Chocim


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Coat_of_arms_of_Khotyn
Chocim to miasto powiatowe leżące we wschodniej części obwodu czerniowieckiego w północnej Besarabii. Graniczy z trzema powiatami obwodu czerniowieckiego: zastawniwskim, nowosieleckim i kelmienieckim oraz z obwodami tarnopolskim i chmielnickim.

Powierzchnia miasta – 20.39 km².

Liczba ludności – 10.0 tys.

Chocim posiada bogatą historię. Jego nazwa oznacza „pożądany”, „upragniony” – co wskazuje na fakt, iż od początku istnienia uważany był za dobre miejsce do życia.

Miasto leży w granicach Wyżyny Chocimskiej na wysokości 200–250 m n.p.m. Przeważają tu wklęsłe formy ukształtowania terenu. Ze względu na strategiczne położenie Chocim pojawia się jako miejsce znaczących wydarzeń w historii Ukrainy, Mołdawii, Polski, Turcji i Imperium Rosyjskiego.

Początkowo był on małą fortecą, wybudowaną przez wschodnich Słowian w miejscu dawnej osady drewnianej. Miała ona stanowić ochronę przed licznymi najeźdźcami. Obok fortecy znajdowała się nieufortyfikowana wieś.

Leżący na pograniczu państw Chocim często zmieniał gospodarzy. Z miastem powiązany jest los wielu znanych postaci, w tym ukraińskich hetmanów i atamanów koszowych, właścicieli mołdawskich, królów polskich, rosyjskich i tureckich generałów, religijnych i kulturowych działaczy, poetów, naukowców i podróżników.

Chocimska Twierdza

Chocimska Twierdza

W ciągu stuleci Chocim był areną licznych konfliktów zbrojnych i miejscem znaczących bitew między imperiami. W XVII wieku miała tu miejsce wojna chocimska, a w 1673 bitwa pod Chocimiem. W XVIII wieku teren ten był polem walki w trakcie czterech rosyjsko-tureckich wojen. Dzięki dobrze wzmocnionej twierdzy i korzystnemu położeniu, Chocim stał się ośrodkiem rozwoju rzemiosła i handlu, co przyczyniło się do rozkwitu kultury i gospodarki miasta.

Obecnie Chocim to jedno z największych miast w obwodzie czerniowieckim. Jest ono ważnym ośrodkiem przemysłowym, turystycznym i kulturalnym Bukowiny Północnej posiadającym tysiącletnią historię. Współczesny ekonomiczny potencjał miasta reprezentują 173 podmioty gospodarcze, w których zatrudnionych jest prawie 4000 pracowników, a około 1000 osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Do głównych sektorów gospodarki rozwiniętych na terenie Chocimia należą: przemysł przetwórczy, rolnictwo, pośrednictwo handlowe oraz usługi.

Na stałe Chocim zamieszkuje 10 tysięcy osób (w tym 6 400 osób w wieku produkcyjnym). Średni wiek to 39 lat, w tym mężczyzn – 36, a kobiet – 42 lata. Bezrobocie wynosi około 2,9%, zaś średnia pensja to 2286 hrywien.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Miasto ma opracowany i zatwierdzony główny plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Usługi wodociągowe zapewnia komunalne przedsiębiorstwo „Chotyntepłomereża”. Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się przy pomocy kolektora wodnego. Długość sieci to 67 km, moc urządzeń wynosi 12,5 tys. m3 na dobę. Dostęp do sieci wodociągowej posiada ok. 80% mieszkańców. Obecnie prowadzone są rekonstrukcje systemu wodociągowego miasta, obejmujące wymianę awaryjnych części wodociągu.

