Czortków


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Herb_Chortkiv
Czortków leży w lasostepowej strefie Zachodnio-Podolskiego obwodu, w dolinie rzeki Seret – lewego dopływu Dniestru. To miasto o znaczeniu regionalnym, administracyjne, kulturowe i przemysłowe centrum w obwodzie tarnopolskim. Miasto i jego otoczenie charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa i przemysłu w strukturze gospodarczej, a także małą i średnią przedsiębiorczością.

Kościoł św. Stanisława

Kościoł św. Stanisława

Powierzchnia miasta – 11,2 km².

Liczba ludności – 29,6 tys.

W centralnej części miasta zachowały się architektoniczne i historyczne zabytki – przeważają tam parterowe lub piętrowe budynki koń. XIX pocz. XX wieku, jest też kilka bloków mieszkalnych 60-70 lat.

Drewniana cerkiew p.w. NMP

Drewniana cerkiew p.w. NMP

Zabytki architektoniczne mają wartość historyczną, a tło zabudowań nadaje centralnej części miasta specyficznego kolorytu.

W zachodniej części znajduje się osiedle bloków mieszkalnych, ale generalnie dominują domy parterowe lub z nie dużą ilością pięter.

Katedra

Katedra

Właśnie dlatego, a jeszcze ze względu na to że w granicach miasta są ziemie przeznaczone do użytków rolnych, gęstość obudowy na 1 ha nie jest wysoką.

Czortków – spokojne miasto z ciekawą architekturą i bogatą historią wabi gości pięknem swojej przyrody. Ze względu na to główny plan zagospodarowania przewiduje rozwój układu komunikacyjnego i centrów usług turystycznych we wschodniej części miasta.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Główny plan zagospodarowania Czortkowa został zaktualizowany i zatwierdzony w 2009 r.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

System wodociągowy obejmuje całą prawobrzeżną część miasta. Głównym źródłem zasilania wodociągu są dwa ujęcia na zbiornikach aluwialnych wód podziemnych uzupełniane wodą ze zbiorników. Kolejne ujęcie zasilane jest z odwiertów artezyjskich położonych na prawobrzeżnej zalewowej terasie rzeki Sekret. Łączna szacunkowa ilość zużycia wody wynosi
4,7 tys. m3/ dobę. Oprócz tego wodociąg miasta jest uzupełniany wodą z pomniejszych ujęć powierzchniowych.

W centralnej części miasta działają dwa kolektory kanalizacyjne o średnicy 600–1200 m. Cały obszar miasta zabudowany blokami mieszkalnymi ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, natomiast sektor prywatnych budynków korzysta ze zbiorników bezodpływowych.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Miasto w pełni zelektryfikowane przez SA „Ternopilobłenergo”.

Miasto w pełni zgazyfikowane gazociągiem średniego ciśnienia obsługiwanym przez SA „Ternopilgaz”.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne świadczą: Bitternet, „TigerNet”, Ukrtelecom, itd.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Odległość z Czortkowa do najbliższych obwodowych stolic Ukrainy:

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • do Tarnopola – 78 km;
 • do Kijowa – 480 km;
 • do Czerniowców – 230 km;
 • do Winnicy – 230 km;
 • do Żytomierza – 360 km;
 • do Iwano-Frankowska – 130 km;
 • do Lwowa – 200 km;
 • do Równego – 215 km;
 • do Chmielnickiego – 111 km.

Dostępność drogowa

Przez Czortków przebiegają drogi o znaczeniu międzynarodowym – droga M 19 (E85), która bierze swój początek w litewskiej Kłajpedzie, a kończy się w greckim Aleksandropolisie.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Międzynarodowy Port Lotniczy „Tarnopol” położony jest 3 km na południowy wschód od miasta Tarnopola. Posiada dwa pasy startowe: główny – 10/28 2000 * 42 m, pokrycie betonowe i stary pas asfaltowo-betonowy 12/30, który obecnie służy jako część dróg kołowania. Lotnisko jest w stanie przyjąć samoloty o maksymalnej masie startowej do 64,9 ton z częstotliwością ok. 5 odlotów na dobę.

Trasy kolejowe przebiegające przez Czortków:

 • Kijów–Czortków–Rachów;
 • Moskwa–Czortków–Sofia;
 • Czerniowce–Czortków–Kijów;
 • Kijów–Czortków–Iwano-Frankowsk.

