Sławuta


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Herb_Slavuta_2
Sławuta – miasto o znaczeniu regionalnym, centrum administracyjne Sławuckiego rejonu na północy Chmielnickiego obwodu. Miasto położone jest na Wołyniu-Podolskim wzgórzu Ukraińskiego Polesia nad brzegiem rzeki Horyń i jej dopływu Utki.

Rzeka Utka (zdjęcie - Witali Poliszczuk)

Rzeka Utka (zdjęcie – Witali Poliszczuk)

Powierzchnia miasta – 22 km².

Liczba ludności – 36 tys.

Sławuta jest miastem rozwiniętym ekonomicznie i atrakcyjnym pod względem inwestycji, w szczególności ze względu na rozwinięty sektor przemysłowy i infrastrukturę, unikalne zasoby naturalne oraz potencjał produkcyjny. Niedługo miasto będzie świętowało swoje 400-lecie.

Współczesna Sławuta to:

 • Atrakcyjne miejsce dla nowych inwestycji i kapitałów;
 • Przestrzeń dla przedsiębiorczych i kreatywnych pomysłów;
 • Gwarancja udanego biznesu, a także doskonałe miejsce do codziennego życia.
Kościół św. Doroty (zdjęcie - Witali Poliszczuk)

Kościół św. Doroty (zdjęcie – Witali Poliszczuk)

W czasach ukraińskiej niepodległości Sławuta rozwinęła się jako ośrodek przemysłowy. Jest ona również malowniczym zakątkiem o walorach kulturowych i duchowych. Prawo magdeburskie przyznano Sławucie w 1633 roku. Wodne i leśne zasoby regionu skłoniły w XVIII wieku polskich książąt Sanguszków do przeniesienia do Sławuty swojej rezydencji i założenia tu licznych zakładów przemysłowych. Dogodna lokalizacja spowodowała szybki wzrost liczby ludności oraz rozwój rzemieślnictwa i handlu.

Nocne miasto (zdjęcie - Sergij Suchow)

Nocne miasto (zdjęcie – Sergij Suchow)

Dzięki staraniom mieszkańców efektywnie rozwijały się wszystkie obszary działalności gospodarczej. Rejon sławucki i rejony sąsiednie charakteryzują się dużą dostępnością siły roboczej. Głównymi priorytetowymi kierunkami rozwoju miasta jest: przyciąganie inwestycji, rozwój zasobów ludzkich i rozwój biznesu. Jedną z jej przewag inwestycyjnych jest dostępność niezabudowanych działek.

Udział Sławuty w obrocie gospodarczym obwodu chmielnickiego pod względem produkcji przemysłowej wynosi 5,6%. Ogólny udział w sferze handlu zewnętrznego wynosi odpowiednio: eksport 16,0%, import – 4,3%.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Miasto posiada zatwierdzone programy:

 • strategiczny plan rozwoju gospodarczego Sławuty,
 • główny plan zagospodarowania,
 • aerofotografia miasta.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowita długość sieci wodociągowej miasta wynosi około 132 km, z czego magistralne instalacje wodne obejmują 4,4 km, a sieci rozdzielcze – 127,6 km. Wszystkie podziemne wody słodkie są wydobywane z odwiertu o głębokości 75–150 m.

Stan skanalizowania miasta wynosi ok. 70% całkowitej powierzchni. Sieć kanalizacyjna obejmuje 7 przepompowni kanalizacyjnych (KP) i główną przepompownię kanalizacyjną (HKP). Obciążenie głównej przepompowni wynosi od 5 do 10 m3 dziennie. Obciążenie pompowania ścieków: KP Nr 1-3 – 60%; KP Nr 4-7 – 40%.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 75,5 km, w tym kolektorów grawitacyjnych – 62,55 km, rurociągów ciśnieniowych – 8,45 km. Całkowita pojemność oczyszczalni ścieków i kanalizacji wynosi 10 m3 na dobę. W mieście występuje bardzo niski odsetek (3%) awaryjnych sieci kanalizacyjnych.

Sieci elektryczne i gazowe

Miasto Sławuta otrzymuje energię elektryczną z dwóch podstacji transformatorowych: podstacji PS-110/35/10 kV „Sławuta” i PS-35/10 kV „Tiaga”. Energię elektryczną dostarcza według regulowanych taryf sławucki rejon elektroenergetycznych sieci PSA „Chmielnickobłenergo” o łącznej długości 195,81 km. Łącznie w mieście jest 71 podstacji trakcyjnych.

