Dubno: teren nr 6


Okolica

Lokalizacja w mieście ul. Porizna (okolica miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 6

Teren inwestycyjny nr 6

Położenie geograficzne 50°22’05.1″N 25°46’16.7″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 12,0 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield. W przeszłym nieruchomości występowały.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren przemysłowy, transportowy, energetyczny, obronny i in. (budownictwo obiektów przemysłowych).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 30 m, linia kategorii III o mocy 1000 kW, transformator 1000 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 1000 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej i stacji rozdzielczej – 1800 m.

Brak kanalizacji (w tym deszczowej).

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego – 2747 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 450 m, odległość do zabudowań niemieszkalnych – 70 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 20 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 1,2 km (Kijów–Tarnopol),
  • lotniska – 50 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 5,0 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa:

  • 6,97 hr/m² – budownictwo obiektów przemysłowych,
  • 14,52 hr/m² – do użytku komercyjnego.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego
  • 53042,27 USD – budownictwo obiektów przemysłowych,
  • 110498,39 USD – do użytku komercyjnego.

(według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)