4. Informacje teleadresowe


Czortkowska Rada Miejska

Miejska rada w nowym ratuszu

Miejska rada w nowym ratuszu

Wołodymyr Szmatko, Burmistrz
ul. Szewczenki 21, Czortków 48500
tel. +38 (03552) 2-27-98
http://www.chortkiv.org.ua

Polityka inwestycyjna

Wydział rozwoju gospodarczego, inwestycji i komunalnych własności wykonawczego komitetu Czortkowskiej Miejskiej Rady

Mostowyk Natalia
Tel./fax: +38 (03552)20385; kom. +38 (097) 3476047
e-mail:chortkiv.mrada@ukr.net

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Hotele

Hotel „Awjanosec” + restauracja i sauna
ul. Niezależności 24a
tel. +38 (03552) 2-18-30
e-mail: vasiatania18@mail.ru

Hotel “Hetman” + restauracja, pizzeria , sauna
ul. Wołodymyra Wełykogo 1a
tel. +38 (03552) 3-12-84
http://getman.te.ua

Restauracje

Restauracja „Astoria”
ul. Podolska 31
tel. +38 (03552) 20775

Restauracja „Rajski zakątek”
ul. Kopyczeniecka 94a
tel. +38 (03552) 2-61-43
kom. +38 (066) 255-23-32
e-mail: 2911364@rexami.com

Pab „Sowa”
ul. Rynk 1a
kom. +38 (095) 6408181, (068) 1609143

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

W Czortkowie działają następujące obiekty sportowe – czortkowska rejonowa komunalna dziecięco-młodzieżowa sportowa szkoła, stadion piłkarski „Charczowyk”.

W 2011 roku przy Czortkowskim Instytucie Przedsiębiorczości i Biznesu zbudowano kompleks sportowy „Ekonomist”, można przeprowadzać tam zawody siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, w tym na poziomie międzynarodowym. Kompleks posiada niezbędną infrastrukturę, aby sportowcy, sędziowie, dziennikarze i kibice czuli się komfortowo. Na komfortowych trybunach kompleksu mieści się 600 osób. Zainstalowano nowoczesny system wentylacyjny, ogrzewanie, w salach są nowoczesne podłogi, wyposażona sala konferencyjna, pokój medyczny i pokój do masażów, prysznice.

Zdrowie i opieka społeczna

Opieka medyczna mieszkańcom Czortkowa jest świadczona przez Centralny Komunalny Rejonowy szpital o pojemności 380 łóżek, rejonową przychodnię, Rejonowy Ośrodek Opieki Medycznej, dermatologiczno-wenerologiczne ambulatorium, ambulatorium gruźlicy, szpital położniczo-ginekologiczny.

Edukacja

Medyczny College

Medyczny College

 • Czortkowski Instytut Przedsiębiorczości i biznesu Tarnopolskiego Narodowego Ekonomicznego Uniwersytetu.
 • College Czortkowskiego Instytutu Przedsiębiorczości i Biznesu TNEU.
 • Czortkowski Medyczny Państwowy College.
 • Czortkowski humanitarno-pedagogiczny College im. Aleksandra Barwińskiego.
 • Czortkowska duchowno-katechetyczna Akademia im świętego męczennika (biskupa) Grygoria Chomyszyna.
 • Państwowe technikum „Czortkowskie WPU”.

Instytucje kultury

Czortkowski Rejonowy Budynek Kultury im. Katarzyny Rubczakowej uznany w 2006 roku jako najlepsza instytucja kultury tarnopolskiego obwodu, nagrodzony został dyplomem Ministerstwa Kultury i Turystyki zająwszy trzecie miejsce w krajowym konkursie instytucji kultury.

Głównym celem Budynku Kultury jest rozwój wszystkich rodzajów i gatunków sztuki amatorskiej, podniesienie poziomu amatorskich zespołów, stworzenie odpowiednich warunków dla ich twórczości, odrodzenie i promocja najlepszych dzieł ukraińskiej piosenki, promowanie nowych artystów, popularyzacja najlepszych wykonawców.

