Dubno: teren nr 1


Park industrialny

Lokalizacja w mieście Ul. Semydubska (okolica miasta).
Ze strony północno-zachodniej teren graniczy z terenem Ukrkolei, ze wschodniej z terenami rolnymi, od strony północno-wschodniej z terenem Raczyńskiej Wiejskiej Rady, z południowo-zachodniej z terenem służb drogowych rówieńskiego obwodu.

Dubno: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 50°23’45.5″N 25°46’39.0″E
Powierzchnia Jedna działka o powierzchni 44,7 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu płaska, brak twardej nawierzchni. Jest możliwość wydobywania wody źródlanej.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nie występują. Teren greenfield.
Własność Komunalna własność, do stworzenia parku industrialnego.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Działki rezerwy przemysłowej, transportowej, łącznościowej (stworzenie nowego zakładu produkcji przemysłowej, działalność przedsiębiorca, powierzchnie magazynowe).
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna:
Najbliższa podstacja znajduje się w rejonie fabryki cukru, odległość po linii prostej – 3200 m. W przypadku podłączenia do w/w podstacji zajdzie potrzeba umieszczenia dodatkowego sprzętu przeznaczonego do pracy z 10 kV prądu elektrycznego.Sieć wodociągowa:
Miejska sieć wodociągowa. Odległość od źródła podłączenia 200 m.Sieć gazowa:
Odległość do sieci gazowej 200 m, do stancji rozdzielczej 2000 m. Ciśnienie – średnie.Kanalizacja doprowadzona, średnica 300 mm.
Infrastruktura telekomunikacyjna Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do punktu rozdzielczego 1150 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 200 m
Połączenia transportowe Dwupasmowa asfaltowa droga dojazdowa w odległości 200 m.
Odległości do:

  • autostrady o znaczeniu krajowym – 4,8 km (autostrada E40),
  • drogi o znaczeniu lokalnym – 1,7 km (Kijów–Tarnopol),
  • do lotniska – 40 km,
  • do linii kolejowej – 0,07 km,
  • do stacji kolejowej – 1,7 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Nie ma ograniczeń środowiskowych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 14,35 hr/ m² (z dnia 01.01.2015).
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 406787.41 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD).