Dubno: teren nr 7


Serpanok

Lokalizacja w mieście ul. Komunalna (okolica miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 7

Teren inwestycyjny nr 7

Położenie geograficzne 50°25’56.4″N 25°44’21.9″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 0,3 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (budownictwo obiektów przemysłowych).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 400 m, linia kategorii III o mocy 300 kW, transformator 300 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 150 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej i stacji rozdzielczej – 800 m.

Kanalizacja: miejska sieć kanalizacyjna, odległość od punktu podłączenia – 130 m, rury o średnicy 2×50 mm. Brak deszczowej kanalizacji.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 1200 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 700 m, odległość do budynków niemieszkalnych 50 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 10 m. Odległości do:

  • drogi o znaczeniu krajowym – 0,5 km (E40),
  • lotniska – 40 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 5,5 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 14,07 hr./m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 2676.85 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)