Dolina: teren nr 1


Park industrialny „Dolina”

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny nr. 1 – park industrialny „Dolina” – położony w nowej części miasta, ma dostęp do drogi o znaczeniu krajowym P-21 „Dolina–Chust”.
Dolina: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 48°57′51.24″N 23°57′14.53E
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego 27,1385 ha
Na terenie parku industrialnego planowane są od sześciu do jedenastu działek. Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod wynajem / sprzedaż na aukcji wynosi 25,5 ha.
Teren I – powierzchnia 5,25 ha, może zaspokoić potrzeby 1-3 inwestorów, którzy potrzebują małe (do 2,2 ha) tereny, z wyjątkiem pojawienia się dużych inwestorów.
Teren II – powierzchnia 5,25 ha konfiguracyjnie podobny do terenu I może zaspokoić potrzeby 1-3 inwestorów, którzy potrzebują małe (do 2,2 ha) tereny, z wyjątkiem pojawienia się dużych inwestorów.
Teren I i II zlokalizowany w taki sposób by zabezpieczyć równy dostęp do logistycznych obiektów infrastruktury parku industrialnego.
Teren III i IV – powierzchnia 4,0 ha przyszłego parku industrialnego.
Teren V – powierzchnia 1,4 ha może zabezpieczyć działkami co najmniej 2 inwestorów.
Teren VI i VII – powierzchnia 4,4. Może zabezpieczyć potrzeby co najmniej 3 inwestorów.
Teren VIII – powierzchnia 1,2 ha. Ma bezpośredni dostęp do linii kolejowej.
Charakterystyka powierzchni Teren inwestycyjny znajduje się w Dolińskim podnóżu górskiego regionu Karpackiego. Średnia wysokość nad poziomem morza 466 m.
Aktualny status: niezajęta działka.
Rodzaj gleby: bielicowo-buroziemie i buroziemie-bielicowe, powierzchownie glejowe niezmyte słabo zmyte słabo gliniaste grunty. Warstwa gleby – 1,5 m.
Wody gruntowe – czyste. W ciągu 50 lat teren nie był zatapiany. Poziom wód powierzchownych 4-5,6 m.
Przeszkód podziemnych nie ma. Naziemne przeszkody: LE 3,5 kV.
Ekologicznych ograniczeń nie ma.
Woda jest pobierana z rzeki Swicza we wsi Kniażołuka, odległość 7 km do konstrukcji regulacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Połuwanky wsi Mała Turia. Odległość parku industrialnego do konstrukcji regulacyjnych – 3 km.
Występowanie nieruchomości (budynków) Nieruchomości nie występują.
Własność Komunalna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie zgodnie z generalnym planem: ziemie przemysłowe.
Priorytetowa działalność:
Teren I – przedsiębiorstwa produkcji żywności i przemysłu lekkiego.
Teren II – Przemysł drzewny i produkcja samochodów.
Teren III – przewidziane strefy logistyki i stworzenie tak zwanego centrum wspólnej obsługi biznesu (urządzenia biurowe, handel, gastronomia, usługi prawne, usługi księgowe, drukowanie i inne usługi, które nie są świadczone przez przemysłowe pomieszczenia).
Teren V – przewidziane są dwa główne kierunki działalności przedsiębiorstw: świadczenie usług magazynowych oraz przechowywanie warzyw, owoców, jagód, grzybów, itp w urządzeniach chłodniczych.
Teren VI i VII – przewidziany do stref przemysłowych.
Teren VIII – logistyczny węzeł parku industrialnego – strefa umieszczenia rozładunkowych platform, inżynieryjno-transportowej infrastruktury, magazynów.
Infrastruktura techniczna Sieć elektroenergetyczna – teren w pełni zelektryzowany: dwie LP 10kV od p/st FFT 110/10 kV TP10/0,4 z dwoma transformatorami.
Dostępna moc 10MW. Przyłącza – 650 m.
Sieć wodociągowa – miejska sieć wodociągowa. Przyłącza – 500 m. Średnica – 500 mm.
Gaz ziemny – gazociąg wysokiego cieśnienia. Przyłącza – 600 m.
Sieć kanalizacyjna – miejski kanalizacyjny kolektor. Odległość – 450 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Telekomunikacyjna Firma „Orion-plus” sieć optyczna, która jest najnowocześniejszą metodą transmisji sygnału. Zainstalowano nowoczesny sprzęt który zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Średnia prędkość Internetu – 100 MB / s. Odległość do najbliższej sieci – 1000 m.
Przy zainstalowaniu WiFi (ANTENY) prędkości dostępu do Internetu od 1 do 3 Mb/s.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 200 m
Połączenia transportowe Teren inwestycyjny ma bezpośredni dostęp do drogi o znaczeniu krajowym P-21 „Dolina–Chust” z wyposażoną drogą dojazdową. W odległości 2 km droga P-21 rondem łączy się z drogą o znaczeniu krajowym H-10 „Czerniowce–Stryj–Mamałyga”.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu (50 m od północnej granicy) przebiega linia kolejowa o przeznaczeniu przemysłowym „Dolina–Wygoda”.
Linia kolejowa połączona ze stacją „Dolina” Lwowskiej kolei.
Od stacji „Dolina” biegną linie kolejowe w kierunku Iwano-Frankiwska, Lwowa i Czerniowiec.
Działa również pasażerski dworzec kolejowy i punkt ładunkowy.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Priorytetowymi kierunkami działalności w celu określenia funkcjonalności parku industrialnego uważany jest lekki, żywnościowy, drzewny i samochodowy przemysły ( lista ta może być uzupełniona lub/i odpowiednio uzupełniana w zależności od rzeczywistych potrzeb społeczności).
Na terenie parku industrialnego nie mogą być umieszczone przedsiębiorstwa , które mogą być szkodliwe dla środowiska, zanieczyszczać powietrze lub/i spowodować uszkodzenie ekologii regionu (przedsiębiorstwa chemiczne, metalurgiczne, przemysł ciężki, i inne).
Należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska, ochrony zdrowia i środowiska zgodnie z prawem Ukrainy w trakcie budowy i eksploatacji obiektu.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Wynajem / sprzedaż.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Wartość terenu inwestycyjnego – 76 hr/m2.
Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego (25,5 ha) = 825 383,3 USD.
Dzierżawa (3%) = 24761,5 USD.