Włodzimierz Wołyński


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Coat_of_Arms_of_Volodymyr-Volynsky
Włodzimierz Wołyński – miasto w zachodniej części Ukrainy, stolica rejonu w obwodzie wołyńskim. Położone około 12 km od Unii Europejskiej.
50°50′49″N 24°19′05″E

Powierzchnia miasta – 17 km².

Według danych statystycznych 01.01.2015 liczba ludności składała 39,1 tys. mieszkańców, w tym 53% kobiet, 47% mężczyzn. Gęstość zaludnienia – 2,3 tys. osób na 1 km². Średni wiek – 37,6 lat. Liczba ludności w wieku produkcyjnym 23,9 tys. W tym 12,3 tys. mężczyzn i 11,6 tys. kobiet. Saldo migracji ludności +103 osoby (w 2013 roku +157 osób).

Wały obronne dawnego grodu

Wały obronne

Włodzimierz Wołyński to miasto z ponad tysiącletnią historią, założone wielkim Książe kijowskim Włodzimierzem. Tu była pierwsza stolica potężnego w XII wieku Księstwa halicko-wołyńskiego, ośrodek latopisania i ikonografii. W tym mieści urodził się i rządził znany w całej Europie Daniel Halicki, który z błogosławieństwa Papieża został pierwszym królem na Ukrainie. W 1324 roku miasto, jako pierwsze na terytorium współczesnej Ukrainy, otrzymało prawo magdeburskie, 32 lata wcześniej od Lwowa i 170 lat od Kijowa.

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej

W mieście zachowały się architektura sakralna i tradycje prawosławne. Tu można dotknąć autentyki Rusi Kijowskiej – działającego do teraz Soboru Zaśnięcia Matki Bożej zbudowanego w 1160 roku. Do dziedzictwa kulturowego miasta wchodzi 8 zabytków architektury o znaczeniu krajowym, 19 zabytków o znaczeniu lokalnym, 2 zabytki archeologiczne. Dlatego jednym z priorytetów rozwoju miasta jest turystyka.

Kościół parafialny św. Anny

Kościół parafialny św. Anny

Według informacji przekazanych 01.01.2015 roku przez urząd skarbowy potencjał gospodarczy miasta zapewniają 131 osoby prawne (w tym w 2014 roku 9 nowo utworzonych osób prawnych) i 2272 osób fizycznych – przedsiębiorców (w 2014 roku rozpoczęli działalność 157 osób fizycznych i przestało działać 683). Według rodzajów działalności gospodarczej w 2014 roku 79 % firm prowadziły działalność handlową i świadczyło usługi, 14 % zajmowało się produkcją, 7 % rolnictwem.

Centralna ulica miasta

Centralna ulica miasta

Według danych urzędu pracy z 01.01.2015 na przedsiębiorstwach, w instytucjach i organizacjach wszystkich form własności stworzono 1203 miejsca pracy (w 2013 roku – 11 bezrobotnych na 10 miejsc pracy). Zarejestrowanych bezrobotnych 2877 osób (w 2013 roku 2434 osoby), w tym w wieku do 25 lat – 465 osób (16%), niepracujących przez długi termin – 573 osoby (20%), bez doświadczenia pracy – 37 osób (1%), bez kwalifikacji zawodowych – 200 osób (7%), od 50 lat – 290 osób (10%).

 

Według danych statycznych w roku 2014:

 • Średnia pensja wyniosła 2678 hr. (2013 rok – 2478 hr.).
 • W gospodarkę miasta przez wszystkie podmioty gospodarcze, w tym koszty budżetu miasta włożono 56,1 mln. hr. inwestycji kapitałowych (2013 roku – 55,5 mln. hr.).
 • Inwestorzy zagraniczni zainwestowali 46.600 dolarów USA. Głównymi państwami inwestorami są Polska, Niemcy i Rosja.
 • Średnia wartość domu, w tym działki 450-500 $/m².
 • Średnia wartość mieszkania: rynek pierwotny – 375 $/m², rynek wtórny – 270-450 $/m².
 • Koszt wynajmu pomieszczenia biurowego – 80-200 $/m².

W latach 2013-2015 w mieście realizowany jest wspólny polsko-ukraiński projekt „Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego” w ramach programu współpracy transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” zawdziecząjąc któremu w mieście zbudowano 2,5 km systemu zaopatrzenia w wodę, przeprowadzono rekonstrukcję artezyjskich studni, stacji chlorowania, zamontowano zbiornik czystej wody. Całkowity koszt projektu – 410 tys. euro.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Biorąc pod uwagę możliwości miasta, jego historyczną przeszłość, gospodarczy i duchowy potencjał wspólnym wysiłkiem władz lokalnych i mieszkańców stworzono Strategiczny plan rozwoju miasta mający na celu:

 • osiągnięcie dobrobytu gospodarczego, zapewniającego korzystne warunki dla działalności przedsiębiorczej;
 • przekształcenie Włodzimierza w międzynarodowe centrum turystyczne;
 • zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i komfortu życia.

Zatwierdzono Plan zagospodarowania, który przewiduje racjonalne użytkowanie gruntów, stref mieszkalnych, rozwój społeczny i przemysłowy, zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Źródłem zaopatrzenia w wodę we Włodzimierzu Wołyńskim są podziemne wody ze studni artezyjskiej. Długość sieci wodociągowych wynosi 43 km.
Zużycie sieci wodociągowej stanowi 69%, całkowicie zamortyzowanych – 58%.
Jakość wody pitnej spełnia normy. Woda jest oczyszczana przez podchloryn sodu.

W mieście działa 9 stacji kanalizacyjnych, długość sieci 55,3 km. Zużycie sieci kanalizacyjnej – 52%, całkowicie zamortyzowanych – 28%. Oczyszczalnie ścieków mocą 10 tys. m³ ścieków dziennie, faktycznie pompuje się 4,5-5 tys. m³.

Sieci elektryczne i gazowe

We Włodzimierzu Wołyńskim działa 3 podstacje:
PS 110/35/10 kV № 60 „Włodzimierz Wołyński” – 26 MVA,
PS 110/6 kV Nr 95 „Wołodymyriwka” – 25MVA,
PS 35/10 kV № 49 „PTF” – 5 MVA.
Obciążenie tych podstacji około 60%.
W mieście jest 4 rozdzielcze stację 10/0,4 kV; 5 masztowych podstacji transformatorowych 10/0,4 Kv; 23 kompletne podstacje transformatorowe 10/0,4 kV i 72 zamknięte podstacje transformatorowe 10/0,4 kV.

Rozdzielczych gazociągów tylko 136,6 km, w tym:

 • średniego ciśnienia – 35,5 km,
 • niskiego ciśnienia – 101, 3 km,
 • gazociągów wejściowych – 91, 6 km,
 • gazo regulujące punkty –15 szt.,
 • szafowe gazo regulujące punkty – 25 szt.,
 • gazo regulujące urządzenia – 11 szt.,
 • stacje ochrony katodowej – 2 szt.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Głównym operatorem świadczącym usługi pocztowe jest oddział operatora narodowego przedsiębiorstwa „Ukrpoczta”. Głównym i jedynym operatorem telefonii stacjonarnej jest SA „Ukrtelekom”. Numer kierunkowy + 380-3342.

Usługi dostępu do Internetu świadczą: PAS Ukretelekom, Wspólne Przedsiębiorstwo Sp.z.o.o Infokom i PP „UAINET”. Wykorzystywane są tylko współczesne technologie – podłączenie abonentów przez własną sieć światłowodową. Użytkownicy mają dostęp do media portalu. Usługi telefonii komórkowej świadczą operatorzy: Kyivstar, MTS, Life. W roku 2014 wprowadzono 192 nowe porty szybkiego dostępu do Internetu według technologii ADSL. Świadczone są usługi mobilnej komunikacji standardu 3G (UMTS/WCDMA), obecnie działa jedna stacja bazowa.

Działa lokalna telewizja ATM Włodzimierz, oraz 3 gazety lokalne.

3. Dostępność transportowa


Położenie

Odległość do Kijowa – 475 km, odległość do stolicy obwodu Łucka – 72 km, odległość do Lwowa – 140 km, odległość do przejścia granicznego Ukraina–Polska – 12 km, odległość do przejścia granicznego Ukraina-Białoruś – 100 km.