Na terytorium miasta znajduje się kolektor kanalizacyjny i oczyszczalnie ścieków. Długość kolektora kanalizacyjnego wynosi 67 km. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada ok. 30% mieszkańców. W celu ulepszenia wydajności istniejących oczyszczalni ścieków przeprowadzano szereg działań, w tym m.in. częściową wymianę kolektora kanalizacyjnego i remont sytemu filtracji.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Sieć elektryczna pokrywa miasto w 100%. Usługi elektryczne świadczone są przez Chocimską PACK REM PC „Czerniwcioblenergo”.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Miasto jest zgazyfikowane. Usługi gazowe świadczone są przez SA „Czerniwcigaz”.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

W mieście działają wszyscy krajowi operatorzy sieci komórkowych: MTS, Kyiwstar i Life. Usługi internetowe świadczone są przez Ukrtelecom i LANGATE.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

Miasto położone jest na skrzyżowaniu trzech obwodów: Tarnopola, Chmielnicka i Czerniowiec. Długość miejskich dróg publicznych to 96 km, w tym 60 km z twardym pokryciem i 30 km z pokryciem szutrowym. Chocim ma dobre połączenie drogowe z wioskami powiatu chocimskiego i sąsiednim regionem – obwodem chmielnickim. W mieście działa jedna korporacja taksówkowa.

 • Odległość od Kijowa to 468 km, czas podróży ok. 7 godzin.
 • Odległość od stolicy obwodu (Czerniowiec) to 70 km (czas podróży ok. godziny).
 • Odległość od najbliższej stacji kolejowej (Kamieniec Podolski) to 30 km.
 • Odległość od granicy z Republiką Mołdowy (międzynarodowe przejście graniczne „Mamałyga”) to 30 km.
 • Odległość od granicy z Rumunią (przejście graniczne „Porubne”) to 90 km.

Dostępność drogowa

Przez miasto przebiega międzynarodowa autostrada E-85 „Porubne–Waskowicze”, która łączy miasto ze środkową i południową Europą. Maksymalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 60 km/h, poza nim – 90 km/h, a na autostradach – 130 km/h.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Odległość do portu lotniczego w Czerniowcach wynosi 70 km. Dostępna jest droga samochodowa, czas podróży to ok. godziny.

Najbliższa stacja pasażersko-towarowa znajduje się w Kamieńcu Podolskim w obwodzie chmielnickim – odległość wynosi 30 km transportem pasażerskim, a czas trwania podróży to około 0,5 godziny.

4. Informacje teleadresowe


Chocimska Rada Miejska

ul. Niezależności 52, Chocim, Obwód Czerniowiecki, 60000, Ukraina
Tel.: +38 (03731)2-16-54; 2-12-61/2-28-36,
e-mail: Hoti_amu@mail.ru
http://gromady.cv.ua/ht/rada/241

Osoba kontaktowa:

Storczak Włodzimierz, Pierwszy zastępca Burmistrza

tel.kom.: +38 050 780 47 47, +38 098 05 444 01
e-mail: khotinua@mail.ru

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Obiekty noclegowe

4 hotele zapewniają łącznie 205 miejsc noclegowych.

Hotel „Forteca”,
ul. O.Kobylańskiej 1,
tel.: +38 (03731) 2-40-77

Hotel „Olimp” mieści się na terenie Chocimskiego dziecięco-młodzieżowego sportowego kompleksu,
ul. Olimpijska 75,
tel.: +38 (03731) 2-13-61.

Hotel „Chocim”
ul. Olimpijska68a,
tel.: +38 (03731) 2-24-70, 2-18-10.

Motel „Okolica”
obwodnica Chocimia,
tel. kom.: +38 (067) 37 24 263

Obiekty gastronomiczne

 • Kawiarnia „Dniestr”
 • Kawiarnia „Ukrainoczka”
 • Bar „Smak”
 • Pizzeria „Tropikanka”
 • Bar-restauracja „Chocim”
 • Kawiarnia „Okolica” obwodnica Chocimia, tel. 067 37 24 263

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Miasto posiada 15 obiektów sportowych, w tym 4 hale sportowe i 5 boisk ze sprzętem treningowym.

Zdrowie i opieka społeczna

W Chocimiu znajduje się szpital powiatowy. Obejmuje przychodnię, budynek szpitalny (na 215 łóżek), 6 wiejskich szpitali lokalnych, 10 ambulatoriów i 24 punkty medyczne. Obecnie w placówkach szpitalnych zatrudnionych jest 1013 fachowców.

Opiekę specjalistyczną oferują pediatrzy, specjaliści chorób zakaźnych, traumatolodzy i neurolodzy. Na terytorium szpitala znajduje się nowoczesny kocioł gazowy.

Szpital posiada nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny: sprzęt badający zapalenie błony śluzowej żołądka, nowoczesny elektrokardiograf, sprzęt znieczulająco-oddechowy, kardiomonitor, inkubatory, nowoczesne komputery, narzędzia medyczne.

