Mościska: teren nr 3


Szkoła

Lokalizacja w mieście Obwód Lwowski, Rejon Mościcki, Mościska ul. Szaszkiewicza, 4b. Numer rejestracyjny majątku 34029889.

Mościska: Teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne 49°48’42.8″N 23°08’43.0″E
Powierzchnia 2 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równinna.
Występowanie nieruchomości (budynków) Typ inwestycji: brownfield. Typ majątku: budynek niemieszkalny (szkoła), gotowość – 35%.
Własność Komunalna własność miasta. Działka może zostać przekazana we własność inwestorowi za zgodą Rady miasta na jej sprzedaż na aukcji.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie terenu komunalno-magazynowe.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej – 150 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 400 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 400 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Możliwy dostęp do sieci telekomunikacyjnej.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 150 m
Połączenia transportowe Droga dojazdowa znajduje się w odległości 20 m, odległość od autostrady – 1500 m, odległość od lotniska – 70 km, odległość od linii kolejowej – 1500 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie do użytku przemysłowego.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż w drodze aukcji (licytacji), dzierżawa pod warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa na terytorium miasta.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Takich obliczeń nie ma.