Dostępność drogowa

Przez miasto przebiega: droga T 0302 Piszcza–Krzemieniec, droga P15 Kowel–Żółkiew, droga H22 Uściług–Łuck–Równe. Do stolicy obwodu prowadzi droga H22.

Struktura miejskiego transportu pasażerskiego jest obsługiwana przez operatorów prywatnych. Miasto posiada 19 linii autobusowych. Działa również dworzec autobusowy.

Dostępność lotnicza i kolejowa

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy

Najbliższe lotnisko znajduje się we Lwowie – odległość 140 km drogą P15 Kowel–Żółkiew.

W mieście działa pasażerska i towarowa stacja kolejowa Rówieńskiej dyrekcji Lwowskiej kolei. Przez Włodzimierz Wołyński przebiega połączenie kolejowe z Kijowem i Lwowem, miedzy innymi jest również połączenie kolejowe z Polską – z Katowicami.

Przez dworzec kolejowy codziennie kursuje 20 par pociągów, w tym 4 pary pasażerskie komunikacji odległych, 4 podmiejskie pociągi pasażerskie, 12 par towarowych pociągów.

4. Informacje teleadresowe


Rada Miejska Włodzimierza Wołyńskiego

44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Daniła Halickiego 5
http://www.volodymyrrada.gov.ua, e-mail: post@volodymyrrada.gov.ua

Polityka inwestycyjna

Zastępca Prezydenta Miasta – Kulikowa Łarysa
Tel./fax: +38 (03342) 35703, 35707
e-mail: l.kulikova.vvmr@gmail.com

Naczelnik Departamentu Ekonomiki – Oksana Subicka
Tel./fax: +38 (03342) 35709, 35707
e-mail: ekonomika@volodymyrrada.gov.ua

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Hotele

Zespół hotelowy „Wołyń”

Zespół hotelowy „Wołyń”

Zespół hotelowy „Wołyń” usytuowany w biznesowym i historycznym centrum Włodzimierza Wołyńskiego.
W hotelu „Wołyń” panuje atmosfera życzliwości i domowej przytulności. W hotelu jest 52 komfortowe pokoje klasy luks, pół luks i standard. Śniadanie i parking są w cenie pokoju. Hotel oferuje ciekawą propozycję – pakiet turystyczny (ciekawe wycieczki i prezenty).
44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Kniazia Wasylka 1,
tel. +38 (03342) 22882, e-mail: hotel-volyn@i.ua, http://www.hotel.volodymyr.com.ua

Restauracje

Znana jeszcze w województwie Wołyńskim w czasach przedwojennych, lubiana przez żołnierzy Wojska Polskiego restauracja „Drużba”, położona w samym sercu starego miasta. Słuchając dźwięku skrzypiec klienci mogą tu delektować się daniami mięsnymi, warzywami grillowanymi, pysznymi sałatkami oraz firmowymi przekąskami. Klasyczne i eleganckie wnętrze sprzyja dobremu odpoczynku. Restauracja „Drużba” to idealne miejsce na business lunch, bankiety, spotkaniy biznesowe, romantyczne randki i po porostu zwykłe kolacji. Restauracja pracuje codziennie od godziny 12.00 do godziny 24.00
Adres: 44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Kniazia Wasylka 14,
tel. +38 (03342) 2-46-62, 2-25-97.

Restauracja „Majak” położona w centrum miasta. Urządzona w stylu myśliwskim. Na terasie możemy zobaczyć stylizowane pomieszczenie typu dawnej koliby.
Rozmaite menu tradycyjnej ukraińskiej kuchni domowej przeplatane z daniami kuchni europejskiej, oraz kuchniami egzotycznymi i kuchnią japońską.
Restauracja pracuje w godzinach 10.00-24.00
44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Posztowa 2,
e-mail: majak-rest@ukr.net, tel. +38 (03342) 2-33-93, +38 093 669 08 46.

