Dolina: teren nr 3


Podzamcze

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny Nr 3 – „Podzamcze” znajduje się między starą a nową częścią Doliny, obok wsi Mała Turia. Teren cechuje niezwykła malowniczość, ekologiczność oraz bliskość sieci inżynieryjnych i komunikacji. Ciekawostką jest też unikalna zmiana wysokości, która stanowi 100-110 m.

Dolina: teren inwestycyjny nr 3

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie geograficzne 48°58’02.3″N 23°59’23.1″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 3 ha.
Charakterystyka powierzchni Teren inwestycyjny znajduje się w Dolińskim podnóżu górskiego regionu Karpackiego. Obszar jest głęboko rozcięty, zmiana wysokości stanowi 100-110 m. Średnia wysokość nad poziomem morza 460 m, najwyższa – 492 m nad poziomem morza.
Aktualny status: niezajęta działka.
Rodzaj gleby: bielicowo-buroziemie gliniaste średnio i mocno zmyte średnio szczebniowe grunty. Warstwa gleby – 1-2 m.
Wody gruntowe – czyste. W ciągu 50 lat teren nie był zatapiany. Poziom wód powierzchownych 3-8 m.
Przeszkód podziemnych nie istnieje. Naziemnych przeszkód nie istnieje.
Ekologicznych ograniczeń nie istnieje.
Woda jest pobierana z rzeki Swicza we wsi Kniażołuka, odległość 7 km do konstrukcji regulacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Połuwanky w.Mała Turia. Odległość od terenu inwestycyjnego do konstrukcji regulacyjnych – 1 km.
Brak kanalizacji.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Własność komunalna.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren mieszkalny i użytku publicznego.
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna – w odległości 400 m od terenu inwestycyjnego przebiega PŁ 6 kV pr. TP 176 od p/st Broczków 35/6 kV i PŁ 6kV pr. Dolina od p/st Dolina 110/35/6 Kv. Dla elektryfikacji obiektu trzeba zbudować LE 6kV o łącznej długości około 0,4 km i TP 10/0,4 kV z transformatorami o wymaganej mocy.
Sieć wodociągowa: miejska sieć wodociągowa. Przyłącza – 375 m. średnica – 400 mm.
Gaz ziemny: gazociąg średniego ciśnienia. Przyłącza – 600 m. Średnica – 108 mm.
Infrastruktura telekomunikacyjna Ukrtelekom może zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu – maksymalna prędkość 5 Mb. Odległość do sieci – 200 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 20 m
Połączenia transportowe Teren ma wyjście do ul. Połuwanki wieś Mała Turia i ul. Medyczna, Dolina. Konieczne jest budownictwo drogi dojazdowej od ul. Medyczna do terenu inwestycyjnego.
Odległość do drogi o znaczeniu krajowym H-10 Czerniowce–Stryj–Mamałyga – 920 m.
Odległość do linii kolejowej (stacja „Dolina” Lwowskiej kolei ) – 2 km 350 m.
Stacja „Dolina” ma połączenia kolejowe w kierunku Iwano-Frankiwsk, Lwowa, Czerniowiec.
Odległość do lotniska – 60 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Przestrzeganie wymóg ochrony środowiska i sanitarno-ekologicznych wymóg w trakcie budowy. Priorytetem jest budownictwo sportowo-rekreacyjnego kompleksu.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Wartość terenu inwestycyjnego – 76 hr/m2.
Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego (3 ha) = 97103,92 USD,
dzierżawa (3%) = 2913,12 USD.