Mościska


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Mosciska_gerb
Mościska – centrum rejonu mościckiego. Położone w południowo-zachodniej części obwodu lwowskiego, ok. 12 kilometrów od granicy z Polską.

Panorama miasta

Panorama miasta

Powierzchnia miasta – 13.9 km².

Liczba ludności – 9.3 tys.

Jest to jedno z najstarszych miast ukraińskiego Przykarpacia. Świadczą o tym dane archeologiczne oraz latopis halicko-wołyński. Nazwa miasta pochodzi od mostów, które do dnia dzisiejszego otaczają miasto z czterech stron.

Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Już w średniowieczu miasto było znaczącym ośrodkiem handlu i rzemiosła, przez miasto przebiegał ważny szlak z zachodniej Europy na Ruś. W 1404 r. król Władysław II Jagiełło nadał prawa magdeburskie, podnosząc tym samym Mościska do godności miasta. Dawniej w sąsiedztwie miasta znajdował się otoczony wałami zamek, w którym rezydowali starostowie mościscy. Miasto posiadało też ratusz, rynek, mury i wały obronne, w których znajdowały się bramy: przemyska, lwowska i tkacka oraz Baszta Samborska. Ślady tych zabudowań można zauważyć dzisiaj w północno-wschodniej części miasta. Centrum miasta pod względem przestrzennym zachowało swój historyczny kształt.

Przez miasto przebiega Wielki Europejski Dział Wodny.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Plan zagospodarowania opracowano w 1994 roku. Aktualnie nowy plan zagospodarowania miasta jest już na etapie końcowym.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieć wodociągowa została oddana do użytku w 1965 roku. Jej długość wynosi 16 km. Stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry.

Miejska sieć kanalizacyjna została wprowadzona do eksploatacji w 1982 roku. Długość wynosi 12 km. Stan techniczny dobry.

Sieci elektryczne i gazowe

Stan zelektryfikowania zadawalający. Długość linii napowietrznych w granicach rejonu – 1364,3 km.

Stan zgazyfikowania miasta zadawalający. Stan zgazyfikowania obwodu stanowi 74%.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Miasto ma dostęp do szerokopasmowego Internetu (usługę świadczy SA „Ukrtelekom”. Istnieje możliwość podłączenia się do lokalnej sieci telefonicznej.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • odległość od Kijowa – 607 km,
 • odległość od Lwowa – 65 km,
 • odległość od najbliższego przejścia granicznego (z Polską) – 18 km.

Dostępność drogowa

Przez miasto przebiega droga o znaczeniu międzynarodowym E40 oraz droga o znaczeniu krajowym T1415 Mościska–Sadkowicze–Sambor.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Odległość od najbliższego lotniska im. D. Halickiego we Lwowie wynosi 65 km.

W mieście funkcjonuje stacja kolejowa, zapewniająca dwa międzynarodowe połączenia pasażerskie: Lwów–Wrocław i Lwów–Przemyśl oraz pociągi regionalne.

4. Informacje teleadresowe


Mościska Rada Miejska

Rada Miejska

Rada Miejska

Storożuk Sergiusz, Burmistrz

ul. Hruszewskiego 6, Mościska, lwowski obwód, 81300, Ukraina
Tel./faks: +38 (03-234) 4-14-87
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua
e-mail: mostRada@i.ua

Polityka inwestycyjna

Korecki Lubomyr, Zastępca Burmistrza miasta

Tel./fax: +38 (03-234) 4-14-92;
e-mail: mostRada@i.ua

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Obiekty noclegowe

Kompleks hotelowo-rekreacyjny „Skyrta”
Mościska, ul. Szewczenki 327,
tel.: +38 (03234) 2-51-77,
kom.: +38 (067) 314-64-46,
http://skyrta.com.ua

Kompleks hotelowo-rekreacyjny „Myśliwiec”
Mościska, ul. Hruszewskiego 49b,
tel.: +38 (03234) 2-51-33,
kom.: +38 (098) 901-54-24