Park “Słowiański”

Park “Słowiański”

Restauracja „Słowiańska Chata” znajduje się w malowniczym zakątku Włodzimierza Wołyńskiego w parku “Słowiański” obok podnóża dawnych wałów grodziska. Tylko tu można odczuć całą niepowtarzalność ukraińskiej kuchni narodowej w najlepszych jej tradycjach. Wnętrze restauracja stylizowane w ukraińskim stylu. To ulubione miejsce nie tylko dorosłych ale też dzieci dla których stworzono tu wszystkie warunki dla dobrej zabawy: dziecięcy pawilon, trampolina, fontanna, velomobile.
44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Łucka 8,
tel. +38 (03342) 3-51-55, +38 093 8657570, e-mail: kafepuzatahata@ukr.net

Handlowo-kulturalne centrum „Księżny Olgi”
Przestronna restauracja na 150 osób zawsze gościnnie spotyka swoich klientów i oferuje wspaniały odpoczynek. Przez siedem lat działalności centrum zdobyło reputację nie tylko dobrego obiektu gdzie można zrobić dobre zakupy i restauracji gdzie podają wyśmienite dania i napoje, urządzają wesela, imprezy urodzinowe, rocznice, chrzciny ale również obiektu kultury. Często przyjeżdżają tu znani na Ukrainie ludzie, śpiewacy i artyści, przeprowadzane są tu znane rozrywkowe programy KWN, tematyczne wieczory z okazji różnych ukraińskich świąt. Godziny pracy – 11.00-02.00.
Adres: 44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Kniagyni Olgi 57a,
tel. +38 (03342) 2-36-49.

Restauracja „Majetok Zołota Legenda”
Autorski dizajn, dobry odpoczynek, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, VIP sala bankietowa. Doskonałe połączenie ukraińskiej i austriackiej kuchni zadowolą smak najbardziej wymagającego smakosza.
44700, Ukraina, obwód wołyński, Włodzimierz Wołyński, ul. Ustyłuzka 154,
tel. +38 (03342) 3-10-44, +38 (098) 9815755, http://www.zolotalegenda.com.ua.

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Szkolna drużyna piłkarska

Szkolna drużyna piłkarska

W mieście rozwinięta jest sieć kulturalno-oświatowych i sportowo-zdrowotnych obiektów:

 • sportowo-zdrowotny kompleks „Olimp”,
 • stadion z trybunami na 1500 miejsc,
 • 12 sal gimnastycznych,
 • 5 pomieszczeń do zajęć sportowych,
 • basen pływacki o długości 25 m.

Miłośnikom turystyki sportowej oferowane są: międzynarodowe turnieje siatkówki (marzec), piłki nożnej (lipiec), boksu (sierpień), walki wolnej (listopad-grudzień).

Zdrowie i opieka społeczna

We Włodzimierzu Wołyńskim działają następujące placówki zdrowotne:

 • Centralny Rejonowy Szpital na 280 łóżek/miejsc, mieszczą się tam chirurgiczny, traumatologiczny, terapeutyczny, ginekologiczny, zakaźny, pediatryczny i neurologiczny oddziałały,
 • Centrum podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Stacja Transfuzji krwi,
 • Przychodnia stomatologiczna,
 • 24 apteki i apteczne punkty,
 • Prywatne kabinety medyczne różnych profili,
 • Centrum doraźnej pomocy medycznej i katastrof.

Również w mieście działa Włodzimierzo-Wołyńska rejonowa organizacja Czerwonego Krzyża Ukrainy.

Edukacja

W mieście jest 5 szkół ogólnokształcących (wśród nich – jedno gimnazjum, gdzie oprócz języka angielskiego dzieci uczą się też języka polskiego), liceum, szkoła-internat dla dzieci z wadami słuchu, szkoła-internat dla dzieci sierot i dzieci rodzice których pozbawieni praw rodzicielskich. Działają również muzyczna, malarska, sportowa szkoły oraz Centrum edukacji pozaszkolnej i 4 przedszkola.

Wysokokwalifikowaną kadrę miasto czerpie z szkół zawodowych i uczelni:

Agrotechniczny College. Specjalności: montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrotechnicznych w rolnictwie, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń produkcji rolniczej, obsługa i remont samochodów i silników, gospodarka przestrzenna, prawo.

