Dubno: teren nr 10


Młyniwski

Lokalizacja w mieście ul. Młyniwska (3,5 km od centrum miasta).

Dubno: teren inwestycyjny nr 10

Teren inwestycyjny nr 10

Położenie geograficzne 50°25’14.4″N 25°43’01.0″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 1,65 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występuje. Teren greenfield. W przeszłym występowały nieruchomości do celów rolniczych.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo budynków mieszkalnych i użytku publicznego (do użytku komercyjnego).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna: odległość do źródła podłączenia – 350 m, linia kategorii III o mocy 50 kW, transformator 250 kW.

Miejska sieć wodociągowa, odległość do źródła podłączenia – 50 m. Pojemność – 30 metrów sześciennych na godzinę.

Miejska siec gazowa, średniego ciśnienia, odległość do sieci gazowej – 50 m, do stacji rozdzielczej – 300 m.

Miejska sieć kanalizacyjna, odległość od punktu podłączenia – 200 m, rury o średnicy 250 mm. Brak kanalizacji deszczowej.

Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 40 m.
Połączenia transportowe Asfaltowa droga dojazdowa w odległości 10 m. Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 1,0 km ( E40),
  • lotniska – 40 km,
  • linii kolejowej i stacji kolejowej – 7,0 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń środowiskowych nie ma. Bliskość do zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 14,07 hr./m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 14722.65 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD)