Jaworów: teren nr 3


Kamieniołom Jaśniński – sztuczny zbiornik wodny

Lokalizacja w mieście Wieś Jaśniska, rejon Jaworowa.

Jaworów: teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne 49°55’32.8″N 23°50’53.4″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 86,8 ha (powierzchnia użytkowa – 20 ha). Powierzchnia wodna – 62,0 ha.
Charakterystyka powierzchni Płaska powierzchnia (z minimalną różnicą wysokości).
Nie istnieje ryzyka powodzi.
Możliwość udźwigu gleby po ugniataniu – 500 kiloniuton.
Występowanie nieruchomości (budynków) Obiekty przemysłowe do wydobywania piasku.
Podstacja transformatorowa.
Budynek administracyjny.
Własność Własność Domażyrskiej Rady Wiejskiej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Projekt obejmuje alternatywne kierunki realizacji inwestycyji:

  • Utworzenie kompleksu rekreacyjnego i turystycznego.
  • Modernizacja wydobycia piasku.
  • Produkcja kruszyw budowlanych wykorzystujących wydobywany piasek.
Infrastruktura techniczna Energię elektryczną teren czerpie z Bruchowieckiej podstacji – 35/110 kV przez linie wysokiego napięcia 35 kV o długości 7,5 km. Istnieje możliwość zwiększenia mocy do 15 MV, jest możliwość podłączenia dwóch niezależnych punktów poboru mocy o napięciu (do 30 kV).

Dostępny wodociąg (ponad 55 m³/godz. ciśnienie ponad 3 bary), woda z naturalnego ujęcia o ciśnieniu własnym wpływa do ujęcia wodnego, woda do gaszenia pożaru (200 m³/godz.), występuje też woda deszczowa.

W odległości 300 m od terenu przebiega główny rurociąg gazowy.

Brak kanalizacji.

Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej świadczą firmy „Kyivstar”, „Astelit”, MTS Ukraina. Dostęp do Internetu za pośrednictwem linii telefonicznej zapewnia firma „Ukrtelekom”.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Najbliższa miejscowość zlokalizowana w odległości 800 m.
Połączenia transportowe Kamieniołom Jaśniński (sztuczny zbiornik wodny) zlokalizowany w odległości 1 km na południowy zachód od wsi Jaśniska, 20 km na północny zachód od Lwowa. Teren połączony z drogą asfaltową o długości 7 km wzdłuż trasy Lwów–Jaworów. Najbliższa stacja kolejowa „Klepariw” znajduje się w odległości 12 km i od niej biegnie linia kolejowa która prowadzi do Kamieniołomu Jaśnińskiego. Prowadzi tu też droga asfaltowa umożliwiająca wjazd transportu pasażerskiego i ciężarówek. Jest też kilka innych wjazdów na terytorium.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Warunki geologiczne i hydrogeologiczne lokalizacji terenu zdefiniowano jako korzystne. Wydobycie piasku było rozwijane dość długo, zawiera nietoksyczne czwartorzędowe skały, nie ma osuwisk. Woda w kamieniołomie według wniosków ekspertów nie posiada elementów toksycznych i jest ekologicznie czysta. Do kamieniołomu przylegają duże terytoria pokryte lasem. Kamieniołom znajduje się w sejsmicznie stabilnej strefie (sejsmiczność rejonu nie przekracza 6 punktów). Przyrodnicze i geologiczne warunki terenu i środowiska sprzyjają stworzeniu wypoczynkowo-rekreacyjnej strefy.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Obliczeń nie ma.