Wyższa szkoła zawodowa. Specjalności: traktorzysta produkcji rolnej, mechanik do maszyn i urządzeń rolniczych, kierowca, elektryk (naprawa, obsługa urządzeń elektrycznych), malarz, tynkarz, mechanik dźwigów, mechanik, operator maszyn automatycznych i półautomatycznych produkcji drzewnych, krawiec, sprzedawca.

Filia uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, 56 kierunków kształcenia, 106 specjalności. Główne kierunki: oprzyrządowanie, technologie informacyjne, informatyka, oprogramowanie inżynieryjne, elektronika, radioelektronika i telekomunikacja, systemy automatyczne, geodezja i technologie aerokosmiczne, budownictwo i architektura, chemia i technologie chemiczne, ekologia.

Włodzimierz Wołyński pedagogiczny College im. A. Krymskiego szkoli młodszych specjalistów w pięciu specjalnościach: edukacja przedszkolna, edukacja podstawowa, edukacja technologiczna, sztuki wizualne, zarządzanie dokumentacją, oraz szeregu innych kwalifikacji: nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej, nauczycieli informatyki, kierowników dziecięcych zespołów artystycznych, kierowników dziecięcych zespołów choreograficznych, pedagogów-organizatorów.

Urząd pracy systematycznie prowadzi szkolenia zawodowe (300 – 400 osób miesięcznie) dla bezrobotnych odpowiednio do wymóg czasowych i zamówień pracodawców według planu indywidualnego.

Instytucje kultury

Muzeum historyczne

Muzeum historyczne

Od 1887 roku funkcjonuje Muzeum historyczne (ponad 16 tys. eksponatów) http://www.volodymyrmuseum.com.

Od 2003 roku działa Państwowy historyczno-kulturowy rezerwat „Starodawny Włodzimierz” (http://www.starodavnij-volodymyr.com.ua). Jest to kulturowo-oświatowa, naukowo-badawcza instytucja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego i zapewniająca należyte wykorzystanie i renowację. Istniejące szlaki turystyczne: Tysiącletni Włodzimierz, Drogi prowadzące do Włodzimierza Wołyńskiego, Ścieżkami starodawnego miasta, Drogami II wojny światowej, „Ładomyr. Włodzimierz. Włodzimierz Wołyński”.

Centrum kulturowo-twórcze

Centrum kulturowo-twórcze

Przy Centrum kulturowo-twórczym działają twórcze zespoły. Tu można obejrzeć filmy w 3D. W twórczej galerii można zobaczyć wystawy regionalnych artystów.

Działają również dwie biblioteki, muzyczne i malarskie szkoły. Jest też w mieście park-zabytek sztuki ogrodowej „Słowiański” gdzie można zobaczyć rzeźby książąt i dwa źródła z krystalicznie czystą wodą.

Rekreacje zapewnia mieszkańcom kulturalno-rozrywkowe centrum „Metełyk”, można tam pograć w kręgle i bilard.

Imprezy

Święto pisanek

Święto pisanek

Włodzimierz z roku na rok utwierdza się jak miasto festiwali. Ponieważ już ponad 20 lat co roku (w lipcu) odbywa się tu festiwal „Włodzimierz”, którego oryginalność polega na tym, że oprócz koncertów znanych zespołów i muzycznych gwiazd w ramach festiwalu przeprowadzany jest konkurs młodych wykonawców i show teatralne „Włodzimierski uzwiz”.

Ponad 10 lat co roku (w lipcu) odbywa się międzynarodowy plener malarzy „Koloryt”. Wzięli już w nim udział artyści z różnych miast Ukrainy i zagranicy: Polski, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Łotwy, Litwy, Niemiec.

Smakownica po-włodzimierski

Smakownica po włodzimierski

Podtrzymywana jest też tradycja jarmarków. Podczas których wszyscy chętni mogą nie tylko kupić coś ciekawego bezpośrednio od ukraińskich producentów, ale też otrzymać masę zadowolenia od przyjemnej zabawy.

Co roku przed Wielkanocną Sobotą na gości i mieszkańców miasta czeka wspaniała impreza – święto pisankarstwa. Podczas święta pracuje miasteczko twórców, wystawa-sprzedaż pisanek, warsztaty pisankarskie oraz ciekawe spotkanie z twórcami pisanek z całego kraju.

