Jaworow


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

yavorov_city_herb
Jaworów – miasto w obwodzie lwowskim, rejonie jaworowskim Ukrainy, położone na północnym-zachodzie 50 km od Lwowa. Współrzędne geograficzne 49°94’75″N 23°38’92″E.

Ratusz miejski

Ratusz miejski

Powierzchnia miasta – 23,35 km².

Liczba ludności – 13 tys.

Jaworów – piękne zabytkowe miasto w obwodzie lwowskim. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście datuje się na 24 czerwca 1376 roku. Nazwa miasta pochodzi od drzew jaworowych, które są atrybutem Jaworowa. W 1569 roku otrzymał prawa magdeburskie od króla Zygmunta II Augusta. Średniowieczny Jaworów miał charakterystyczny dla zachodnio ukraińskich miast wygląd. W centrum miasta znajdował się kwadratowy plac – rynek, który jeszcze teraz zadziwia nas swoją architekturą. W XVII wieku miasto należało do króla Jana III Sobieskiego i było jednym z najbardziej lubianych przez niego miast. W mieście zachowało się wiele historycznych zabytków które warto zobaczyć.

Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Cerkiew p.w. Narodzenia NMP

Jaworów to bardzo atrakcyjne dla turystów miasto posiadające wiele historycznych obiektów. Wśród nich cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ta świątynia została wybudowana w 1670 roku, a pod nią jest podziemne przejście króla Jana III Sobieskiego. W 1939 roku według projektu Jewhena Nahirnoho została rozbudowana. W cerkwi zachował się piękny ikonostas z 1671 roku. Oprócz tego jest jeszcze jedna świątynia – kamienna cerkiew Świętego Jerzego obok której znajduje się drewniana dzwonnica zbudowana w 1715 roku.

Pomnik metropolity Andrzeja Szeptyckiego

Pomnik metropolity Andrzeja Szeptyckiego

W mieście można też zobaczyć pomniki ukraińskich działaczy z dziedziny literatury, kultury i religii – Tarasa Szewczenki, Michała Werbyckiego, metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Józefa Makowieja. W pobliżu pięknego budynku magistratu znajduje się kościół rzymskokatolicki Świętych Apostołów Piotra i Pawła i pomnik Papieża Jana Pawła II zdobiący dziedziniec kościoła.
Polsko-ukraińskie pogranicze to niesamowite tereny z malowniczymi krajobrazami i zabytkowa architekturą.

Zabytkowy budynek administracji

Zabytkowy budynek administracji

W czerwcu 2013 roku zaczęło działać nowe przejście graniczne „Budomierz–Gruszów”, co jeszcze bardziej ułatwiło dostęp do Jaworowa zarówno turystom tak i inwestorom, którzy chcą lokalizować swoje inwestycje w pobliżu granicy. Ze swojej strony Jaworów ma specjalnie przeznaczone tereny posiadające możliwość szybkiego i taniego doprowadzenia infrastruktury technicznej a co najważniejsze linię kolejową i drogę prowadzącą do dwóch przejść granicznych „Krakowiec–Korczowa” i „Budomierz–Gruszów”, około 20 km do każdego. Głównym priorytetem polityki gospodarczej jest rozwój przemysłu w miejscu zaniedbanych powierzchni magazynowych zlokalizowanych w okolicy miasta, obok dworca kolejowego, oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez restaurację zabytkowych arcydzieł architektonicznych w tym podziemi.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Plan zagospodarowania miasta został opracowany w 1994 roku. W 2004 roku została przygotowana Strategia stałego rozwoju miasta.

Obecnie strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta posiada: budownictwo nowej kanalizacji, lokalnej oczyszczalni ścieków, remont dróg i budowa nowej szkoły. Również jest realizowany projekt rekultywacji terenów gdzie wydobywano siarkę, w celu stworzenia strefy o znaczeniu regionalnym przy Jaworowskim jeziorze.

Przygotowywane są też inne tereny w celu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i infrastruktury biznesu.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Miejskie komunalne przedsiębiorstwo „Jaworówwoda” całodobowo zapewnia mieszkańcom wodę pitną w wystarczających ilościach. Woda z artezyjskich studni, złóż mineralnych wody pitnej „Szkło” jest jedną z najlepszych w regionie. Przedsiębiorstwo obejmuje wodociąg „Szkło” działający od 1924 roku, przepompownię III stopnia podnoszenia i administracyjno-gospodarczy budynek.

