Dubno: teren nr 8


Przywokzalny

Lokalizacja w mieście ul. Kremenecka (6 km od centrum miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 8

Teren inwestycyjny nr 8

Położenie geograficzne 50°23’06.8″N 25°44’58.3″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 1,0 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren przemysłowy, transportowy, energetyczny, obronny i in. (budownictwo obiektów przemysłowych).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 400 m, linia kategorii III o mocy 400 kW, transformator 400 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 800 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 1500 m, do stacji rozdzielczej – 1400 m.

Brak kanalizacji.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 723 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 200 m, odległość do budynków niemieszkalnych 70 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 200 m. Odległości (km) do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 0,8 km (Kijów–Tarnopol),
  • lotniska – 45 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 0,05 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 9,92 hr./ m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 6291.00 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)