Podczas „Smakownicy po włodzimierski”, która tradycyjnie odbywa się w październiku, każdy może ocenić umiejętności kulinarne zakładów gastronomicznych.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Przemysł miasta składa się z 14 przedsiębiorstw przemysłowych z różnych branży: produkcja mebli, inżynieria mechaniczna, poligrafia, obróbka drewna, przemysł lekki i spożywczy oraz inne.

Główną miastotwórczą branzą jest produkcja mebli reprezentowana przez Sp. z o.o. „Gerbor-holding”. Głównie przedsiębiorstwo produkuje zestawy meblowe: pokoje dzienne, pokoje dziecięce, sypialnie, kuchnie. Produkcja mebli jest certyfikowana i spełnia wszystkie normy i standardy.
Telefon kontaktowy: +38 (03342) 38382
Faks: +38 (03342) 23333
E-mail: mebli@gerbor.com.ua
Strona internetowa: http://www.gerbor.com.ua

SA „Ługa” zajmuje się produkcja odzieży. Produkuje 50-60 tys. sztuk wyrobów miesięcznie. Zamówienia nadchodzą z różnych państw europejskich w tym: Szwecji, Polski, Litwy, Białorusi. Prezes Zarządu – Harkot Igor.
Telefon kontaktowy: +38 (03342) 22518
Faks: +38 (03342) 20908
E-mail: vvluga@ukrpost.ua
Strona internetowa: http://www.vvluga.narod.ru

Sp. z o.o. „Chlibozawod” (piekarnia). Firma ma w asortymencie ponad 60 produktów. U mieszkańców i gości miasta wielki popyt ma produkcja bez dodawania konserwantów i dodatków. Dyrektor – Diaczenko Natalia.
Tel./fax: +38 (03342) 23490
E-mail: vvhlibzd@rambler.ru

Handel

Sieć przedsiębiorstw handlowych składa się z 196 sklepów niespożywczych, 71 sklepów spożywczych, 19 sklepów mieszanych, 35 obiektów gastronomicznych i 3 rynków.
W mieście działa 4 supermarkety sieci handlowych „Wopak”, „Salut”, „CITI”, hurtownie „PAKKO” i „Osiris”.

Usługi

Istnieje 70 obiektów świadczących usługi, w tym 27 zakładów fryzjerskich i salonów urody, 4 zakłady szewskie, 10 warsztatów samochodowych, 7 zakładów krawieckich.

W mieście działa sporo przedstawicielstw sklepów internetowych co daje możliwość robienia zakupów przez Internet. Funkcjonuje firma „Nowa Poczta” – lider przesyłek ekspresowych na Ukrainie.

Firma „DELIVERY” świadcząca usługi transportowe i logistyczne dla sektora B2B (podmioty gospodarcze i sektor przedsiębiorczy) również na Ukrainie i poza jej granicami.

Usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości świadczy Agencja nieruchomości „Nadija” ul. Szewczenki 8, tel. +38 (3342) 2-44-72.

Usługi turystyczne zapewniają biura podróży: „TourDesvit Travel” Włodzimierz Wołyński, е-mail: turdesvit@ukr.net, vk.com/turdesvit, „Drewni Ładomyr”, е-mail: ladomur@gmail.com.

Instytucje otoczenia biznesu

Filie i oddziały banków: SA Credit Agricole Bank, SA „Państwowy oszczędnościowy bank Ukrainy”, Raiffeisen Bank Aval, Ukrgazbank, SA KB Pryvatbank.

Firmy ubezpieczeniowe: PZU Ukraina, TAS, Aliko Ukraina (Aliko AIG Życie).

W celu poprawy efektywności komunikacji biznesu z władzami w mieście stworzono Biznes-Centrum. tel. +38 (03342) 2-48-71, e-mail: biznescentr-online@ukr.net, http://www.biznescentr-online.biz.ua

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

 • Indywidualna obsługa inwestora.
 • Pomoc inwestorowi w poszukiwaniu powierzchni biurowej.
 • Pomoc w zrekrutowaniu pracowników.
 • Pomoc w organizowaniu szkoleń dla pracowników.

Tereny inwestycyjne na mapie