Dostawa gazu jest prowadzana przez główny regulacyjny punkt „Sławuta”, znajdujący się na terytorium miasta. Gaz dostarcza sławucki zarząd od spraw eksploatacji PSA „Chmielnickgaz”, przy wykorzystaniu rozdzielczych rurociągów gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Obsługiwanych jest ponad 34 tys. urządzeń gazowych, używanych przez ponad 16 tys. odbiorców.

Telekomunikacja (w tym Internet)

W mieście działa bezprzewodowa komunikacja telefoniczna. Dostępni są następujący operatorzy sieci komórkowych 3G: „Ukrtelekom”, „Intertelekom”, „Kyiwstar” „MTC” oraz „Life”.

W Sławucie jest 5 operatorów, którzy świadczą usługi szerokopasmowego Internetu do 100 Mbit/s. Miasto ma dostęp do telewizji cyfrowej o formacie T2.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju:

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • odległość od Kijowa – 314 km;
 • odległość od regionalnego centrum Chmielnicki – 118 km;

Odległości do obwodowych stolic sąsiednich obwodów:

 • Równe – 74 km;
 • Tarnopol – 180 km;
 • Żytomierz – 155 km;
 • Winnica – 204 km;
 • Czerniowce – 310 km.

Odległość do najbliższych przejść granicznych:

 • polsko-ukraińskie przejście graniczne – Rawa-Ruska (obwód lwowski) – 307 km;
 • białorusko-ukraińskie przejście graniczne – Samary (obwód wołyński) – 322 km;
 • węgiersko-ukraińskie przejście graniczne – Czop (obwód zakarpacki) – 546 km.

Dostępność drogowa

Przez Slawutę z północnego-zachodu na południowy wschód przebiega droga regionalna PO5 (trasa Horodyszcze–Starokonstantynów). Przebiega ona przez obwody chmielnicki i równieński.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Odległość od portów lotniczych:

 • międzynarodowy port lotniczy „Lwów” im.D.Halickiego (Lwów) – 280 km;
 • międzynarodowy port lotniczy „Kijów” (Kijów Juliani) – 313 km;
 • międzynarodowy port lotniczy „Boryspol” (Boryspol, obwód Kijowski) – 347 km.

Przez miasto przebiega linia kolejowa Szepetówka–Zdołbuniw (Południowo-Zachodnia Kolej), która na stacji Sławuty ma dwa kierunki odjazdów pasażerskich i towarowych.

4. Informacje teleadresowe


Sławucka Rada Miejska

ul. Sobornosti 7, Sławuta, chmielnicki obwód, 30000, Ukraina

tel./faks: +38 (03842) 7-17-25, (03842) 2-13-59
e-mail: sl_mvk@ukr.net
http://www.slavuta-mvk.info

Wasyl Sydor – Burmistrz

Polityka inwestycyjna

Darczyk Halina – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
tel. +38 (03842) 7-17-25

Chołod Iwanna – Naczelnik oddziału wsparcia inicjatyw, inwestycji i stosunków międzynarodowych
tel. kom. +38 (098) 81 25 605,
e-mail: ivanna.levchuk@gmail.com

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Obiekty noclegowe

Hotel „Sławutczanka”
ul. Kozacka 2,
tel. +38 (03842)7-02-08

Hotel „Kowczeg”
(trasa Sławuta-Netiszyn),
tel. kom. +38 ( 067) 299-41-21 – Recepcja

Hotel „Czelentano”
ul. Mudrogo 3,
tel. +38 (03842) 2-64-46

Obiekty gastronomiczne

Restauracja „Ukraina” (zdjęcie - Witali Poliszczuk)

Restauracja „Ukraina” (zdjęcie – Witali Poliszczuk)

Restauracja „Ukraina”
ul. Myru 32,
tel. +38 (03842) 2-24-03

Restauracja „Prowans”
ul. Sobornosti 24

Kawiarnia „Korczma” – ukraińska kuchnia,
ul. Sobornosti 37,
tel. +38 (03842) 7-17-28

Kawiarnia „ABC”
ul. Cerkowana 46a,
tel. +38 (03842) 2-37-66

Kawiarnia „Praga”
ul. Kozacka 29

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Centrum sportowe (zdjęcie - Witali Poliszczuk)

Centrum sportowe (zdjęcie – Witali Poliszczuk)

W Sławucie działa 130 obiektów sportowych. W tym stadion, 11 hal sportowych, 83 sportowe boiska, 3 ośrodki zdrowia, 12 placów sportowych wyposażonych sprzętem treningowym, 1 konno-sportowy ośrodek oraz 8 innych sportowych obiektów.

