Dolina


1. Podstawowe dane o gminie

Krótka charakterystyka

Herb_Dolyna
Miasto Dolina – stolica dolińskiego rejonu iwano-frankiwskiego obwodu, położone
w północno-zachodniej części rejonu na przecięciu ważnych transportowych połączeń
różnych regionów Ukrainy i państw Europy.

Panorama miasta

Panorama miasta

Powierzchnia miasta – 20.49 km².

Liczba ludności – 20.5 tys.

W malowniczym zakątku Przykarpacia jest kwitnące miasteczko Dolina – miasto pracowitych ludzi, bogatych tradycji, rozwiniętej przemysłowości, wielkiego turystycznego potencjału. Historia miasta sięga roku 979, kiedy odkryto tu źródła solankowe. Pierwsze wzmianki o Dolinie powiązane są z panowaniem polskiego króla Władysława Jagiełły.

Cerkiew Narodzenia NMP

Cerkiew Narodzenia NMP

W 1525 roku Dolina otrzymała prawo magdeburskie i „prawo na produkcję soli”. Od tego czasu mieszkańcy miasta wydobywali solanki, natomiast pierwsza w Dolinie warzelnia soli została zbudowana w 1900 roku. Od tego czasu rozwój miasta nierozerwalnie jest powiązany z przemysłem solnym, a Dolina staje się coraz bardziej znana ze swego „białego złota”. W połowie XX wieku na terytorium miasta i rejonu znaleziono duże złoża ropy naftowej i rozpoczęła się nowa historia rozwoju Doliny.

Kościoł Narodzenia NMP (zdjęcie Oleg Kostećkyj)

Kościoł Narodzenia NMP (zdjęcie Oleg Kostećkyj)

Obecnie Dolina jest miastem o znaczeniu rejonowym, administracyjne i kulturalne centrum rejonu dolińskiego. Część terytorium położona jest w Karpatach, co pozwala turystom ciekawie spędzić czas o każdej porze roku. Najważniejszymi zasobami miasta i rejonu są wody mineralne i lecznicze oraz błota lecznicze.

W pobliżu miasta znajduje się jedno z największych sanktuariów w zachodniej Ukrainie – greckokatolicki klasztor na Jasnej Górze w Goszowie. Wiodącym sektorem gospodarki miasta jest przemysł, w tym naftowo-gazowy. W Dolinie działa kilka przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i lekkiego, rozwinięta jest prywatna przedsiębiorczość. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi ok. 174 USD. Liczba ludności rejonu dolińskiego wynosi 70 tys. mieszkańców, w tym osób w wieku produkcyjnym 47 tys.

Plany zagospodarowania/rozwoju

Plan zagospodarowania zatwierdzono decyzją Dolińskiej Rady Miejskiej 12.08.2003 r.

Priorytetami strategicznymi miasta są: ekologia, usługi komunalne i mieszkaniowe, edukacja, kultura, sport i inicjatywy społeczne, rozwój turystyki, lecznictwa i przedsiębiorczości.

2. Dostępność infrastruktury w mieście


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Zaopatrzenie w wodę pochodzi z ujęć na rzece Swicza (3 mln m3 na rok). Zdolności przepompowni wynosi 30 tys. m3 na dobę, moc stacji filtrującej – 22,5 tys. m3 na dobę. Dostawa wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem sieci wodociągowej. Sieć ma długość 98 km.

Sieć kanalizacyjna ma długość 30,99 km. Dwie przepompownie ścieków o łącznej przepustowości 14,4 tys. m3 na dobę.

Sieci elektryczne i gazowe

Sieci elektryczne

Sieci elektryczne

Dostęp do sieci elektroenergetycznej od rejonowej podstacji PS 110/35/6 kV podłączonej do LE-110 kV. W mieście znajdują się sieci 6, 10, 0,4 kV. Przeprowadza się szereg inwestycji do przejścia na napięcie 10 kV, z instalacją nowych sieci kablowych, co znacznie zwiększy rezerwy mocy.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Dostęp do sieci gazowej od gazo rozdzielczej stacji (GRS „Dolina”), podłączonej do magistralnego gazociągu Pasiczna–Dolina, jest 9 PKB, 19 CGDP, co pozwala w pełni zabezpieczyć gazem mieszkańców i przedsiębiorstwa. Regularnie jest przeprowadzana wymiana gazociągów i urządzeń. Biorąc pod uwagę, że instytucje publiczne miasta wykorzystują paliwa alternatywne, wykorzystanie systemu gazociągowego zostało znacznie obniżone.

