Mościska: teren nr 1


Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta.

Mościska: Teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 49°49’08.2″N 23°08’14.7″E
Powierzchnia 1,5 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równinna, zbiorniki i cieki wodne są w odległości 1000 m od terenu inwestycyjnego.
Występowanie nieruchomości (budynków) Inwestycyjna oferta «greenfield». Na terenie nie występuje żadnych nieruchomości.
Własność Komunalna własność miasta. Działka może zostać przekazana we własność inwestorowi za zgodą Rady miasta na jej sprzedaż na aukcji.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren przemysłowy.
Infrastruktura techniczna
  • dostępność do sieci elektroenergetycznej – 200 m,
  • dostępność do sieci gazowej – 500 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej – 1000 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 300 m
Połączenia transportowe Obok terenu inwestycyjnego są linie kolejowe, odległość od drogi dojazdowej – 200 m, odległość od autostrady/drogi o znaczeniu krajowym – 2000 m, odległość od lotniska – 71 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Przestrzeganie strefy sanitarnej.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż w drodze aukcji (licytacji), dzierżawa pod warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa na terytorium miasta.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Takich obliczeń nie ma.