Borszczów: teren nr 2


Pomieszczenia zakładu do produkcji zagęszczonych soków

 

Lokalizacja w mieście Tarnopolski obwód, Borszczów, ul. Fedkowicza 2a.
Teren znajduje się w północno-wschodniej części miasta, około 2 km od centrum administracyjnego. Różnica wzniesień na ziemi nie przekracza 2 m. Klimat umiarkowano-kontynentalny. Zimy są łagodne z częstymi roztopami, lato jest ciepłe, z dużą ilością wilgoci. Od zachodu działka graniczy z autostradą o znaczeniu państwowym.

Borszczów: teren inwestycyjny nr 2

Investment Site # 2

Położenie geograficzne 48°48’14.2″N 26°03’48.6″E
Powierzchnia 0.38 ha
Charakterystyka powierzchni Działka ma asfaltową nawierzchnię, równina.
Występowanie nieruchomości (budynków) Produkcyjne i magazynowe pomieszczenie o łącznej powierzchni 1200 m². 2 piętra.
Własność Prywatna własność.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie – zabudowane ziemie wykorzystywane do działalności pozarolniczej, według planu generalnego – strefa przemysłowa.
Infrastruktura techniczna Dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Jest możliwość dostępu do sieci gazowej.
Infrastruktura telekomunikacyjna Jest możliwość dostępu do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu.
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych Odległość terenu inwestycyjnego od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi 200 m. Teren inwestycyjny graniczy z obiektami przemysłowymi.
Połączenia transportowe Odległość od działki inwestycyjnej do drogi z twardą nawierzchnią – 50 m, do stacji kolejowej – 1,5 km.
Odległość do autostrady o znaczeniu krajowym H-10 (Czerniowce) – 90 km, do autostrady o znaczeniu międzynarodowym M-12 (Tarnopol) – 110 km.
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu Konieczność przestrzegania strefy ochrony sanitarnej 200 m od granicy terenu, biorąc pod uwagę bliskość zabudowań mieszkalnych.
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania Sprzedaż, stworzenie wspólnego przedsiębiorstwa.
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego 150 000 USD