Bursztyn


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Burshtyn_herb
Bursztyn to miasto o regionalnym znaczeniu w obwodzie Iwano-Frankowskim. Jest ono jednym z większych ośrodków przemysłowych w Karpatach. Położone jest w północno-zachodniej części obwodu Iwano-Frankowskiego.

Powierzchnia miasta – 32,71 km².

Liczba ludności – 18.3 tys.

Historia miasta ma ponad 500 lat. Jego nazwa związana jest z miejscową legendą o księżnej, która niegdyś zgubiła cenny, bursztynowy naszyjnik w uroczysku, którego teren wchodzi w skład dzisiejszego miasta. Naszyjnika długo szukano, na polecenie ojca księżnej, jednak nigdy nie został on odnaleziony.

Owo uroczysko od tego czasu nazywano Bursztynem, a kiedy w XIV wieku pojawiła się tu pierwsza osada – nazwana została tak samo. Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Nowa Wieś, będącej zalążkiem dzisiejszego terenu Bursztyna, datowane są (w zależności od źródeł) na 1436 lub 1554 rok.

Kościół p.w. Świętej Trójcy

Kościół p.w. Świętej Trójcy

W drugiej połowie XVI wieku, miasto należało do młodego Hrabiego Skarbka, zaś od roku 1630 jego właścicielem był magnat Jabłoński. W Średniowieczu miasto niszczone było przez najazdy Tatarów i Turków, również w okresie wojen polsko-tureckich w XVII wieku (1629 i 1675 rok).

Na drugą połowę XIX wieku, przypadł rozwój kulturowy miasta. Bursztyn otrzymał wtedy własną pieczęć z herbem, przedstawiającym sokoła.

Od 1939 r. miasto znajdowało się pod okupacją Związku Radzieckiego. W okresie powojennym Bursztyn zaczęto odbudowywać. Jednym z elementów odbudowy było uruchomienie dużej elektrowni (obecnie SA DETK Bursztyńska TPP).

Obecnie Bursztyn to wciąż rozwijające się nowoczesne miasto. W marcu 2014 roku Parlament Ukrainy uznał go za miasto o znaczeniu regionalnym i wyłączył ze składu powiatu Halickiego.

Cerkiew Świętego Jozafata

Cerkiew Świętego Jozafata

Do najstarszych budynków, znajdujących się w Bursztynie, należą: cerkiew Świętego Krzyża, kościół katolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz kaplica-grobowiec bursztyńskich hrabiów rodu Skarbków-Jabłońskich. Do innych ciekawych zabytków należą cerkiew Świętego Jozafata i żeński klasztor Służebnic Pana i Matki Bożej z Matara.

Mieszkańcy Bursztyna stanowią pracowitą i gościnną społeczność, nastawioną na wspólną pracę na rzecz rozwoju miasta i jego kultury. Ponadto, Bursztyn położony jest w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, odznaczającej się niepowtarzalnymi krajobrazami, co sprawia, że jest on doskonałym miejscem dla odpoczynku i turystyki w pobliskich Karpatach.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Plan zagospodarowania miasta został zaktualizowany we wrześniu 2014 roku. Przewidziano w nim zwiększenie obszaru działek przemysłowych do 15 ha.

Miasto posiada strategię rozwoju do 2020 r. Zakłada ona jego rozwój w pięciu obszarach priorytetowych: ochrona zdrowia, rozwój biznesu, infrastruktura socjalna, poprawa efektywności energetycznej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Celem głównym strategii jest stworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestycji.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Woda dostarczana jest do odbiorców poprzez rozbudowany system wodociągowy. Ich łączna długość wynosi 39,5 km. Alternatywnym zaopatrzeniem w wodę jest funkcjonowanie dwóch artezyjskich odwiertów (podstawowego i rezerwowego).

