Borszczów


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Borshchiv_Gerb
Borszczów – siedziba administracyjna rejonu borszczowskiego w obwodzie tarnopolskim. Miasto jest na 8 miejscu według liczby mieszkańców wśród 30 miast obwodu. Borszczowski rejon położony na południu Tarnopolskiego obwodu, graniczy z Chmielnickim i Czerniowieckim obwodami.

Powierzchnia miasta – 2,66 km².

Liczba ludności – 11,2 tys.

Miasto ma doskonałą lokalizację zapewnianą przez sieć drogową i kolejową o znaczeniu krajowym. Liczba ludności Borszczowa wynosi 11,2 tys. mieszk., w tym 6,9 tys. w wieku produkcyjnym. Wiodącymi gałęziami gospodarczymi jest przemysł spożywczy, wydobywczy, materiałów budowlanych i przetwórczy. W mieście rozwinięty jest mały i średni biznes, głównie w sferze handlu i usług.

Kiedyś na terytorium obecnego Borszczowa istniała stara ruska fortyfikacja. Od 1199 roku miejscowość należała do Księstwa Halicko-Wołyńskiego. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1456 roku, była wtedy własnością rodu szlacheckiego Dydyńskich. W 1629 roku Borszczów uzyskał prawa miejskie. Miasto było w granicach Rzeczpospolitej Polski do jej podziału. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku miasto znalazło się w granicach Austro-Węgier. Do września 1939 roku Borszczów był powiatowym miastem województwa tarnopolskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Po wojnie w mieście wybudowano przedsiębiorstwa przemysłowe i budynki mieszkalne.

W ciągu ostatnich pięciu lat wiele uwagi miejska rada poświęca oszczędności energetycznej, polityce inwestycyjnej, kulturze i dobrobytowi miasta. W ramach wspólnego ukraińsko-norweskiego projektu „Formowanie polityki, opartej na faktach, w obszarze samorządów lokalnych na Ukrainie” w mieście opracowano plan modernizacji obróbki stałych odpadów komunalnych, którego celem jest włączenie mieszkańców do zbiórki stałych odpadów komunalnych, likwidacja składowisk odpadów, a również stworzenie warunków do transportu, sortowania i recyklingu odpadów stałych.

Delegacja Komisji Europejskiej na Ukrainie wybrała do finansowania projekt, który został wdrożony w Borszczowie i przewidywał zwiększenie efektywności energetycznej w energetyce komunalnej oraz przedszkolu. Miejska rada w ciągu pięciu lat pracowała nad możliwością obniżenia kosztów energii cieplnej i przeznaczyła 100 ha ziemi na obrzeżach miasta do uprawy wierzby energetycznej w celu dalszego wykorzystania jako paliwo alternatywne. W Borszczowie utworzono centrum techniczne „Bioenergia”.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Zgodnie z prawem obowiązuje plan zagospodarowania miasta – na bieżąco przeprowadzana jest korekta planu w miarę identyfikowanych potrzeb. Znaczna część działek ma przeznaczenie przemysłowe, co pozwala na rozwój budownictwa przemysłowego.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Łączna długość sieci wodociągowej w mieście wynosi 53 km, z czego korzysta 75% społeczności miejskiej. Objętość dostawy wody wynosi 700 m³ dziennie. Ilość ujęć – 4, wież wodnych – 1, stacji pompowych – 3 (moc 60 m³/h). Stan techniczny sieci wodociągowej – zadawalający, pompowni – bardzo dobry.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 47 km, co umożliwia dostęp dla 60% mieszkańców. Objętość neutralizowanych ścieków wynosi 500 m³ dziennie. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest zadowalający, występuje zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia mocy przerobowych oczyszczalni ścieków.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Ilościowe i jakościowe charakterystyki sieci elektroenergetycznych:
stacje transformatorowe 110 kV – 1 szt. o mocy 41000 kVA, podstacje transformatorowe 10/0,4 kV – 58 szt. moc 15142 kVA, linia kablowa 0,4 kV – 1,78 km, linia kablowa 10 kV – 2,66 km, linia napowietrzna 0,4 kV – 46,2 km, linia napowietrzna 10 kV – 39,9 km.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Ilościowe i jakościowe charakterystyki sieci gazowej:
sieć średniego ciśnienia 10,5 km, niskiego ciśnienia 26,7 km, 95% terytorium miasta zgazyfikowane.