Imprezy

Miasto stara się zachęcić przedsiębiorców świadczących usługi do udziału w warsztatach i konkursach. Na przykład 14 marca 2014 roku w Tarnopolu w Centrum Handlowym „Podolany” odbył się XII obwodowy kwalifikacyjny konkurs umiejętności fryzjerskich – „Magiczna fryzura – 2014”, w którym również wzięli udział uczestnicy z Czortkowa i zostali wyróżnieni dyplomami od Tarnopolskiej Państwowej Obwodowej Administracji. Miasto Czortków otrzymało dyplom i puchar za zajęcie II miejsca w konkursie.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Takie przedsiębiorstwa jak SA „Czortkowska Cukrowa Fabryka”, PP „Czortkiwser”, PP „Czortkiwmleko”, Państwowe Przedsiębiorstwo „Czortkowska Piekarnia”, Spółka z o.o. „Wawryk i kompania” LTD, PP „Kołobok” są przedstawicielami produkcji spożywczej, bazującej na produktach rolniczych obwodu tarnopolskiego. Przedsiębiorstwo SA „Czortkowska Fabryka „Agromasz” – inżynieria mechaniczna. Billerbek–Ukraina Fabryka Pierza – produkcja wyrobów włókienniczych.

Główną gałęzią gospodarczą miasta według ilości produkcji i zatrudnienia jest przemysł spożywczy. Bazą surowcową są gospodarstwa rolnicze i prywatny sektor. Dalszy rozwój przemysłu Czortkowa będzie opierał się na wzroście mocy i technologicznego poziomu istniejących przedsiębiorstw, zakończeniu budownictwa nowych przemysłowych obiektów oraz przyciągania nowych inwestorów.

Handel

W mieście działa 475 obiektów handlowych o łącznej powierzchni 29,6 tys. m². W bazie gastronomicznej działa 26 przedsiębiorstw (łącznie 1050 miejsc). Działają również dwa place targowe – giełdy rolnicze: lokalny komunalny targ (250 handlowych miejsc) i czortkowski targ rejonowego spożywczego towarzystwa (341 handlowych miejsc).

W ciągu roku odbywają się jarmarki i wyjazdowe targi, na których rolnicy po promocyjnych cenach sprzedają swoje produkty.

Usługi

W 2015 roku zaczęło działać centrum usług administracyjnych. Czortkowski zakład usług komunalnych działa w sferze wywożenia odpadów stałych (liczba mieszkańców objętych tą usługą wynosi 12000 osób). Komunalne przedsiębiorstwo „Czortkiw Dom” świadczy usługi konserwacyjne budynków mieszkalnych i budynków przyległych (liczba bloków mieszkalnych objętych tą usługą wynosi 98). W obszarze usług konsumenckich najbardziej rozwinięte są usługi fryzjerskie, techniczna obsługa pojazdów, warsztaty krawieckie, naprawy urządzeń AGD, usługi pogrzebowe, usługi fotograficzne, pralnie chemiczne.

Instytucje otoczenia biznesu

Banki:

WiEs Bank, Megabank, Miejski komercyjny Bank, Oszczadbank, Praveks Bank, Raiffeisen Bank Aval, Ukrgazbank, Ukreksimbank, UkrSybbank, Ukrsocbank/UniCredit Bank™, KB „Chreszczatyk”, VS Bank, Universal Bank, UniCredit Bank.

Instytucje finansowo-kredytowe:

Spółka kredytowa „Samopomoc”, Spółka kredytowa „Dowira”, Oddział spółki kredytowej „Alians-Ukraina”, Oddział spółki kredytowej „Tarnopol 2004”.

Firmy ubezpieczeniowe:

Oddział NASK „ORANTA”, TFSG „Ubezpieczeniowa grupa TAS”, Wat SK „Prowidna”

Biznes centra:

Sektor informacyjnego oddziału obsługi centralnej biblioteki.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Minimalny czynsz (od 3% do 12%) od wartości nieruchomości.
 • Petycja do Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie zwolnienia przez pewien okres od podatku.
 • Wspieranie w zakresie zabezpieczenia dojazdu do działki (w razie takiej potrzeby).
 • Zwolnienie z funduszy kapitałowych dla rozwoju infrastruktury.
 • Przyjazna i stała obsługa inwestora.

Tereny inwestycyjne na mapie