Dubno: teren nr 9


Przemysłowy

Lokalizacja w mieście ul. Przemysłowa (5 km od centrum miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 9

Teren inwestycyjny nr 9

Położenie geograficzne 50°23’19.0″N 25°45’43.9″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 0,2 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield. W przeszłym nieruchomości występowały.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (budownictwo obiektów handlu hurtowego i powierzchni magazynowych).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 600 m, linia kategorii III o mocy 100 kW, transformator 100 kW.

Miejska sieć wodociągowa nie dostępna, istnieje możliwość dostawy wody ze studni artezyjskiej.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 100 m, do stacji rozdzielczej – 500 m.

Brak kanalizacji.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 2200 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 110 m, odległość do budynków niemieszkalnych 70 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 20 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 2,0 km (Kijów–Tarnopol),
  • lotniska – 50 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 0,6 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma. Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 11,06 hr./m² (z dnia 01.01.2015)
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 1402.79 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)