 

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Konsumenci usług telekomunikacyjnych w mieście mają możliwość korzystania z usług sieci komórkowych, telefonii stacjonarnej, transmisji danych i Internetu, w tym transmisji danych ADSL i telewizji kablowej.

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

Odległość do Kijowa – 450 km,
do Tarnopola – 110 km,
do Chmielnickiego – 130 km,
do Czerniowców – 90 km,
do Lwowa – 240 km,
do Iwano-Frankowska – 130 km.

Dostępność drogowa

Miasto ma autobusowe połączenie z innymi miejscowościami rejonu, rejonowymi stolicami obwodu i obwodowymi stolicami zachodniej Ukrainy, a także z Kijowem. Przez miasto przebiega droga o znaczeniu regionalnym P-24. Odległość do drogi o znaczeniu krajowym H-10 (Czerniowce) – 90 km, do drogi o znaczeniu międzynarodowym M-12 (Tarnopol) – 110 km.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Odległość od portu lotniczego we Lwowie – 240 km, w Czerniowcach – 90 km, w Kijowie – 450 km, w Iwano-Frankowsku – 130 km, w Tarnopolu – 110 km.

Przez miasto przebiega linia kolejowa relacji Tarnopol – Iwane-Puste. W mieście działają towarowa i pasażerska stacja kolejowa.

4. Informacje teleadresowe


Borszczowska Miejska Rada

Rada Miejska

Rada Miejska

ul. Gruszewskiego 2, Borszczów, Tarnopolski obwód
Burmistrz miasta – Iwan Baszniak:
tel. +38 (03541) 21264;
e-mail: bor_mrada@ukr.net

Polityka inwestycyjna

Maksym Mazurok, zastępca Burmistrza
tel./faks: +38 (03541) 21895,
kom. +38 (067) 354 42 06,
e-mail: mazurok.m@ukr.net

Petro Łotocki, Dyrektor Departamentu Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Handlu Rejonowej Administracji Państwowej,
tel.: +38 (03541) 22144,
kom. +38 (067) 277 90 63,
e-mail: ekonomibor@ukr.net, petro.lototskij@gmail.com

5. Baza gastronomiczno-noclegowa


Hotel „Zatyszok”

Gastronomiczno-hotelowy kompleks „Zatyszok” oraz Restauracja „Kołyba”
Adresa: Ul.Objizna 2, Borszczów
Tel./faks: +38 (03541) 21851, +38 (03541) 21825,
kom.: +38 (097) 716 74 31
Strona: http://www.zatyshok.com

Hotel „Gościnny dwór”

Hotelowo-handlowy i gastronomiczny kompleks „Gościnny dwór”
Adresa: ul J.Kondry 1, Borszczów
Tel.:+38 (03541) 22122, 21372
Strona: http://www.gostyn-dwir.com.ua

Restauracja „Zbrucz”

Adresa: ul. T.Szewczenka 34, Borszczów
Tel.:+38 (03541) 21794

Restauracja „Edelwejs”

Adresa: ul Podwalna 3, Borszczów
Tel.:+38 (03541) 23701

Restauracja „Trydewjate carstwo”

Adresa: ul. Jurdyga 1, Skała Podolska
Tel.:+38 (03541) 51431

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

W Borszczowie działa kompleks sportowy przy colegium agrotechniczne, który obejmuje – stadion na 1500 miejsc, 2 boiska dla piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, siłownię i halę sportową. Przeprowadzane są tu rejonowe zawody piłki nożnej, siatkówki i sportów walki.

Zdrowie i opieka społeczna

W Borszczowie działają Centralny Rejonowy Komunalny Szpital, przychodnia, Centrum ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital ma 10 oddziałów, zatrudnia 104 lekarzy, 231 pielęgniarek, w tym:

 • oddział terapeutyczny – 3 lekarzy, 14 pielęgniarek;
 • oddział zakaźny – 2 lekarzy, 14 pielęgniarek;
 • oddział chirurgiczny – 8 lekarzy, 19 pielęgniarek;
 • oddział traumatologiczny – 10 lekarzy, 7 pielęgniarek;
 • oddział anestezjologiczny – 10 lekarzy, 20 pielęgniarek;
 • oddział ginekologiczno-położniczy – 6 lekarzy, 28 pielęgniarek;
 • oddział otolaryngologiczny – 1 lekarz, 7 pielęgniarek;
 • oddział dziecięcy – 1 lekarz, 6 pielęgniarek;
 • oddział neurologiczny – 2 lekarzy, 22 pielęgniarek;
 • oddział stomatologiczny – 13 lekarzy, 10 pielęgniarek.