W mieście działa Sławucka dziecięco-młodzieżowa szkoła sportowa (DMSS), Centrum zdrowia fizycznego ludności „Sport dla wszystkich” oraz lokalne drużyny piłkarskie. DMSS posiada własny kompleks sportowy, który obejmuje salę walk, salę lekkoatletyczną, salę gier, a także zbudowany według współczesnych standardów stadion na 3202 miejsca. Co roku przeprowadzane są tu różnorodne zawody, w tym najbardziej znaną jest miejska spartakiada uczniów i obwodowe turnieje piłki nożnej.

Celem Centrum „Sport dla wszystkich” jest stworzenie dobrych warunków dla mieszkańców do wychowania fizycznego i sportu oraz spełnienie ich potrzeb w zakresie usług zdrowotnych w miejscu ich zamieszkania.

Miasto ma dwie drużyny piłkarskie, które z powodzeniem reprezentują Sławutę w zawodach regionalnych i krajowych.

Obiekty sportowe w mieście są w ciągłej modernizacji, a co roku powstają nowe boiska. Uczniowie mogą uprawiać sport w Ogólnokształcących szkołach nr1, nr4, Gimnazjum nr5, Liceum „Uspich” i klubie tenisa stołowego „Zołota rakieta” Sławuckiego ŻKO.

Zdrowie i opieka społeczna

W Sławucie działa centralny szpital rejonowy, który składa się z dziewięciu wyspecjalizowanych oddziałów na 305 miejsc, przychodni, punktu konsultacyjnego dla kobiet i dzieci, laboratorium klinicznego i bakteriologicznego oraz gabinetu stomatologicznego.

Przy przychodni działa dzienny odział stacjonarny na 60 łóżek w tym 5 dla dzieci. W 2013 roku stworzono komunalny ośrodek „Sławuckie centrum podstawowej opieki zdrowotnej”. Uchwalono też koncepcję medycyny rodzinnej poprzez stworzenie ambulatorium w oddalonym osiedlu – „Południowym”. W przychodni pracuje 7 lekarzy medycyny rodzinnej, obsługują oni 12 698 mieszkańców, w tym 1965 dzieci do 7 lat.

Personel medyczny stale pracuje nad wdrożeniem nowych metodyk profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów. Wprowadzane są nowe metody diagnostyki laboratoryjnej i chirurgii. Dużą uwagę przywiązuje się do modernizacji bazy szpitalnej.

Opiekę społeczną sprawuje Wydział Pracy i Opieki Społecznej Centrum Usług Socjalnych dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz regionalne centrum usług socjalnych.

Edukacja

Liceum „Uspich” (zdjęcie - Sergij Suchow)

Liceum „Uspich” (zdjęcie – Sergij Suchow)

W mieście działa 8 placówek przedszkolnych oraz dwie szkoły podstawowe I stopnia. Kształci się tam 1720 dzieci. Infrastruktura ta zapewnia edukację przedszkolną 100% dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Udoskonaleniu i rozwojowi edukacji przedszkolnej sprzyja działalność centrum wczesnego rozwoju dziecka „Dziwo świat”. Sfera usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym stale się rozwija. Doskonalona jest sieć grup profilowych oraz grup dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Dla zapewnienia bezpłatnego kształcenia średniego w mieście działa 10 ogólnokształcących szkół. Pobiera tam naukę 3860 uczniów.

W Sławucie działa ponadto 5 pozaszkolnych placówek, do których uczęszcza 2943 uczniów (76,2%). Działalność tych placówek skierowana jest na organizację wypoczynku uczniów, w połączeniu z aktywnym udziałem w organizacji imprez, wyjazdów ogólnomiejskich i kreatywnej organizacji letniego wypoczynku i rekreacji dzieci. W mieście działa też system stypendialny, fundowany przez przewodniczącego miasta, polegający na wynagradzaniu stypendiami dzieci aktywnie działających w życiu miasta.

Działają tu również szkoły zawodowo-techniczne przygotowujące fachowców w swojej dziedzinie. Natomiast wykształcenie wyższe młodzież zdobywa przeważnie na Uniwersytetach w obwodach chmielnickim, rówieńskim, tarnopolskim, lwowskim i kijowskim.

Instytucje kultury

Miejski Pałac Kultury

Miejski Pałac Kultury

Sieć instytucji kulturalnych miasta składa się z: miejskiego Pałacu Kultury, Dziecięcej Szkoły Twórczości, Państwowego Historycznego Muzeum, Miejskiej Biblioteki, kompleksu sportowego, stadionu, Budynku Kultury PrAT „Budfarfor”, Centrum Kultury i Rekreacji, m.in. obejmującego kino.

W dziecięcej szkole twórczości znajduje się dział muzyczny oraz malarski, a także klasa choreografii. Uczniowie szkoły wielokrotnie byli laureatami obwodowych, krajowych i międzynarodowych konkursów.

Miejska biblioteka w celu popularyzacji najlepszych publikacji przeprowadza szereg przedsięwzięć: literacko-muzyczne kompozycje, literackie godziny oraz lekcje historii i krajoznawstwa.

Imprezy

W roku 2014 w mieście przeprowadzono:

 • I miejski festiwal piosenki Bożonarodzeniowej „Zapal Gwiazdę”;
 • miejski festiwal zespołów choreograficznych;
 • konkurs chórów instytucji edukacyjnych;
 • festiwal „Młodzież na rzecz zdrowego trybu życia”;
 • otwarty miejski festiwal twórczości ludowej „Muzyczne barwy Sławuty”;
 • festiwal literacki dla dzieci w wieku szkolnym „Kobzaryki”;
 • otwarte mistrzostwa Ukrainy z modelowania statków.

Co roku, w „Dzień Miasta”, organizowany jest świąteczny kiermasz „Dary Podola i Polesia”, gdzie sprzedają swoje wyroby przedsiębiorstwa, rolnicy i twórcy ludowi.

W mieście działa sławucka międzynarodowa organizacja pozarządowa „Kozactwo Zaporoskie”, na czele której stoi Przewodniczący miasta Wasyl Sydor. Kładzie ona duży nacisk na zbadanie i popularyzację tradycji historycznych i kulturowych narodu ukraińskiego. Przez lata swego istnienia organizacja przeprowadziła sporo kozackich konnych pochodów.

W 2014 roku, w mieście odbyły się 82 wydarzenia sportowe, w których wzięło udział 9270 osób.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Obecnie w Sławucie działa 128 przedsiębiorstw (18 średnich oraz 110 małych). Działają tu m.in.:

Sławucki kombinat „Budfarfor”

Sławucki kombinat „Budfarfor”

PSA „Sławucki kombinat „Budfarfor” – jeden z największych w państwach wschodniej Europy i WNP producent ceramiki sanitarnej i wyrobów sanitarnych.

„Aqua-Rodos” sp. z o.o.

„Aqua-Rodos” sp. z o.o.

„Aqua-Rodos” sp. z o.o. – wiodący producent w branży meblarskiej na Ukrainie, który wykorzystuje innowacyjny, europejski, wysokiej jakości sprzęt, korzysta z kwalifikowanej pracy pracowników i ma ustanowiony system kontroli jakości (ISO 9001) zapewniając tym samym produkcję najwyższej klasy mebli domowych.

„Sanserwis” sp. z o.o. – specjalizuje się w produkcji mebli łazienkowych. Przez lata swojej działalności przedsiębiorstwo nawiązało stosunki partnerskie z siecią hipermarketów budowlanych, hurtowniami oraz sklepami detalicznymi w całej Ukrainie.

„Juwenta” sp. z o.o.

„Juwenta” sp. z o.o.

„Juwenta” sp. z o.o. – produkuje współczesne meble łazienkowe, która spełniają wszystkie międzynarodowe wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

SA „Horyń” – produkuje odzież: kombinezony, kurtki, marynarki. Swoją produkcję eksportuje do Belgii.

SzDO „Slawucka fabryka suszenia cykorii” – jest największym przetwórcą cykorii we Wschodniej Europie.

SA „Sławucka piekarnia” – produkuje 65 rodzajów pieczywa, 60 rodzajów wyrobów cukierniczych, 8 rodzajów makaronów.

SA „Sławucki Browar” – aby produkować ponad 10 rodzajów piwa wykorzystuje wysokiej jakości surowce, które w połączeniu z opracowaną recepturą pozwoliły produkować osobliwe rodzaje piw, które zdobyły uznanie konsumentów.

