Dolina: teren nr 4


Park-staw

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny Nr 4 – „Park-staw” zlokalizowany na terytorium miejskiego parku-stawu. Wielkich naturalnych jezior w okolicy nie ma. Jednym z największych jest Doliński staw o powierzchni 25 ha. Średnia głębokość zbiornika 2,5 m. rezerwa wody w jeziorze około 600 tyś. m³. Miejsce w którym zlokalizowany park zawsze było ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców i gości miasta.

Dolina: teren inwestycyjny nr 4

Teren inwestycyjny nr 4

Położenie geograficzne 48°58’48.9″N 23°59’14.6″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 4,5 ha.
Charakterystyka powierzchni Teren inwestycyjny znajduje się w Dolińskim podnóżu górskiego regionu Karpackiego. Średnia wysokość nad poziomem morza 437 m.
Aktualny status: niezajęta działka.
Rodzaj gleby: bielicowo-buroziemie powierzchownie glejowe średnio gliniaste z rekultywacyjnymi gruntami z osadzoną żyzną glebą. Warstwa gleby – 1-2 m.
Wody gruntowe – czyste. W ciągu 50 lat teren nie był zatapiany. Poziom wód powierzchownych 3-8 m.
Przeszkody podziemne – sieci inżynieryjne od otworów wiertniczych, gazociąg średniego ciśnienia. Naziemnych przeszkód nie istnieje .
Ekologiczne ograniczenia- strefa ochrony wybrzeża.
Woda jest pobierana z rzeki Swicza we wsi Kniażołuka, odległość 7 km do konstrukcji regulacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Połuwanky w. Mała Turia. Odległość od terenu inwestycyjnego do konstrukcji regulacyjnych – 3 km.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Własność komunalna.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren mieszkalny i użytku publicznego.
Infrastruktura techniczna Występuje potrzeba budownictwa LE 10 kV o łącznej długości około 3 km oraz TP 10/0,4 kV z transformatorami o niezbędnej mocy.
Obok kawiarni „Witereć” jest węzeł sanitarny w odległości około 200 m.
Gazociąg średniego ciśnienia. Średnica 325 mm. Przybliżona odległość do rurociągu – 70m.
Brak kanalizacji, opracowywany jest projekt jej doprowadzenia.
Infrastruktura telekomunikacyjna Telekomunikacyjna Firma „Orion-plus” – sieć optyczna, która jest najnowocześniejszą metodą transmisji sygnału. Zainstalowano nowoczesny sprzęt który zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Średnia prędkość Internetu – 100 MB / s. Odległość do najbliższej sieci – 300 m.
Ukrtelekom również może zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu, maksymalna prędkość – 5 Mb.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Teren inwestycyjny bezpośrednio sąsiaduje z zabudowaniami mieszkalnymi.
Połączenia transportowe Odległość do PKS I PKP – 550 m.
Odległość do drogi o znaczeniu krajowym Stryj–Mamłyga – 920 m.Odległość do lotniska oraz połączenie z lotniskiem:

  • międzynarodowe lotnisko „Iwano-Frankiwsk” – 68 km (drogą o znaczeniu krajowym H10),
  • międzynarodowe lotnisko „Lwów” im. Daniła Halickiego – 14 km (drogami o znaczeniu krajowym H10 i międzynarodowym MO6/E50).
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Przestrzeganie wymóg ochrony środowiska i sanitarno-ekologicznych wymóg zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy w trakcie budowy i eksploatacji obiektu.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Wartość terenu inwestycyjnego – 76 hr/m2.
Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego (4,5 ha) = 145655,88 USD.
Dzierżawa (3 %) = 4369,68 USD.