Odległość doprowadzania wody przez stację pomp „Szkło” – Jaworów wynosi 28 km. Przedsiębiorstwo obsługuje sieci uliczne o łącznej długości 19,6 km oraz świadczy usługi w zakresie instalacji sieci ulicznych, doprowadzenia wodociągu do budynków oraz instalacji urządzeń pomiarowych.

W mieście wciąż nie ma scentralizowanej kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Sieci kanalizacyjne w 80% znajdują się przy głównej ulicy. Biorąc pod uwagę potrzebę skanalizowania miasta, w celu organizacji zbioru i oczyszczania ścieków, wybudowania sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, wywozu nieczystości z sektora prywatnego zostało stworzone miejskie przedsiębiorstwo komunalne „Jaworiwkanał”.

Jaworów ma dobrą lokalizację do budowy oczyszczalni ścieków, rzeźba terenu pozwala budować na ulicach miasta samo spławne sieci kanalizacyjne , co nie wymaga przymusowego przepompowywania ścieków do oczyszczalni.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Przedsiębiorstwo „Jaworskie rejonowe sieci elektroenergetyczne” (REM) całkowicie zabezpiecza miasto w energię elektryczną. Dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych może zapewnić moc 120 kW/godz.

Oświetlenie uliczne miasta zapewnia przedsiębiorstwo „Żytłokomunserwis”, które w swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie energooszczędnościowe. Sieci elektryczne w pełni wyposażone dwutaryfowymi licznikami, co pozwala skutecznie w nocy oszczędzać energię.

 

Sieci gazowe

Sieci gazowe

W latach 1976 -1977 do Jaworowa został doprowadzony gazociąg, właśnie od tamtego czasu rozpoczęło się zgazyfikowanie pobliskich wsi. Dostawę gazu ziemnego do Jaworowa zapewnia Jaworowski zarząd eksploatacji gazu (UEGG). Miasto w pełni jest zgazyfikowane. Dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych Jaworowskie UEGG jest w stanie zapewnić dostawę gazu na poziomie 80 metrów sześciennych na godzinę.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne w mieście świadczą SA „Ukrtelekom” i Sp.z.o.o „Internacjonalne komunikacje” Usługi telefonii komórkowej świadczą firmy „Kyivstar”, „Astelit”, MTS Ukraina. W mieście działa szerokopasmowy Internet przesyłany przy pomocy światłowodów przez firmy „Yavoriv Net”, „Ukrtelekom”, „Bajt”.

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

Odległość i czas dojazdu do Kijowa – 591 km, około 7 godzin;
Odległość i czas dojazdu do Lwowa – 54 km, około 45 minut;
Odległość i czas dojazdu do Lubaczowa (Polska) – 45 km, około 40 minut;
Odległość i czas dojazdu do Jarosławia (Polska) – 66 km, około 50 minut.

Główną zaletą lokalizacji Jaworowa jest jego bliskość do dwóch przejść granicznych: „Krakowiec–Korczowa” i „Budomierz–Gruszów” – oba przejścia są mniej więcej w odległości 20 km, czyli podróż trwa około 20 minut.

Dostępność drogowa

Przez Jaworów przebiegają: droga o znaczeniu międzynarodowym Berlin–Krakowiec–Kijów, droga o znaczeniu krajowym Winnica–Lwów–Krakowiec, droga o znaczeniu obwodowym Horodok–Jaworów–Gruszów, droga o znaczeniu krajowym Sądowa Wisznia–Rawa-Ruska.

Dostępność lotnicza i kolejowa

W samym Jaworowie nie ma lotniska. Najbliższe międzynarodowe lotnisko znajduje się we Lwowie.

Działa lokalna towarowa linia kolejowa Lwów (Kleparów) – Jaworów.

4. Informacje teleadresowe


Jaworowska rada miejska

ul. Lwowska 15
81000 Jaworów, obwód lwowski
Tel. +38 (03259) 21562
e-mail: javi-post@ukr.net
strona: http://yavoriv.com.ua

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Jaworowa

AMER_logo
ul. P. Tyczyny 1 (biuro Nr 4, 3 piętro)
81000 Jaworów, obwód lwowski
Tel/fax: +38 (03259) 23053
e-mail: info@amer.org.ua
strona: http://www.amer.org.ua

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Hotel-restauracja „Arta”

Jaworów, ul. Makoweja 92
Tel. +38 (03259) 78170, kom. +38 (067) 1500011
http://www.arta.org.ua

Hotel-restauracja „Przyozerny zajazd”

Wieś Sanatiw (droga Lwów-Krakowiec)
tel. +38 (03259) 23023, 78428

Hotel-restauracja „Fazenda”

Wieś Nakoneczne II (droga Lwów-Krakowiec)
kom. +38 (067) 8688780

Pizzeria „Kontrabas”

Jaworów, ul. Makoweja 75
Tel. +38 (03259) 22255
http://www.kontrabas.net.ua

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Obiekty sportowe w Jaworowie: stadion, boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do piłki nożnej wykonane z trawy naturalnej, plac sportowy. Na stadionie im. E. Smuka odbywają się turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki, szachów, tenisa stołowego. Z okazji Dnia Miasta odbywa się Turniej mini piłki nożnej.

Również w mieście działa dziecięca szkoła sportowa „Jawor” . Najbardziej znana Jaworowska drużyna sportowa – to klub hokejowy „Jawor”, którego domową arena jest Lodowisko w Nowojaworowsku (600 miejsc).

Na Jaworowskim jeziorze aktywnie rozwija się sport wodny, co roku przyjeżdża tu coraz więcej miłośników windsurfingu i kitesurfingu.

Zdrowie i opieka społeczna

W Jaworowie działa Jaworowski Centralny Rejonowy szpital na 250 łóżek i przychodnia, 5 prywatnych gabinetów dentystycznych, Centrum Ochrony socjalnej dzieci z biednych rodzin działające przy Rzymskokatolickim kościele.

Edukacja

W mieście działają trzy szkoły. Nastraszą i najbardziej znaną placówką edukacyjną jest Jaworowskie Gimnazjum im. Józefa Makowieja, nazwane na cześć naszego rodaka, znanego pisarza i społecznego działacza Ukrainy Józefa Makowieja. Gimnazjum zostało założone w 1908 roku, przez dłuższy czas nauczanie było prowadzone w języku polskim, a język ukraiński był obowiązkowym przedmiotem. Obok Gimnazjum w budynku starego Ratuszu mieści się Średnia Ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia Nr 2, oprócz tego w Jaworowie działa jeszcze jedna Średnia Ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia Nr 3. Szkoły są przepełnione więc muszą pracować na dwie zmiany. Miasto ma ogromną potrzebę budowy jeszcze jednej szkoły.

Chęć uczenia się języka polskiego, poznawania kultury i tradycji naszych bliskich sąsiadów sprzyjało idei stworzenia sobotniej szkoły polskiej. W 2002 roku powstała sobotnia szkoła polska im. Jana III Sobieskiego. Obecnie szkoła aktywnie działa i co roku przyjeżdżają tu do pracy nauczyciele z Polski.

Pomnik Michała Werbickiego

Pomnik Michała Werbickiego

Wielką popularnością wśród mieszkańców miasta cieszy się szkoła muzyczna im. Michała Werbickiego, autora muzyki do narodowego hymnu Ukrainy „Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola” Ksiądz Michał Werbycki posługę duszpasterską sprawował w klasztornej cerkwi sióstr bazylianek w Jaworowie.

Jaworowska zabawka

Jaworowska zabawka

Ze względu na to że Jaworów jest dawnym ośrodkiem rzemiosła artystycznego (rzeźba w drewnie, malarstwo dekoracyjne, wytwarzanie zabawek, hafty, tkactwo) działa tu szkoła-warsztat artystycznej obróbki drewna.

W Jaworowskim rejonie działa Nowojaworowska szkoła zawodowa (Nowojaworowsk), która kształci fachowców specjalności technicznych. Także w miejscowości Iwano-Frankowe działa artystyczna szkoła zawodowa Nr 14, specjalności: grawer, stolarz, kowal, malarz na drewnie. Bliskość do stolicy regionu pozwala młodym ludziom kształcić się w wybranych przez nich dziedzinach.

Instytucje kultury

Miejski Dom Ludowy

Miejski Dom Ludowy

Najważniejszą działającą w mieście instytucją kultury jest Miejski Dom Ludowy. Mieszkańcy Jaworowa są bardzo dumni z tego wspaniałego ośrodka kultury, który już od wielu lat jest ozdobą miasta. Wiele spektakli, koncertów, występów słyszeli i widzieli widzowie i ściany tego sławnego domu ludowego, który gościnnie przyjmował nie jedno pokolenie artystów, tancerzy, śpiewaków, piosenkarzy, liderów znanych zespołów nie tylko z Ukrainy ale i z zagranicy. A nie tak dawno w ramach projektu „Lubaczów – Jaworów: dwa potencjały, wspólna szansa” finansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 w Domu Ludowym został przeprowadzony kapitalny remont.

Historyczno-etnograficzny muzeum „Jaworwszczyzna”

Muzeum „Jaworwszczyzna”

Najwięcej zabytków historii i kultury możemy zobaczyć w historyczno-etnograficznym muzeum „Jaworwszczyzna”. Ekspozycja muzealna jest reprezentowana przez eksponaty rękodzieła, zabytki archeologiczne, przedmioty użytku domowego. Wielką wartość artystyczną ma ekspozycja Włodzimierza Patyka „Drewniane cerkwie Jaworwszczyzny”.

Inne działające instytucje kultury to: Dom Kultury „Sokół”, Szkoła Sztuki im. M. Werbyckiego, Jaworowskie Rejonowe Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości, dom-muzeum pisarza Józefa Makowieja, 2 biblioteki (dziecięca i dorosła).

Imprezy

W ciągu roku mieszkańcy Jaworowa biorą aktywny udział w wielu uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych. Do Jaworowa często przyjeżdżają goście z rejonu i miast przygranicznych. Rok kulturalny rozpoczyna się od świętowania świąt Bożonarodzeniowych i Malanki, w tym święta kolędy i pampucha. W marcu, w czasie Wielkiego Postu wszyscy mieszkańcy miasta zbierają się na wspólną Drogę Krzyżową.

Najciekawszym w Jaworowie jest okres letni. 23 czerwca jest obchodzony dzień miasta. Tradycyjne święto zaczyna się Liturgią w cerkwi św. Jerzego. Co roku dobry klimat zapewnia mieszkańcom koncert świąteczny, w którym biorą udział najlepsze dziecięce i dorosłe zespoły Jaworowskie. W mieście odbywa się też sporo innych imprez kulturalnych, w tym wernisaże malarskie, „Kozackie zabawy”, turnieje piłkarskie, wystawy-jarmarki Jaworowskich zabawek.

Co roku w nocy z 6 na 7 lipca pod otwartym niebem mieszkańcy Jaworowa odtwarzają dawne tradycje święta Iwana Kupała: skaczą przez ognisko, śpiewają ludowe piosenki, dziewczyny splatają wieńce.

W sierpniu w Jaworowie odbywa się regionalna wystawa-jarmark „Miodowy Spas”, do miasta przejeżdżają pszczelarze z całego obwodu. Odbywają się różnorodne szkolenia w zakresie przygotowania smakołyków z miodu. Jaworowska młodzież często organizuje różne tematyczne imprezy. Najciekawszymi były retro-imprezy i zmodernizowane „Ukraińskie wieczornice”. Takie przedsięwzięcia są organizowane w celu aby ludzie w każdym wieku mogli dobrze się zrelaksować, bawiąc się po nowemu ale w starym stylu.

