Mościska: teren nr 4


Lokalizacja w mieście W pobliżu centralnej części miasta.

Mościska: Teren inwestycyjny nr 4

Teren inwestycyjny nr 4

Położenie geograficzne 49°48’35.0″N 23°08’43.6″E
Powierzchnia 2,1 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równinna, zbiorniki i cieki wodne na terenie obecnie nie występują.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie ma.
Własność Komunalna własność miasta. Działka może zostać przekazana we własność inwestorowi za zgodą Rady miasta na jej sprzedaż na aukcji.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren rolny.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej – 700 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 700 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 700 m
Połączenia transportowe Odległość od autostrady – 1400 m, drogi o znaczeniu krajowym, odległość od lotniska – 70 km, odległość od linii kolejowej – 2000 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż w drodze aukcji (licytacji), dzierżawa pod warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa na terytorium miasta.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Takich obliczeń nie ma.