Jaworów: teren nr 2


Park przemysłowy „Jaworów”

Lokalizacja w mieście Jaworów, ul. Prywokzalna.

Jaworów: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 49°57’38.3″N 23°24’36.9″E
Powierzchnia 18 ha.
Charakterystyka powierzchni Teren płaski.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Własność Jaworowskiej Rady Miejskiej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie przemysłowe i inne.
Infrastruktura techniczna Linia energetyczna 10 kV z rezerwą mocy 1 MV (wystarczająco do prac budowlanych). W pobliżu przebiega gazociąg o średnicy 219 mm, ciśnienie atmosferyczne 3 bar.
Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej.
Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi telekomunikacyjne w mieście świadczą SA „Ukrtelekom” i Sp.z.o.o „Internacjonalne komunikacje” Usługi telefonii komórkowej świadczą firmy „Kyivstar”, „Astelit”, MTS Ukraina. W mieście działa szerokopasmowy Internet przesyłany przy pomocy światłowodów przez firmy „Yavoriv Net”, „Ukrtelekom”, „Bajt”.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych W odległości 800 m zlokalizowane jest przedsiębiorstwo „Śnieżka-Ukraina”.
Połączenia transportowe Odległość do dwóch przejść granicznych – 18 km. Obok (3 km) przebiega droga międzynarodowa Lwów–Krakowiec, bezpośrednio do terenu prowadzi linia kolejowa.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż lub dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Koszt projektu na etapie obliczeń.