Dubno: teren nr 2


Ostriwok

Lokalizacja w mieście zaułek Kupalnyj (0,5 km od centrum miasta, park kultury i rekreacji).

Dubno: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 50°25’26.7″N 25°44’52.0″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 14,0 ha.
Charakterystyka powierzchni Teren równinny ze sztucznym zalesieniem, brak twardej nawierzchni. Teren ze wszystkich stron otoczony jest wodą (rzeka Ikwa).
Przez teren przebiega miejski ciśnieniowy kanalizacyjny kolektor.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występują. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren rekreacyjny (stworzenie handlowo-rekreacyjnego centrum).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna doprowadzona, 380V.
Miejska sieć wodociągowa, do źródła podłączenia 250 m.
Miejska siec gazowa, do źródła podłączenia 250 m.
Kanalizacja doprowadzona, przez teren przebiega miejski ciśnieniowy kanalizacyjny kolektor.
Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do źródła podłączenia 200 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 70 m
Połączenia transportowe Ze strony zachodniej (ul. Szecznka) jest droga dojazdowa – 350 m, od ul. Kupolnej – pieszy dostęp przez metalowy most – 70 m.

Odległość do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 0,4 km,
  • lotniska – 35 km,
  • linii kolejowej 3,6 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Teren zlokalizowany w historycznej części miasta, niedaleko terenu od strony południowej znajduje się Dubieński zamek XV–XVIII w. Teren zlokalizowany w chronionej strefie rezerwatu (istnieją ograniczenia środowiskowe).
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 23,30 hr/m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 206867.39 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)