Łączna długość sieci kanalizacyjnych wynosi 36,9 km. Usługi kanalizacyjne świadczone są przez KP „Żytłowyk”, które dba o odpowiedni stan techniczny sprzętu oraz usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Przygotowane zostały plany przebudowy i rozbudowy komunalnych sieci kanalizacyjnych. Alternatywą jest projekt budowy nowej oczyszczalni, dzięki której woda dla odbiorców przemysłowych i potrzeb technicznych będzie wprowadzana do zamkniętych zbiorników.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Usługi elektroenergetyczne w Bursztynie świadczone są przez podstację „Bursztyn”, należącą do SA „Prykarpattiaoblenergo”. Obsługą sieci zajmuje się KP „Żytłowyk”. Dodatkowo, miasto Bursztyn objęte jest zasięgiem Bursztyńskiej CE (elektrownia), która zabezpiecza energię na zachodniej i wschodniej Ukrainie.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Sieć gazowa miasta jest obsługiwana przez SA „Iwano-Frankiwskgaz”, która udostępnia gaz prywatnym konsumentom oraz na potrzeby komunalne przez GRS „Bursztyn” oraz punkty regulowania gazu (niskiego i średniego ciśnienia). Dane statystyczne wskazują na coroczne zmniejszanie się zużycia gazu zarówno przez konsumentów prywatnych jak i przemysłowych.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne w Bursztynie świadczą:

 • Centrum telekomunikacyjne Iwano-Frankowskiego oddziału SA ”Ukrtelekom”
 • Kanał telewizyjny i radiowy „RAI”
 • prywatne przedsiębiorstwa

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • Kijów (stolica Ukrainy) – 542 km.
 • Iwano-Frankiwsk (stolica województwa) – 43 km.
 • Lwów (sąsiedni obwód) – 100 km,
 • Tarnopol (sąsiedni obwód) – 103 km,
 • Czerniowce (sąsiedni obwód) – 179 km,
 • Użgorod (sąsiedni obwód) – 280 km,
 • Kurort narciarski „Bukowel” – 142 km.

Dostępność drogowa

Przez Bursztyn przebiegają dwie drogi:

 • droga krajowa H09, obejmująca trasę: Lwów–Rohatyn–Iwano- Frankiwsk–Rachów–Mukaczewo. Przebiega ona przez trzy obwody (lwowski, iwano-frankowski, zakarpacki i międzynarodowy kurort narciarski „Bukowel”). Łączna długość – 422 km.
 • droga regionalna E0910, obejmująca trasę: Bursztyn–Kałusz.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Najbliższe lotnisko znajduje się w stolicy regionu Iwano-Frankowsku. Maksymalna przepustowość lotniska to 150 pasażerów na godzinę. Lotnisko należy do lotnisk klasy „B”, wyposażone jest do obsługi samolotów drugiej kategorii ICAO, a także śmigłowców wszystkich typów. Odległość z Bursztyna do lotniska wynosi 48 km. W odległości ok. 100 km znajduje się duże międzynarodowe lotnisko we Lwowie.

Około 4 km poza granicami miasta znajduje się pasażersko-towarowa stacja Lwowskiej Kolei – „Bursztyn”. Stacja kolejowa położona jest na linii Lwów–Iwano-Frankowsk. Dostępne są również bocznice przemysłowe, prowadzące do elektrowni bursztyńskiej, wykorzystywane dla dostaw węgla i innych niezbędnych zasobów energetycznych.

4. Informacje teleadresowe


Bursztyńska miejska rada

Address: 77111, Iwano-Frankowski obwód, Bursztyn, ul. Siczowych Strzelców 4
Web-site: http://burshtyn-rada.if.gov.ua

Burmistrz – Roksolana Dżura
tel.: +38 (03438) 44 936;
faks: +38 (03438) 46260;
e-mail: br-mrada@ukr.net

Agencja Lokalnego Rozwoju Gospodarczego

Address: 77111, Iwano-Frankowski obwód, Bursztyn, ul. Siczowych Strzelców 4

tel.: +38 (097) 5834575
Web-site: http://amer-burshtyn.org.ua
e-mail: office@amer-burshtyn.org.ua

Centrum biznesowe ALRG

Address: 77111, Iwano-Frankowski obwód, Bursztyn, ul. Siczowych Strzelców 4
tel.: 0-800-210-610

