Chocim: teren nr 1


Budowa zakładu recyklingu odpadów

Lokalizacja w mieście Teren inwestycyjny położony jest w północno-zachodniej części na obrzeżach miasta. Obecnie teren używany zgodnie z przeznaczeniem – poligon odpadów stałych.

Chocim: teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie geograficzne 48°30’51.6″N 26°27’32.1″E
Powierzchnia 7,6 ha
Charakterystyka powierzchni Rzeźba terenu – pochyła.
Występowanie nieruchomości (budynków) Na terenie inwestycyjnym nie ma żadnych nieruchomości.
Własność Własność wspólnoty terytorialnej Chocimia.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Składowisko odpadów do utylizacji odpadów stałych.
Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna dostępna na terenie inwestycyjnym i w jego otoczeniu:

  • dostępność do sieci elektroenergetycznej i jej parametry – 900 m,
  • dostępność do sieci wodociągowej i jej parametry – 1500 m,
  • dostępność do sieci gazowej i jej parametry – 1000 m,
  • dostępność do sieci kanalizacyjnej i jej parametry- 1000 m.
Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi internetowe świadczone są przez dwóch operatorów Ukrtelecom i LANGATE. Oprócz tego w mieście działają wszystkie krajowe operatorzy sieci komórkowych.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych 1000 m.
Połączenia transportowe Do terenu inwestycyjnego prowadzi droga żwirowa połączona z prowadzącą do miasta drogą asfaltową. Przez miasto przebiega międzynarodowa autostrada „Porubne-Waskowicze”.
Odległość do Czerniowiec (lotnisko) – 70 km.
Odległość do najbliższej stacji kolejowej – 30 km (Kamieniec-Podolski).
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Ograniczeń nie ma.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Koncesja, dzierżawa, wspólna działalność, i inne.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego Obliczanie wartości terenu nie było przeprowadzane.