W przychodni pracuje 47 lekarzy i 75 pielęgniarek.

Szpital posiada 245 łóżek, w tym w oddziale terapeutycznym – 50, zakaźnym – 25, chirurgicznym – 25, traumatologicznym – 25, anestezjologicznym – 25, ginekologicznym – 20, położniczym – 40, otolaryngologicznym – 15, dziecięcym – 20.

Edukacja

W mieście są trzy przedszkola, do których uczęszcza 350 dzieci, szkoła twórczości, 3 szkoły ogólnokształcące (1450 uczniów), Borszczowski Agrotechniczny College, Borszczowskie Zawodowe Liceum, rejonowy budynek dziecięcej twórczości i szkoła młodych techników.

W Borszczowskim Agrotechnicznym Collegium pracuje 98 wykładowców i kształci się 820 studentów. Kierunki nauczania:

 • działalność gospodarcza;
 • montaż, obsługa i naprawa instalacji elektrycznych w rolnictwie;
 • eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń agrotechnicznych;
 • produkcja i przetwórstwo produkcji roślinnej.

Absolwenci wymienionych placówek edukacyjnych mogą kontynuować naukę na uniwersytetach w Tarnopolu, Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Iwano-Frankowsku i in.

Instytucje kultury

Budynek Kultury

Budynek Kultury

W mieście działają Budynek Kultury, Borszczowskie Obwodowe Krajoznawcze Muzeum, Centralna Rejonowa Biblioteka i Rejonowa Dziecięca Biblioteka.

W instytucjach kultury stale odbywają się wydarzenia artystyczne i wystawy historyczne, koncerty i inne imprezy kulturalne. Na przykład, w Krajoznawczym Muzeum działają historyczno-krajoznawczy oddział Muzeum T. Szewczenki, galeria sztuki, jaskinia muzeum „Werteba”, zachowały się archeologiczne kolekcje (w tym ceramika trypolska), kolekcja wyszywanek (tak zwana „borszczowska koszula”), zbiór dzieł ukraińskich malarzy (w tym prace grafików J.Gnizdowskiego i Ł. Łewyckiego). Muzeum publikuje naukowo-krajoznawcze czasopismo „Kronika Borszczowa”.

W centralnej bibliotece odbywają się literackie wieczory i prezentacje zbiorów poezji lokalnych poetów.

Imprezy

Wielka impreza

Wielka coroczna impreza

Wielka impreza która łączy dwa festiwale „W Borszczowskim kraju kwitną wyszywanki” i „Borszcz’Jiw” (Barszcz Jem), odbywa się corocznie we wrześniu.

Borszczowska wyszywanka

Borszczowska wyszywanka

Program festiwalu jest bardzo interesujący i przyciąga rzesze odwiedzających. Podczas festiwalu możemy zobaczyć wystawę wyszywanek z całego rejonu, odwiedzić warsztaty znanych mistrzyń hafciarek, wziąć udział w konkursie piosenki i wyszywania, spróbować 50 rodzajów prawdziwego ukraińskiego barszczu, rozkoszować się ludową muzyką, piosenkami, tańcami i po prostu dobrze odpocząć.

Wizytówką Borszczowa jest wyszywanka (haftowana koszula), wyszywana wyłącznie czarnymi nitkami. Krytycy sztuki twierdza że obecnie istnieją dwa najpopularniejsze rodzaje wyszywanek: połtawska i borszczowska, z zachowanymi fragmentami trypolskiej kultury. Właśnie dlatego głównym celem festiwalu „W Borszczowskim kraju kwitną wyszywanki” jest odrodzenie techniki wyszywania czarnej borszczowskiej koszuli, zachowanie i odrodzenie etnograficznego dziedzictwa kraju, odtworzenie autentyczności ukraińskiego stroju ludowego, zwyczajów i obrzędów Borszczowa, zaangażowanie mieszkańców i gości do kultury ludowej, folkloru, tradycji, obrzędów, popularyzacja ukraińskiego języka.

