Dubno: teren nr 4


Znesennia

Lokalizacja w mieście ul. Berestecka (okolica miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 4

Teren inwestycyjny nr 4

Położenie geograficzne 50°24’55.5″N 25°42’37.2″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 0,8 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występują. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (mało piętrowe budynki mieszkalne).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 350 m, linia kategorii III o mocy 300 kW, transformator – 250 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 50 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 50 m, do stacji rozdzielczej – 300 m.

Kanalizacja: istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, odległość od punktu podłączenia – 400 m, rury o średnicy 250 mm. Brak deszczowej kanalizacji.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 30 m
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 10 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 0,03 km (E40),
  • lotniska – 40 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 7,5 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 10,20 hr/ m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 5174.86 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)