnik nie ma prawa przekazywać trzecim osobom swoje prawa i/lub zobowiązania według umowy w sprawie działalności gospodarczej na terenie parku przemysłowego.

Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego 43030000,0 UAH 1835545,29 USD.
Roczny czynsz wynosi 3% od normatywnej oceny wartości 1 290 900 (55066,36 USD).
(Według kursu NBU na 31.03.2015 1 USD = 23,442625 UAH)