Telekomunikacja (w tym Internet)

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Obszar miasta ma zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu, dzięki usługom świadczonym przez podmioty prywatne. Średnia prędkość Internetu – 100 MB/s.

 

3. Dostępność transportowa


Położenie

Odległość do ważniejszych ośrodków miejskich:

Położenie względem kluczowych miejsc w rejonie i kraju

Położenie

 • Iwano-Frankowsk – 58 km (stolica województwa), czas dojazdu 1 godz.
 • Lwów 110 km – 2 godz. 15 min.
 • Kijów 635 km – 9 godz.

Najbliższe przejścia graniczne:

 • Mościska, lwowski obwód – 138 km, czas dojazdu około 2 godz. 50 min.
 • Szeginie, lwowski obwód – 151 km, czas dojazdu około 3 godz.
 • Rawa Ruska, lwowski obwód – 174 km, czas dojazdu około 3 godz.

Dostępność drogowa

Przez miasto przebiega droga o znaczeniu krajowym H-10 Stryj–Czerniowce–Mołdawia i R-38 Dolina–Chust. Tym samym Dolina ma bezpośrednie połącznie z regionalnymi centrami administracyjnymi Zachodniej Ukrainy – Lwowem, Iwano-Frankowskiem, Czerniowcami. Miasto leży w jednym z dwóch korytarzy drogowych do Zakarpacia (i dalej w kierunku Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii).

Dostępność lotnicza i kolejowa

Najbliższe lotniska:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy „Iwano-Frankowsk” – 68 km (trasą o znaczeniu krajowym N10);
 • Międzynarodowy Port Lotniczy „Lwów” im. Daniła Galickiego – 114 km (drogami o znaczeniu krajowym N10 i międzynarodowym M06 / E50).

Około 4 km poza granicami miasta znajduje się pasażersko-towarowa stacja Lwowskiej Kolei – „Bursztyn”. Stacja kolejowa położona jest na linii Lwów–Iwano-Frankowsk. Dostępne są również bocznice przemysłowe, prowadzące do elektrowni bursztyńskiej, wykorzystywane dla dostaw węgla i innych niezbędnych zasobów energetycznych.

4. Informacje teleadresowe


Dolińska Rada Miejska

pl. Niezależności 5, Dolina 77504,
Iwano-Frankiwski obwód, Ukraina
e-mail: rada@dolyna.info
http://www.rada.dolyna.info

Polityka inwestycyjna

Wydział inwestycji, oszczędności energii i rozwoju miejskiego

Natalia Hołowata – specjalista I kategorii wydziału IERM.
Wołodymyr Smolij – zastępca przewodniczącego miasta
Tel. +38 (03477) 2-70-07, 2-70-30.
fax: (03477) 2-70-35

5. Baza gastronomiczno-noclegowa

Obiekty noclegowe

Hotelowy rekreacyjny kompleks „Sofia”
Dolina, ul. Obliski 70
tel./fax: +38 (03477) 2-75-95,
tel.: +38 (03477) 2-75-92,
tel. kom.: +38 050 4330100
e-mail: reception@sofia-hotel.if.ua, sofia-hotel@mail.ru
http://sofia-hotel.if.ua

Hotel „Książe Oleg”
Dolina, ul. Obliski 38a
tel.: +38 (03477) 2-77-22, +38 050 3732213
e-mail: hotel-oleg@ukr.net

Motel „Alva”
Dolina, ul. Bogdana Chmielnickiego 67a
tel./fax: +38 (03477) 2 50 71
tel. kom.: +38 095 0872745
e-mail: motel@dolyna.info
http://motel.dolyna.info

Obiekty gastronomiczne

Restauracja „Sofia”
Dolina, ul. Obliski 70
tel.: +38 (03477) 27595 lub 27592
e-mail: sofija.70@mail.ru
http://sofia-hotel.if.ua