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Hotel “Suputnyk”

Address: Bursztyn, ul. Budiwelnykiv 1

Tel./faks: +38 (03438) 43206, +38 (03438) 43295

Mini-Hotel “Express”

Address: Halicz, ul. Lwowska 28

Tel./fax: +38 (03431) 21790

Hotel-restauracja „Belweder”

Address: Rohatyn (wieś Potik)

Tel.: +38 (068) 3016010

Hotel “Nadija”

Address: Iwano-Frankiwsk, ul. Niezależności 40

Tel.: +38 (0342) 727077

Web-site: http://www.nadia.if.ua/

E-mail: hotel@nadia.if.ua

Hotel “Stanisławiw”

Address: Iwano-Frankiwsk, ul. Czornowoła 7

Tel.: +38 (0342) 752470, mob. +38 (067) 3550277

Web-site: http://www.stanislaviv.org.ua/

E-mail: lukshotel@gmail.com

Restauracja „Oczeret”

Address: Bursztyn, ul. S. Bandery 86a

Restauracja “Perłyna”

Address: Wieś Demjanów, ul. Lwowska

Kawiarnia „Drzem”

Address: Bursztyn, ul. Kałuska (CH”Guliwer”2 piętro)

Tel.: +38 (03438) 46423

Kawiarnia „Oazys”

Address: Bursztyn, ul.Stusa 10a

Tel.: +38 (067) 8780948

Kawiarnia “Gold West”

Address: Bursztyn, ul. Szuchewycza 2b

Tel.: +38 (097) 9077056

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Sportowy kompleks „Energetyk”

Sportowy kompleks „Energetyk”

W mieście znajdują się:

 • 3 stadiony;
 • 7 hal sportowych;
 • 16 boisk;
 • 4 strzelnice.
Basen „Delfin”

Basen „Delfin”

Największym obiektem jest sportowy kompleks „Energetyk”. Mieści on boisko do piłki nożnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz kort tenisowy. W mieście znajduje się też basen „Delfin”, który codziennie odwiedza ponad 100 osób. Oprócz pływalni, znajduje się tam również centrum fitness oraz sauna.

W Bursztynie działa znana dziecięco-młodzieżowa szkoła wioślarstwa na kajakach i kanoe. Kanał wodny znajdujący się w mieście umożliwia przeprowadzać regularne treningi i zawody wioślarskie.

Rozwijać siłę i wytrzymałość młodzi mieszkańcy Bursztynu mogą w sportowo-zdrowotnym klubie sztuk walki „Seydou” i dziecięco-młodzieżowym klubie karate „Tajfun”. Działają również sekcje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, szachów, konstruowania modeli samolotów.
Dla miłośników sportów zimowych w zimie działa lodowisko.

Zdrowie i opieka społeczna

W Bursztynie działa Szpital Miejski, przychodnia, punkt asystencko-położniczy oraz sieć aptek. Szpital jest wieloprofi lowy i obsługuje ok. 25 tys. mieszkańców.

W szpitalu działa projekt „Telemedycyna”, prowadzony w celu ulepszenia diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób oraz utworzenia na Ukrainie jednolitej przestrzeni medycznej obejmującej dziedzinę onkologii i kardiologii, stwarzając jednocześnie możliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami.

Sieć telemedyczna łączy trzy medyczne centra Lwowa: Państwowe Obwodowe Regionalne Onkologiczne Centrum Leczniczo-Diagnostyczne, Szpital kliniczny oraz Centrum Medyczne „Świętej Paraskewy”. W Bursztynie działają również prywatne placówki medyczne, świadczące usługi m.in. w zakresie stomatologii, optyki czy masaży.

Od 2012 w mieście działa Centrum rehabilitacji społeczno-psychologicznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Dowira” (Zaufanie). Centrum ma na celu zapewnienie niepełnosprawnym kwalifi kowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, społeczno-prawnej oraz kształtowanie społecznej adaptacji. Centrum zapewnia realizację programów indywidualnych programów oraz rehabilitację.

