Dubno: teren nr 3


Szybena góra

Lokalizacja w mieście ul. Torgowa (okolica miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne 50°25’38.0″N 25°42’32.6″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 2,0 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występują. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (mało piętrowe budynki mieszkalne i budynki użytku publicznego).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość od źródła podłączenia 150 m, linia kategorii III o mocy 300 kW, transformator 150 kW.

Miejska sieć wodociągowa, do źródła podłączenia 250 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej i stacji rozdzielczej 400 m.

Kanalizacja niedoprowadzona (w tym deszczowa).

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 150 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 40 m
Połączenia transportowe Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 0,1 km,
  • lotniska – 40 km,
  • linii kolejowej – 7,0 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 10,66 hr./ m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 13520.58 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)