Mościska: teren nr 2


Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny zlokalizowany w zachodniej części miasta.

Mościska: Teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 49°48’39.51″N 23°07’39.14″E
Powierzchnia 2,2 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równinna, zbiorniki i cieki wodne są w odległości 1000 m od terenu inwestycyjnego.
Występowanie nieruchomości (budynków) Inwestycyjna oferta «greenfield». Na terenie nie występuje żadnych nieruchomości.
Własność Komunalna własność miasta. Działka może zostać przekazana we własność inwestorowi za zgodą Rady miasta na jej sprzedaż na aukcji.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren rolny.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej – 200 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej – 300 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 300 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej oraz do szerokopasmowego Internetu – 300 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 300 m
Połączenia transportowe Droga dojazdowa w odległości 200 m od południowej części terenu, odległość od autostrady – 3 km, odległość od lotniska – 71 km, odległość od linii kolejowej/ bocznicy przeładunkowej – 200 m.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Przestrzeganie strefy sanitarnej.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż w drodze aukcji (licytacji), dzierżawa pod warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa na terytorium miasta.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Takich obliczeń nie ma.