Dubno: teren nr 11


Strakliwske seło

Lokalizacja w mieście ul. Przemysłowa (6 km od centrum miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 11

Teren inwestycyjny nr 11

Położenie geograficzne 50°22’54.4″N 25°46’10.6″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 1,4 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (budownictwo obiektów handlu hurtowego i powierzchni magazynowych).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 200 m, linia kategorii III o mocy 150 kW, transformator 250 kW.

Miejska sieć wodociągowa niedostępna, możliwość dostawy wody ze studni artezyjskiej (odległość – 250 m).

Miejska sieć gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 150 m, do stacji rozdzielczej – 700 m.

Brak kanalizacji (w tym deszczowej).

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 2300 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 350 m, odległość do budynków niemieszkalnych 80 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 200 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 1,7 km (Kijów–Tarnopol),
  • lotniska – 45 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 0,2 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 10,59 hr./m² (z dnia 01.01.2015)
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 9402.26 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)