Edukacja

W mieście znajduje się 6 szkół ogólnokształcących, w tym 1 podstawowa, 3 szkoły średnie, 1 kompleks edukacyjno-wychowawczy i przedszkole.

Ponadto w Chocimiu działa szkoła zawodowa – technikum rolnictwa, będące oddziałem Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego. Dostępne kierunki to rachunkowość, eksploatacja i naprawa maszyn i sprzętu produkcji rolniczych, wytwarzanie i przetwarzanie produktów roślinnych oraz prawo.

Najbliższe wyższe uczelnie znajdują się w Kamieńcu-Podolskim w Obwodzie Chmielnickim, oddalonym od Chocimia o 25 km.

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ogijenki (Kamieniec-Podolski)

Kierunki:

 • • Biologia i ekologia,
 • Geografia i geologia,
 • Dziennikarstwo i wydawnictwo,
 • Technologie informacyjne i komputerowe,
 • Historia,
 • Matematyka,
 • Psychologia i pedagogika,
 • Fizyka,
 • Fizjoterapia,
 • Języki obce i filologia,
 • Ekonomia, zarządzanie, marketing.

Instytut Handlu i Ekonomiki od Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomiki

Kierunki: ekonomika, zarządzanie, marketing.

Podolski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Technologiczny (Kamieniec-Podolski)

Kierunki:

 • Medycyna i weterynaria,
 • Przemysł spożywczy i Biotechnologie,
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo,
 • Ekonomia, zarządzanie, marketing,
 • Energia.

Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny (Czerniowce) – odległość 70 km

Kierunki:medycyna, weterynaria

Bukowiński Państwowy Uniwersytet Finansów i Ekonomiki

Kierunki: Ekonomika, zarządzanie, marketing.

Bukowiński Uniwersytet

Kierunki:

 • Technologie informacyjne i komputerowe,
 • Ekonomia, zarządzanie, marketing,
 • Prawo

Czerniowiecki Państwowy Uniwersytet

Kierunki:

 • Biologia i ekologia,
 • Geografia i geologia,
 • Historia,
 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Języki obce i filologia,
 • Filozofia i religia,
 • Chemia,
 • Ekonomia, zarządzanie, marketing,
 • Prawo.

Instytucje kultury

Chocimska Twierdza

Chocimska Twierdza

W Chocimiu znajduje się ponad 20 zabytków. Perłą miasta jest słynna Chocimska Twierdza – zabytek historii, kultury i XIII/XIX-wiecznej architektury. Z uwagi na historię i bogate tradycje miasta, w październiku 2000 r., na mocy postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy, stworzono historyczno-architektoniczny rezerwat Chocimska Twierdza, który uznano za jeden z siedmiu cudów Ukrainy w 2007 i 2011 roku.

Сerkiew Aleksandra Newskiego

Сerkiew Aleksandra Newskiego

Najstarszym budynkiem religijnym w Chocimiu jest cerkiew Aleksandra Newskiego, znajdująca się na terytorium twierdzy, oraz cerkiew św. Mikołaja, należąca do unikatowych świątyń, których pochodzenie sięga do tradycji afońskiego ośrodka chrześcijańskich klasztorów.

Сerkiew Świętej Pokrowy

Сerkiew Świętej Pokrowy

Ciekawym obiektem turystycznym jest Muzeum historyczno-krajoznawcze znajdujące się na terytorium chocimskiego miejskiego parku. W pobliżu muzeum, znajduje się cerkiew Świętej Pokrowy z XIX wieku. Inne ciekawe obiekty architektury to m.in. były teatr i były pałac Szabelmana. W mieście działa też Budynek Dzieci i Uczniowskiej Młodzieży przy ul. Niezależności 42.

Co roku miasto zwiedza około 100 tys. turystów.

Imprezy

Coroczne, lokalne festiwale i wydarzenia:

Turnieje rycerskie

Turnieje rycerskie

Maj – Międzynarodowy historyczny festiwal „Średniowieczny Chocim”.