Edukacja

W mieście znajdują się:

 • Dwie wyższe szkoły I-II stopnia akredytacji:
Burszyńskie kolegium energetyki

Burszyńskie kolegium energetyki

Burszyńskie kolegium energetyki Iwano-Frankiwskiego technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu

Kolegium kształci fachowców w zakresie obsługi i montażu urządzeń elektrycznych na elektrowniach oraz fachowców w zakresie gospodarki gruntowej i ekologii.

Bursztyńskie kolegium Handlu i Gospodarki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Gospodarki

Uczelnia kształci specjalistów na kierunkach turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo i gastronomia.

 • Trzy szkoły ogólnokształcące.
 • Bursztyńskie gimnazjum.
 • Międzyszkolny zakład szkoleniowo-zawodowy.
 • 4 przedszkola.
 • Kompleks szkoleniowo-wychowawczy.
 • Szkoła muzyczna.

Wszystkie placówki edukacyjne są państwowe.

Instytucje kultury

Największą instytucją kultury w mieście jest Pałac Kultury „Prometeusz”. Jest on centralnym miejscem twórczego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rekreacji mieszkańców miasta.

W budynku mieści się: duża widownia na 750 osób, mała widownia na 100 osób, sala konferencyjna na 50 osób oraz biblioteka z czytelnią. Dostępne są również pozaszkolne zajęcia wokalne, taneczne i plastyczne.

W starej części miasta znajduje się Dom Kultury im. T. Szewczenki. Do dziś działa też dom-czytelnia „Proswita” – pierwsza instytucja kulturalna w Bursztynie, powstała w 1908 roku. Prowadzone są tu m.in. wieczory literackie i wystawy.

W Bursztynie działają również trzy muzea:

 • Muzeum wyzwoleńczych walk regionu Galicji, założone w 1996 roku.
 • Muzeum Olgi Basarab („niepokonanej Ukrainki”, społecznej i rewolucyjnej działaczki).
 • Muzeum Historyczno-Etnograficzne „Beregynia” (nieoficjalna nazwa to Muzeum Opilla) – działania muzeum skupiają się na odrodzeniu duchowości, szerzeniu ludowych zwyczajów oraz zachowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Imprezy

Dzień Konstytucji

Dzień Konstytucji

Dzień miasta obchodzony jest co roku we wrześniu. To jedna z największych kulturalnych imprez, która co roku zbiera na głównym placu miasta dużą ilość uczestników – zarówno mieszkańców miasta, jak i gości. W tym dniu miasto zmienia się w rozrywkowy plac z różnorodnymi atrakcjami, konkursami i programem kulturalno-rozrywkowym. Odbywa się tu coroczny jarmark, na którym znaleźć można wyroby ludowych twórców, ceramikę, drewniane szkatułki, naczynia, wyszywanki, haft owane tkaniny oraz smakołyki. Niezmienną tradycją jest nocny koncert rockowy i pokaz sztucznych ogni.

Dzień Energetyka – to zawodowe święto pracowników energetyki i przemysłu elektrycznego Ukrainy, będące wyrazem uznania dla dorobku pracowników przemysłu energetycznego i ich roli w ekonomicznym rozwoju Ukrainy oraz codziennym życiu jej mieszkańców. Święto jest obchodzone co roku 22 grudnia. Święto to jest bardzo ważne dla mieszkańców Bursztynu, z uwagi na fakt, że jest on miastem energetyków. Niemal w każdej rodzinie można znaleźć przedstawiciela tego zawodu, który pracował lub pracuje w dużym energetycznym kompleksie SA DTEK BuEC. Z uwagi na tę szczególną charakterystykę miasta, Dzień Energetyka stał się niejako drugim Dniem Miasta.

Młodzi rowerzyści

Młodzi rowerzyści

Bursztynowy naszyjnik – to regionalny festiwal i konkurs z udziałem zespołów artystycznych szkół zawodowo-technicznych oraz wyższych szkół pierwszego i drugiego stopnia. Odbywa się co roku wiosną. W konkursie biorą udział najlepsze artystyczne zespoły i indywidualni wykonawcy.