Kawiarnia-bar „Impreza”
Dolina, ul. Obliski 125a
tel. +38 095 7068767
e-mail: cafe@impreza.if.ua
http://impreza.if.ua

Kawiarnia-pizzeria „Mrija”
Dolina, ul. Gruszewskiego 32,
tel.: +38 (03477) 2-82-25
http://mriya.dolyna.info

Pizzeria “MammaMia”
Dolina, ul. Gruszewskiego 30a,
tel.: +38 (03477) 2-83-62
e-mail: overt@ukr.net

6. Baza kulturalno-społeczna


Obiekty sportowe

Zdjęcie - Roman Szymkowicz

Zdjęcie – Roman Szymkowicz

Ważnym obiektem sportowym znajdującym się na terytorium miasta jest miejski stadion „Naftowyk”, gdzie odbywają się rozgrywki piłki nożnej.

Jednym z obiektów sportowych, które pomagają młodzieży w samorozwoju, jest szkoła sportowa (sporty walki, zapasy, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka,
pływanie, rehabilitacja).

Na terytorium dolińskiego parku znajduje się klub kajakarstwa i wioślarstwa.

Jest też w Dolinie ścieżka rowerowa o łącznej długości 3,35 km.

Zdrowie i opieka społeczna

Instytucje medyczne:

1. Centralny Szpital Rejonowy (oddziały: terapeutyczny,
chirurgiczny, traumatologiczny, neurologiczny,
reanimacyjny) – łącznie 280 łóżek.

2. Dziecięcy Szpital Miejski – (pomoc ambulatoryjna
i konsultacyjna dla dzieci do 18. roku życia) – 70 łóżek.

3. Poradnia Dziecięca (otolaryngologia, traumatologia,
chirurgia, okulistyka, ginekologia dziecięca, kardiologia,
neuropatologia).

Instytucje opieki społecznej:

 • Doliński Sierociniec „Ciepły Dom”
 • Dolińska Specjalna Szkoła z internatem
 • Geriatryczny pensjonat we wsi Wygodzie
 • Stowarzyszenie „Jesteś aniołem”
 • Fundacja „Nadzieja jest”
 • Fundacja społeczności lokalnej

Edukacja

W stolicy województwa (Iwano-Frankowsk) działają:

Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu (inżynieria naftowo-gazowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria ekologiczna, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie w przemyśle naftowo-gazowym, energetyka, architektura, budownictwo, turystyka, geologia i geofizyka, administracja publiczna).

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka (języki obce, filozofia, fizyko-technika, matematyka i informatyka, ekonomia, historia, politologia i stosunki międzynarodowe, wychowanie fizyczne, nauki przyrodnicze, turystyka, pedagogika, prawo).

Iwano-Frankowski Narodowy Medyczny Uniwersytet (medycyna ogólna, stomatologia, farmacja, pediatria, pielęgniarstwo, ortopedia).

Przykarpackie Kolegium Leśnictwa (gospodarka leśna, ekologiczne budownictwo, ogrodnictwo, księgowość, usługi turystyczne, zarządzanie gruntami).

Instytucje kultury

W Dolińskim Narodowym Domu Kultury działa 11 amatorskich pozaszkolnych grup artystycznych, 9 z których mają tytuł „Ludowy amatorski” .

Dolińska Centralna Rejonowa Biblioteka – informacyjno-oświatowy i kulturowy ośrodek rejonu. Przy bibliotece działają: studiu literackie „Słowo” , klub „Złota jesień”, „English club”, Centrum Informacyjne „Okno w świat”, Centrum informacyjne „ŚWIATOWID”, Centrum religijnej informacji „Dolyńszczyna – dzień po dniu”.

Municypalna Dęta Orkiestra (zdjęcie Jurij Czernewyj)

Municypalna Dęta Orkiestra

Muzeum krajoznawcze „Bojkowszczyna” Tetiany i Omelana Antonowiczów. Jedno z najmłodszych muzeów Karpackiego regionu, które zbiera, konserwuje, bada i eksponuje etnograficzne kolekcje, które odkrywają współcześnikom kulturę Bojków. Jednymi z najciekawszych eksponatów muzeum niezaprzeczalnie są: rekonstrukcja Bojkowskiej chałupy, pisanki wyszywane kolorowymi nitkami, kolekcja lalek i sakralne zabytki XVI-XVIII wieków.