SzDO „Sławucka mechaniczna fabryka” – posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń do produkcji produktów żywnościowych.

SA „Sławucka słodowa fabryka” – największy producent słodu na Ukrainie, strategicznym inwestorem fabryki jest francuska firma «Groupe Soufflet».

W ciągu roku we wszystkich przedsiębiorstwach miasta zanotowano wzrost produkcji przemysłowej.

Handel

Sieć handlowa miasta liczy około 400 obiektów handlowych. W ciągu ostatnich lat zaszły pozytywne zmiany w doposażeniu i modernizacji bazy handlowej. W mieście zaczął funkcjonować szereg obiektów handlowych, w których poziom obsługi klientów spełnia standardy europejskie.

Rynek konsumencki charakteryzuje się wysokim poziomem nasycenia podstawowymi produktami żywnościowymi i nieżywnościowymi, stabilną dostawą i brakiem deficytu towarowego. Dostrzegalna jest pozytywna tendencja wzrostu obrotów handlu detalicznego.

W mieście znajdują się również trzy duże centra handlowe, markety budowlane i sporo innych handlowych obiektów.

Usługi

W mieście stworzono warunki do zapewnienia rozwoju sfery usług głównie za pomocą tworzenia nowych obiektów. W mieście działa ponad 70 przedsiębiorstw świadczących różne usługi, w tym:

 • 30 obiektów bazy gastronomicznej (restauracje, kawiarnie, bary);
 • 4 hotele;
 • 23 zakłady fryzjerskie;
 • 2 pralnie chemiczne;
 • 5 stacji benzynowych;
 • 7 obiektów zapewniających komfort (sauny, łaźnie, salony masażowe);
 • 5 warsztatów obuwniczych ;
 • 4 serwisy AGD.

Sprawnie działają również warsztaty krawieckie, zegarmistrzowskie, serwisy meblowe, firmy budowlane, jubilerzy, salony fotograficzne, warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, siłownie, zakłady pogrzebowe, firmy ubezpieczeniowe, biura podróży, parkingi i inne.

Instytucje otoczenia biznesu

Rynek usług finansowych reprezentowany jest przez następujące banki:

 • SA KB „Prywatbank” Chmielnicka filia, Sławucki oddział;
 • Sławucki miejski oddział PAT „BrokbiznesBank” Chmielnickiego obwodu;
 • SA „Państwowy Bank Oszczędności Ukrainy” TWBW Nr 10022 /0129 filii Chmielnickiego Obwodowego Zarządu;
 • SA Raiffeisen Bank „Aval”;
 • SA „UkrSibbank”.

Na terytorium miasta prowadzi działalność jedno centrum biznesowe oraz 5 firm ubezpieczeniowych.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

Władze lokalne są otwarte na politykę inwestycyjną oraz zainteresowane w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych oraz zabezpieczeniu trwałego rozwoju miasta. Jednym z elementów zachęt inwestycyjnych jest stworzenie w 2014 roku centrum świadczącego usługi administracyjne (CSAU). Głównym elementem CSAU jest Centrum Zezwoleniowe, którego zadaniem jest zapewnienie wydania zezwoleń na działalność gospodarczą.

Możliwe do wykorzystania są też ulgi podatkowei inne (w tym za energię elektryczną), przewidziane Ustawodawstwem Ukrainy dla obszarów, które są częścią strefy nadzoru elektrowni atomowych (ze względu na bliskość do CHAE).

Dodatkowymi korzyściami, które tworzą potencjał inwestycyjny miasta są:

 • dostępność punktów odprawy celnej, na terytorium na którym przeprowadzane są załadunki i rozładunki oraz formalności dokumentacyjne;
 • warunki naturalne dla rozwoju turystyki i rekreacji;
 • istnienie surowców do produkcji materiałów budowlanych.

Inwestorzy, którzy zdecydują się rozpocząć produkcję w granicach parku przemysłowego będą mieli korzyści wynikające z Ustawy „O parkach industrialnych”:

 • zerowa stawka cła na sprzęt, który nie jest produkowany w Ukrainie i jest importowany w celu budowania parku industrialnego;
 • wsparcie ze strony państwa w pracach technicznych (dostarczenie infrastruktury inżynieryjno-transportowej) parku;
 • przejrzysta i prosta procedura nabycia własności na działkę w obszarze parku.

Tereny inwestycyjne na mapie