Podczas festiwalu można zamieszkać w prawdziwych średniowiecznych obozach, spróbować potraw popularnych w XIII–XV wieku, wysłuchać melodii fletów, harf i dud, być świadkiem pieszych i konnych turniejów rycerskich, oblężeń fortyfikacyjnych oraz zawodów łuczników. Festiwal odbywa się na terenie Chocimskiej Twierdzy.

Maj – Międzynarodowy Festiwal „Chocimski pisnecwit”.

Festiwal piosenki, w którym biorą udział młodzi wykonawcy z Ukrainy i zagranicy. Festiwal odbywa się w Budynku Sztuki Ludowej i Rekreacji.

Rzeżbiarz w drewnie

Rzeżbiarz w drewnie

Październik – Dzień miasta.

W trakcie Dnia Miasta co roku odbywają się uroczystości o różnym charakterze, w tym imprezy sportowe. Wydarzenie obejmuje swoim zasięgiem całe miasto.

Grudzień – Międzynarodowy turniej mini piłki nożnej o nagrodę pierwszego kosmonauty Niepodległej Ukrainy – Ł. Kadeniuka.

W zawodach biorą udział drużyny z Ukrainy, Rumunii i Mołdowy. Zawodu odbywają się w sportowo-zdrowotnym kompleksie Chocimia.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Do największych przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Chocimia należą:

 • Fabryka Metali sp. z o.o. – produkcja metalowych opakowań;
 • JSC „Kalibr” – produkcja elementów złącznych;
 • KP „Cegielnik” – produkcja cegieł;
 • SO’OK sp. z o.o. – produkcja koncentratu jabłkowego;
 • Ukowińska Rolniczo-Przemysłowa Firma sp. z o. o. – zaopatrzenie mięsne;
 • Powiatowa drukarnia – materiały poligraficzne;
 • 5 gospodarstw rolnych.

Miasto zwraca szczególną uwagę na doskonalenie i tworzenie mechanizmów sprzyjających inwestycjom powiatowym oraz regulowaniu działalności inwestycyjnej w oparciu o równowagę interesów inwestorów i interesów społeczności.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na początek 2014 roku wyniosły 1,2 mln dolarów (1,6% inwestycji w regionie). Swoje zakłady prowadzi tu dwóch inwestorów zagranicznych, zajmujących się produkcją soków owocowych i warzywnych oraz produkcją wyrobów metalowych.

Społeczno-gospodarczemu rozwojowi miasta sprzyja pozyskiwanie funduszy europejskich poprzez udział w transgranicznych programach współpracy. Obecnie, w ramach wspólnego programu operacyjnego „Rumunia–Ukraina”, w mieście realizowany jest projekt „Średniowieczne perły: Chocimska Twierdza, Soroky, Suczawa”. Całkowity budżet projektu wynosi 739.600 euro.

Handel

Na terenie miasta działa 19 sklepów spożywczych, 12 zakładów gastronomicznych oraz około 20 sklepów i barów prywatnych. Działa tu również hala targowa.

Usługi

Miasto oferuje mieszkańcom i turystom usługi Budynku sztuki ludowej i rekreacji, 2 bibliotek, 4 hoteli, 15 obiektów sportowych (w tym 4 hale sportowe i 5 boisk ze sprzętem treningowym) oraz niedużego przedsiębiorstwa „Chotynczanka”.

Instytucje otoczenia biznesu

Warunki do prowadzenia i obsługi biznesu zabezpiecza 7 oddziałów banków, 1 spółka kredytowa, 4 firmy ubezpieczeniowe, 1 firma budowlana i 2 biura podróży.

W celu maksymalnego uproszczenia procedur stworzono Centrum świadczące usługi administracyjne dla inwestorów.

W ostatnim czasie przeprowadzona została inwentaryzacja wolnych pomieszczeń i wyznaczono priorytetowe działki ewidencyjne, które stanowią ofertę dla inwestorów. Sporządzono także informacje na temat warunków ich dzierżawy lub sprzedaży.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Indywidualna obsługa inwestora;
 • Pomoc w uzyskaniu działki ewidencyjnej;
 • Pomoc w znalezieniu pracowników;
 • Subsydiowane miejsca pracy;
 • Częściowa rekompensata odsetek od kredytów
 • otrzymanych od banków krajowych;
 • Uproszczony proces odprawy celnej sprzętu.

Tereny inwestycyjne na mapie