Czortków: teren nr 1


Zachodnia strefa przemysłowa „Czortków”

Lokalizacja w mieście W zachodniej części Czortkowa. Na terytorium miasta.

Czortków: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 49°00′19.9″N 25°45′2.8″Е
Powierzchnia Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego w 98,5 ha składa się z pięciu działek:

  • Przemysłowe Nr 1 – 5,1 ha, Nr 2 38,2 ha,
  • Magazynowe Nr 3 – 13,2 ha, Nr 4 – 33,6 ha,
  • Transportowa – Nr 5 – 8,4 ha.
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – równina. Od skrajnego dolnego do skrajnego górnego punktów zmiana wysokości stanowi 5-7 m.
Występowanie nieruchomości (budynków) Teren o powierzchni 1,5 ha do obsługi działającej AGNKS (tłocznia gazu).
Własność Własność wspólnoty terytorialnej Czortkowa (komunalna własność).
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Tereny przemysłowe, terytoria komunalnych i magazynowych obiektów, obszary transportowe.
Infrastruktura techniczna – 150 m do sieci elektroenergetycznej 10 kW ;
– 500 m do wieży wodnej ciśnieniowej na terytorium WAT „Czortkiwska RWP „Agropromtechnika”. Także 100 m od projektowego art-odwiertu zgodnie zatwierdzonego szczegółowego planu terytorium;
– w granicach działki inwestycyjnej przebiega gazociąg średniego ciśnienia.
Infrastruktura telekomunikacyjna Dostęp do sieci telekomunikacyjnej oraz do szerokopasmowego Internetu wynosi 500 m.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 100 m.
Połączenia transportowe Teren inwestycyjny graniczy ze skrzyżowaniem autostrad o znaczeniu międzynarodowym:

  • E85 Czerniowce-Tarnopol,
  • M19Domanowe/naBrześć/Kowel/Czortków/Czerniowce/Mamałyga/na Kiszyniów.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż praw najmu, wynajem długoterminowy.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Normatywna ocena wartości terenu inwestycyjnego:
– działki przemysłowe – 79,27 UAH za 1 m²=2,90$
– działki transportowe – 66,06 UAH za 1 m²=4,83$
– działki magazynowe – 132,0 UAH za 1 m² = 4,83$
Według kursu NBU na 19.02.2015.