Mościska: teren nr 5


Lokalizacja w mieście Północno-wschodnia część miasta.

Mościska: teren inwestycyjny nr 5

Teren inwestycyjny nr 5

Położenie geograficzne 49°49’17.2″N 23°09’23.8″E
Powierzchnia 2,5 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równinna, zbiorniki i cieki wodne na terenie obecnie nie występują.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie ma.
Własność Komunalna własność miasta. Działka może zostać przekazana we własność inwestorowi za zgodą Rady miasta na jej sprzedaż na aukcji.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Grunty orne.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej – 1500 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 2000 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 2000 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej – 2000 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 1000 m
Połączenia transportowe Odległość od autostrady – 3000m, odległość od lotniska – 71 km, odległość od linii kolejowej – 700 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem docelowym.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż w drodze aukcji (licytacji), dzierżawa pod warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa na terytorium miasta.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Takich obliczeń nie ma.