Dubno: teren nr 5


Wolica

Lokalizacja w mieście ul. Zawodska (okolica miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 5

Teren inwestycyjny nr 5

Położenie geograficzne 50°21’45.7″N 25°45’38.7″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 0,5 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występują. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (mało piętrowe budynki mieszkalne).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 120 m, linia kategorii III o mocy 300 kW, transformator 300 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 200 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 150 m, do stacji rozdzielczej –450 m.

Kanalizacja: istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, odległość od punktu podłączenia – 200 m, rury o średnicy 250 mm. Brak deszczowej kanalizacji.

Jest możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, odległość do źródła podłączenia – 450 m, średnica rury 150 mm.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość od punktu rozdzielczego – 150 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 30 m
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 50 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 0,05 km (Kijów–Tarnopol),
  • lotniska – 45 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 3,5 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 13,23 hr./ m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 4195.06 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)