Lalka-motanka

Lalka-motanka

Rzemiosła ludowe

Rzemiosła ludowe

Coroczny festiwal barszczu ukraińskiego „Borszcz’Jiw” odbywa się na głównym placu miasta. Miejscowe gospodyni rywalizują o przygotowanie ludowej potrawy, która w dawnych czasach dała nazwę tej małej miejscowości. Wszyscy chętni mogą spróbować do 50 rodzajów barszczu oraz innych dań kuchni ukraińskiej.

W 2012 roku podczas festiwalu zanotowano 4 nowe rekordy Ukrainy: największa lalka-motanka (wysokość 13,8 m), największa wyszywana koszula (10,8 x 7,6 m), największa płachta (kobieca spódnica) (12,8 m) i największa krajka (pas) (12,6 m).

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Wiodącymi sektorami przemysłowymi są spożywczy, wydobywczy, materiałów budowlanych i przetwórczy. W 2014 roku lokalne przedsiębiorstwa przemysłowe osiągnęły produkcję na poziomie 136 mln UAH oraz zainwestowały ok. 1,8 mln UAH.

W mieście działają znane przedsiębiorstwa przemysłowe:

 • Sp. z o.o. „Knauf Ukraina Skała” – firma zajmuje się wydobyciem materiałów gipsowych. Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosi 10 mln dolarów, wielkość inwestycji kapitałowych w okresie 2013–2014 wynosi 85 mln UAH. Wielkość realizowanej produkcji przemysłowej – 29,2 mln UAH.
 • SA „Borszczowska Fabryka Sera” jest producentem wyrobów nabiałowych. Wielkość inwestycji w 2013–2014 roku – 1,42 mln UAH. Wielkość realizowanej produkcji przemysłowej –70,9 mln UAH.
 • SA „Borszczewska Cukrownia” – produkcja cukru. Wielkość realizowanej produkcji przemysłowej – 13,2 mln UAH.
 • Sp. z o.o. „Ełargi-Borszczow” – suszenie i przechowywanie zboża. Wielkość inwestycji w latach 2013–2014 wynosi 265 mln UAH
 • PP „Ukrspirt” – produkcja spirytusu. Wielkość realizowanej w 2014 roku produkcji 22,4 mln UAH.

Handel

W mieście funkcjonuje wiele obiektów handlowych (przemysłowych, spożywczych i innych). Największymi obiektami handlowymi są – supermarket „Teko”, centrum handlowe „Gościnny Dwór”, sklepy „Jarosławna”, „Smak”, supermarket budowlany „ARS”, siec sklepów budowlanych „Rełs”.

Usługi

W mieście działa 76 podmiotów świadczących usługi, a mianowicie – usługi krawieckie – 6, usługi szewskie – 4, remont i produkcja mebli – 6, warsztaty samochodowe – 16, naprawa sprzętu AGD – 6, produkcja metalowych wyrobów – 1, jubiler – 1, usługi fotograficzne – 3, usługi fryzjerskie – 23, usługi pogrz ebowe – 3, inne usługi – 7 .

Instytucje otoczenia biznesu

Na terytorium miasta działa 7 oddziałów bankowych: „Priwatbank”, „Raiffeisen Bank”, „Nadra”, „Ukrsybbank”, „Ukrgazbank”, „Oszczadbank”; 6 firm ubezpieczeniowych – NASK „Oranta”, SK „Uniwersalna”, „ZAT SG „TAS”, „Prowidna”, „Ukraińska strażacka ubezpieczeniowa firma”, SK „Etalon”.

W rejonowej państwowej administracji działa centrum usług administracyjnych, które w przyjazny sposób zapewnia współpracę z przedsiębiorcami na zasadzie „jednego okienka”.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Dostępność infrastruktury dla rozwoju małego i średniego biznesu (duża liczba instytucji bankowych, spółki kredytowe, centrum usług administracyjnych).
 • Korzystna sytuacja ekologiczna.
 • Dostępność działek i obszarów produkcyjnych.
 • Dostępność zasobów gruntów do tworzenia nowych przedsiębiorstw.
 • Wysoka aktywność biznesowa i przedsiębiorczość mieszkańców.
 • Bogate zasoby naturalne – wysoka klasa gleb, kruszywo i minerały budowlane, rzeki.
 • Korzystne warunki dla rozwoju turystyki.
 • Szlaki turystyczne.
 • Zachowane unikalne tradycje i obrzędy.
 • Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców.
 • Rozwinięta infrastruktura społeczna.
 • Wysoka aktywność społeczna.

Tereny inwestycyjne na mapie