Rajd rowerowy „Mieszkańcy Bursztynu za pokój” odbywa się co roku w Dzień Dziecka. Organizowany jest przez Bursztyński klub rowerowy „BostonBike.”

“Czyste miasto” – to ogólnomiejska Tłoka. Odbywa się co roku do Świąt Wielkanocnych w ramach ogólnoukraińskiej inicjatywy „Zróbmy Ukrainę czystą”.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Bursztyńska elektrownia cieplna

Bursztyńska elektrownia cieplna

Bursztyn to przede wszystkim miasto przemysłowe. W odległości 5 km od miasta znajduje się największa na Zachodzie Ukrainy elektrownia cieplna o mocy 2400 MW – SA (DTEK Bursztyńska EC), która łączy się z energetycznym systemem państw europejskich (UCTE).

Elektrownia cieplna jest miejscem pracy większości mieszkańców miasta i pobliskich wsi. Udział EC w przemyśle obwodu Iwano-Frankowskiego stanowi ponad 20%.

Głównym jej przeznaczeniem jest dostarczanie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do konsumentów Bursztynu, zachodniego regionu Ukrainy oraz Państw Wschodniej Europy. Na rozwój gospodarczy miasta wpływa również rozwój przedsiębiorczości. W mieście znajduje się 78 małych firm. Ogółem, zarejestrowanych jest ponad 200 prywatnych przedsiębiorców. Miasto koncentruje 66,7% firm budowlanych rejonu.

Przedmiotem działalności większości podmiotów gospodarczych jest działalność gospodarcza w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi konsumpcyjne i transportowe oraz budownictwo.

Handel

W mieście działa strefa handlowa, która łączy ponad 100 przedsiębiorstw handlowych, usług konsumenckich i gastronomicznych. W Bursztynie znajduje się rozwinięta sieć sklepów.

Infrastrukturę handlową tworzy 78 sklepów, 26 zakładów gastronomicznych, 12 przedsiębiorstw handlu detalicznego i 10 kiosków. W mieście funkcjonują też dwa centra handlowe.

Usługi

Miasto jest rozwinięte pod względem sektora usługowego. Znajdują się tu parkingi, kluby internetowe, salony kosmetyczne, miejsca świadzcące usługi fotograficzne, krawieckie, szewskie, naprawy mebli, usługi pogrzebowe i inne.

Miasto posiada rozbudowaną sieć telefoniczną, widoczny jest też szybki rozwój telefonii komórkowej i Internetu.

Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje bankowe:

 • Oddział „Derżoszczadbanku Ukrainy”.
 • Bursztyński oddział Nr 1 Iwano-Frankiwskiej filii „Oddziału Prywat Banku”.
 • Spółka kredytowa „Stanisławska”.

Aby zapewnić kwalifikowane usługi do rozwoju biznesu i infrastruktury gospodarczej w 2012 roku Miejska Rada Bursztynu przy wsparciu finansowym firmy DTEK stworzyła Agencję Lokalnego Rozwoju Gospodarczego (ALRG).

Specjaliści agencji mają doświadczenie w przygotowaniu i analizie planów biznesowych, pracy z dokumentacją rejestracyjną, selekcji i szkoleniu pracowników, działaniach lobbystycznych, negocjacjach z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Z pracownikami Agencji można porozumieć się w czterech językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.

W strukturze Agencji stworzono współczesne Biznes-centrum ALRG do zapewnienia wysokiej jakości usług dla istniejących oraz powstających firm.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Przychylność lokalnych władz do przeznaczania działek na nowe inwestycje oraz zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym (współpraca, „dobry klimat”);
 • Udział lokalnych władz w rozbudowie infrastruktury niezbędnej dla inwestycji;
 • Zaangażowanie Urzędu Pracy w przekwalifikowanie personelu, pomoc w selekcji i zatrudnieniu;
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami edukacyjnymi;
 • Indywidualna obsługa inwestora (Agencja LRG Bursztyn);
 • Ulgi podatkowe na nieruchomości.

Tereny inwestycyjne na mapie