Co roku w czerwcu odbywa się widowiskowo-sportowa impreza „Kozackie zabawy”. W ciągu ostatnich trzech lat, wiosną jest przeprowadzany Roztoczański międzynarodowy maraton Jaworów (Ukraina) – Lubaczów (Polska), w tym przedsięwzięciu bierze udział około 100 uczestników.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

W Jaworowie rozwinięty jest przemysł: drzewny, żywnościowy, chemiczny i meblarski.
Główne przedsiębiorstwa:

Śnieżka

Śnieżka-Ukraina

Sp.z.o.o „Śnieżka-Ukraina” – wspólne ukraińsko-polskie przedsiębiorstwo produkujące farby emulsyjne, emalie akrylowe, masy szpachlowe, farby ochronne i gruntujące, kleje. Firma wykorzystuje tylko wysokiej jakości surowce i nowoczesne technologie. Produkcja jest ekologicznie czysta i bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Sp.z.o.o „Metaloplastyk” – przedsiębiorstwo stworzone w 1970 roku było jedynym w byłym Związku Radzieckim przedsiębiorstwem produkującym kapsle. Powierzchnia fabryki – 5,1 ha. Powierzchnie produkcyjne 5,4 tys. m². Przedsiębiorstwo produkuje pojemniki, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych.

Sp.z.o.o „Сan-Pack Jaworów” – oddział firmy „Сan-Pack Metal Closures” (Polska), która wchodzi do trójki światowych liderów specjalizujących się w produkcji metalowych pojemników. Przedmiotem działalności „Сan-Pack Jaworów” jest produkcja kapsli do piw bezalkoholowych i folii polietylenowej.

Sp.z.o.o „UKR-PAK” od 1996 roku produkuje urządzenia procesowe (linie butelkowania gazowanych i niegazowanych wód, butelkowania oleju, octu, napoi alkoholowych, piwa, kwasu, soków, produkcji mlecznej, płynów nieżywnościowych i in.).

Sp.z.o.o „Pruszyński Ukraina” – ukraiński producent stalowych pokryć dachów i elewacji, wchodzi do składu polskiej grupy przemysłowej Pruszyński – największego producenta stalowych pokryć dachów i falistych blach dachówkowych.

Sp.z.o.o „Jawirpark” – wyroby budowlane z drewna.

SA „Jaworowski chlibozawod” (piekarnia) – produkuje głównie pieczywo, w tym pszenny chleb wyższego gatunku, chleb pszenno-żytni. Produkcja głównie jest rozprowadzana poprzez sklepy spożywcze i drobnych przedsiębiorców.

Handel

Handel ma wielkie znaczenie w życiu przygranicznego miasteczka, ponieważ często są przeprowadzane międzynarodowe i lokalne jarmarki rolnicze. W mieście oficjalnie działają trzy rynki przemysłowe, dwa supermarkety spożywcze, istnieje też duża sieć sklepów piekarniczych.

Usługi

W mieście działają: 3 stacje benzynowe, 5 serwisów samochodowych, 3 obiekty noclegowe, 15 obiektów gastronomicznych, 7 przedsiębiorstw przemysłowych, 90 prywatnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług transportu publicznego, działa też sieć taksówek.

Działa szerokopasmowy Internet świadczony przy pomocy światłowodów przez Yavoriv Net, Ukrtelekom, Bajt. Również w Jaworowie działa 5 różnych oddziałów banków: Privatbank, Kredobank, Oszczadbank, Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval. W mieście znajduje się też 6 zakładów fryzjerskich, 10 aptek, 3 zakłady krawieckie. Świadczone są też usługi reklamowe.

Instytucje otoczenia biznesu

W Jaworowie działa Agencja Lokalnego Gospodarczego Rozwoju Jaworowszczyzny– założona w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. Celem Agencji jest sprzyjanie rozwojowi gospodarczego rejonu, promocja terenów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów, wspieranie, tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w obszarach przygranicznych, wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia ludności.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

  • zwolnienie z podatku VAT od importu sprzętu i elementów;
  • uproszczona procedura podłączenia do sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej;
  • zwolnienie z podatków lokalnych na infrastrukturę;
  • możliwość wykorzystania powiązanej sieci parku przemysłowego (biura, zakłady gastronomiczne, infrastruktura logistyczna, itp);
  • wsparcie konsultacyjne ze strony Agencji Lokalnego Gospodarczego Rozwoju Rejonu przy tworzeniu biznesu;
  • możliwość przeprowadzenia procedur celnych bezpośrednio na miejscu;
  • zniżki na usługi reklamowe;
  • korekta ruchu transportu publicznego w celu sprzyjania inwestorowi.

Tereny inwestycyjne na mapie