Dolina: teren nr 2


„Sołezawod” (Warzelnia soli)

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny Nr 2 „Sołezawod” (Warzelnia soli) zlokalizowany na terenie miasta, na sformowanej w XIX wieku działce między ulicami Szeptyckiego i Obołońską, graniczy z błotnistym terytorium rzeki Siwka i prywatnymi budynkami mieszkalnymi w starej części Doliny.
Dolina: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 48°57′57.74″N 24°00′55.80″E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 5,1 ha.
Charakterystyka powierzchni Teren inwestycyjny znajduje się w Dolińskim podnóżu górskiego regionu Karpackiego. Średnia wysokość nad poziomem morza 371 m.
Aktualny status: niezajęta działka.
Rodzaj gleby: bielicowo-buroziemie powierzchownie glejowe średnio gliniaste w połączeniu z rekultywacyjnymi glebami bez osadzonej warstwy gruntu, lękowo-buroziemie i dernewo-buroziemie, glejowe średnio gliniaste grunty. Warstwa gleby – 1,5 m.
Wody gruntowe – czyste. W ciągu 50 lat teren nie był zatapiany. Poziom wód powierzchownych 0,5-3,1 m.
Przeszkód podziemnych nie istnieje. Naziemnych przeszkód nie istnieje. Ekologicznych ograniczeń nie istnieje.
Woda jest pobierana z rzeki Swicza we wsi Kniażołuka, odległość 7 km do konstrukcji regulacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Połuwanky w. Mała Turia. Odległość parku industrialnego do konstrukcji regulacyjnych 3 km.
Na terenie jest złoże mineralne. Brak kanalizacji.
Występowanie nieruchomości (budynków) Warzelnia to zespół budynków, które zostały połączone ze względu racjonalności technologicznego procesu wydobywania soli na pocz. XX wieku. Budynki te zostały zbudowane w unikalnym stylu architektury austro-węgierskiej i w roku 1979 postanowieniem Rady Ministrów ZSRR zostały wpisane w Państwowy Rejestr zabytków o znaczeniu krajowym (chroniony №1156).

Nieruchomości na terenie:
Budynek Administracyjny, budynek główny, warsztat, budynek wejściowy, magazyn i stajnia, budynek hydrauliczny, budynek magazynujący paliwo, pomieszczenie magazynowe.
Droga do budynku wejściowego, zbiornik soli, droga od budynku wejściowego do ulicy, otwór wiertniczy Barbara
Urządzenia transmisji: wodociąg, gazociąg, linia elektroenergetyczna, ziemia.

Własność Działka wchodząca w skład terenu inwestycyjnego wraz z budynkami na jej terytorium są własnością terytorialnej gromady miasta Doliny.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren uzdrowiskowy.
Infrastruktura techniczna Bezpośrednio przez teren przebiega PŁ 10 kV pr. Nowyczka od p/st Nadijiw 35/10 kV. Do elektryfikacji obiektu z III kategorią niezawodności dostawy energii niezbędne jest budownictwo TP 10/04,4 Kv i zainstalowanie transformatora o potrzebnej mocy. Do zabezpieczenia I(II) kategorii dostawy energii warto dodatkowo zbudować PŁ 10 kV o łącznej długości 5 km.

Odległość rurociągu wodnego znajduje się w odległości 300 m od terenu inwestycyjnego

Gazociąg o średnim ciśnieniu znajduje się w odległości 200 m od terenu inwestycyjnego.

Infrastruktura telekomunikacyjna Telekomunikacyjna Firma „Orion-plus”: sieć optyczna, która jest najnowocześniejszą metodą transmisji sygnału. Zainstalowano nowoczesny sprzęt który zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Średnia prędkość Internetu – 100 MB / s. Odległość do najbliższej sieci 500 m.
Ukrtelekom również może zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu, maksymalna prędkość – 5 Mb. Odległość do najbliższej sieci – 50 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Teren inwestycyjny znajduje się w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
Połączenia transportowe Odległość do lotniska:

  • lotnisko międzynarodowe „Iwano-Frankiwsk” – 68 km ( drogą o znaczeniu krajowym H10),
  • lotnisko międzynarodowe „Lwów” – 114 km ( drogami o znaczeniu krajowym H10 i międzynarodowym M06/E50).

Połączenie drogowe:

  • droga o znaczeniu krajowym H10 „Czerniowce–Iwano-Frankiwsk–Stryj–Mamałyga”(istnieje droga dojazdowa),
  • droga o znaczeniu krajowym P21 „Dolina–Chust” – 1,4 km (po trasie H10),
  • droga o znaczeniu międzynarodowym MO6/E50 (po trasie h10).

Połączenie kolejowe:

  • odległość od drogi do stacji kolejowej „Dolina” Lwowskiej kolei – 1,7 km.

Istnieje droga dojazdowa.

Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Przestrzeganie wymóg ochrony środowiska i sanitarno-ekologicznych wymóg w trakcie budowy. Wymagane jest pozwolenie na wydobycie solanki.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Dzierżawa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Wartość terenu inwestycyjnego – 165 076, 66 USD.
Dzierżawa (3%) = 4952,3 USD.