Hotel „Ariadna”
Mościska, ul. Kościuszki 3,
tel.: +38 (03234) 4-15-86

Hotel „Korona”
Mościska, ul. Szewczenki 154,
tel.: +38 (03234) 4-13-22
kom.: +38 (067) 672-27-78

Hotel „Miraż”
Sądowa Wisznia, ul. Zagorody 205
tel.: +38 (03234) 37-967

Motele:

przy Stacji paliw „Igwoł”, Motel „Mrija”, „Forum Plus”, „Mostnafta”

Obiekty gastronomiczne

Auto-grill „Myśliwiec”

Auto-grill „Myśliwiec”

 • Auto-grill „Myśliwiec”,
 • kompleks rekreacyjny „Cytadel”,
 • restauracje „Papiłon”,
 • „Oazys”,
 • „Promiń”,
 • „Mrija”,
 • pizzeria „Gold”

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

 • Stadion „Karpaty”,
 • Dziecięco-Młodzieżowa Sportowa Szkoła.

Zdrowie i opieka społeczna

 • Mościcki Centralny Rejonowy Szpital,
 • Mościcka Rejonowa Przychodnia,
 • Laboratorium Weterynaryjne,
 • Rejonowy Centrum Pracy.

Edukacja

Szkoła w Pałacu Strachockich w Rudnikach, 1820-1830

Szkoła w Pałacu Strachockich, 1820-1830

Istniejące w mieście placówki edukacyjne:

 • Mościckie Przedszkole,
 • 2 ogólnokształcące szkoły I-III st.,
 • ogólnokształcąca szkoła I-III st. z polskim językiem nauczania,
 • ogólnokształcąca szkoła I-II st.,
 • Dziecięca Szkoła Twórczości,
 • Dziecięco-Młodzieżowa Sportowa Szkoła.

Najbliższe szkoły zawodowe:

 • Sądowowiszniańskie Liceum Zawodowe (mościcki rejon, miasto Sądowa Wisznia)
 • Niżankowickie Liceum Zawodowe (starosamborski rejon, Niżankowice).

Najbliższe wyższe uczelnie znajdują się we Lwowie (odległość 65 km). Działa tam 8 państwowych uczelni wyższych, 20 innych uczelni, ponad 20 liceów specjalizowanych.

Instytucje kultury

 • Dom Narodowy miasta Mościska,
 • Rejonowa Biblioteka Publiczna,
 • Historyczno-krajoznawcze muzeum „Mostyszczyna”.

W okolicach miasta przebiega Szlak turystyczny „Forty I wojny światowej”.

Imprezy

Coroczny jarmark wielkanocny, zawody piłkarskie.

W 2014 r. w ramach projektu „Lwów Jazz Fest” koncert odbył się również w Mościskach. W grudniu 2015 r. odbył się kolejny koncert jazzowy w ramach zimowego Festiwalu „Jazz Bez”.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

W mieście znajdują się przedsiębiorstwa produkujące tworzywa sztuczne, zakłady produkujące pomniki, wyroby kute, wyroby betonowe.

Handel

W mieście funkcjonują centra handlowe, sklepy, supermarkety.

Usługi

Główne usługi: usługi pośrednictwa celnego, usługi autoterminalu, usługi transportowe, stomatologiczne, farmaceutyczne, usługi kosmetyczne.

Instytucje otoczenia biznesu

W mieście działają:

 • Spółka Kredytowa „Szczedrist”,
 • oddział SA „Pryvatbank”,
 • SA „CreditAgrikol Bank”,
 • oddział Banku „Aval”,
 • oddział „Oszczadbank”,
 • oddział „INDEKS BANK”,
 • oddział Banku „Lwów”.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Ulgi podatkowe na grunty, nieruchomości inne niż działki.
 • Ulgi podatkowe procentu udziałowego w rozwój inżynieryjno-transportowej i społecznej infrastruktury.
 • Pomoc w zrekrutowaniu wykwalifikowanej kadry.
 • Pomoc w zapewnieniu komunikacji i ulepszeniu infrastruktury.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących sprzedaży gruntów.

Tereny inwestycyjne na mapie