Czortków: teren nr 2


Niedokończona budowa (fabryka odzieży)

Lokalizacja w mieście W zachodniej części Czortkowa. Na terytorium miasta przy ul. Wołodymyra Wełykoho.

Czortków: teren inwestycyjny nr 2

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie geograficzne 49°0′55.64″N 25°45′53.99″Е
Powierzchnia 1,1 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równina. Od skrajnego dolnego do skrajnego górnego punktów zmiana wysokości stanowi 1-3 m.
Występowanie nieruchomości (budynków) Niedokończona budowa (niedokończony pięciopiętrowy obiekt o łącznej powierzchni 110 m²).
Własność Własność prywatna.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Teren przemysłowy.
Infrastruktura techniczna – linia energetyczna przebiega przez ul. Wołodymyra Wełykoho;
– dostęp do centralizowanego wodociągu i sieci kanalizacyjnej (d-300);
– dostęp do sieci gazowej średniego ciśnienia.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej oraz do szerokopasmowego Internetu wynosi 50 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 50 m.
Połączenia transportowe Teren inwestycyjny graniczy z ul. Wołodymyra Wełykoho i znajduje się w odległości 1 km od skrzyżowaniem autostrad o znaczeniu międzynarodowym E85 Czerniowce-Tarnopol oraz M19 Domanowe/na Brześć/Kowel/Czortków/Czerniowce/Mamałyga/na Kiszyniów.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż, sprzedaż prawa najmu, wynajem długoterminowy.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego:
– działki przemysłowe – 79,27 UAH za 1 m²=3,56$
Według kursu NBU na 21.04.2015.