W 2009 roku stworzono Dolińską Municypalną Dętą orkiestrę, która za krótki czas twórczości swoją mistrzowską muzyką zdobyła serca mieszkańców Doliny.

Imprezy

Dolina festiwalowa (zdjęcie Jurij Czernewyj)

Dolina festiwalowa (zdjęcie Jurij Czernewyj)

Festiwal Bojkowskiego Miodu i Rzemiosł

Unikalne kulturo-etnograficzne święto, które co roku odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia i zrzesza najlepszych pszczelarzy i mistrzów ludowych rzemiosł nie tylko bojkowskiego rejonu a też całej zachodniej Ukrainy.

Dolina festiwalowa (zdjęcie Jewgen Belous)

Dolina festiwalowa (zdjęcie Jewgen Belous)

Festiwal Orkiestr „Surmy Gór”

Zachowanie, rozwój i popularyzacja muzyki dętej i orkiestr dętych.

W mieście regularnie odbywają się imprezy sportowe. W tym: mistrzostwa Ukrainy z wolnej walki, zawody sportowe poświęcone Dniu Święta Niepodległości Ukrainy, rowerowe gry terenowe do Dnia Miasta, turnieje piłki nożnej i siatkówki, wyścigi rowerowe.

7. Potencjał gospodarczy miasta


Przemysł

Wiodącym sektorem gospodarki Doliny który zatrudnia większość mieszkańców jest przemysł naftowo-gazowy:

Dolina przemysłowa (zdjęcie Igor Jaszczur)

Dolina przemysłowa (zdjęcie Igor Jaszczur)

 • NGBU „Dolinanaftagaz” – wydobywanie ropy naftowej i gazu, rozwój i eksploatacja złóż, produkcjaropy naftowej i kondensatu).
 • Przykarpackie Przedsiębiorstwo Prac Wydobywczych (budownictwo poszukiwawczych i wydobywczych oraz eksploatacyjnych otworów wiertniczych ropy naftowej i gazu).
 • SA „Ukrspectransgaz” (transport gazów skroplonych węglowodorowych).
 • Dolińska Fabryka Przetwórstwa Gazu (produkcja stabilnej benzyny gazowej, gazu płynnego).
 • Dolińskie Przedsiębiorstwo Plugging (praca przy cementowaniu obudowy i montażu cementowych mostów w otworach wiertniczych).
 • Dolińska ŁWUMG (świadczy usługi transportu gazu ziemnego i tranzytu gazu ziemnego przez terytorium Ukrainy.
Owce w górach (zdjęcie Igor Jaszczur)

Owce w górach (zdjęcie Igor Jaszczur)

W mieście prowadzi działalność kilka przedsiębiorstw przemysłu lekkiego (Sp. z o.o. Fabryka Krawiecka „Dowira”, Sp. z o.o. „Specodzież”, fabryka krawiecka „Edelwejs”) i przemysłu spożywczego (grupa „Słodka Dolina” – znana w kraju i na rynku międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji wyrobów cukierniczych, piekarnia „Kołobok”, FOP Markowski M.M – produkcja lodów, FG „EKO-Karpaty” – hodowla owiec i kóz, produkcja serów, Sp. z o.o „Dolina-Agro” – hodowla czarnej jagody za pomocy systemu mnożenia tkanek in vitro, Sp. z o.o „Karpackie Źródła” – produkcja wody mineralnej).

Również dobrze rozwinięte jest leśnictwo i przemysł drzewny (Sp. z o.o „Unipłyt” – lider przemysłu drzewnego na Ukrainie w segmencie produkcji płyt pilśniowych).

Strategicznym projektem miasta jest rozbudowa nowej strefy przemysłowej (industrialny park „Dolina”), na której powstaną nowe wysokotechnologiczne i ekologicznie bezpieczne zakłady produkcyjne.

Handel

Handel w Dolinie odbywa się poprzez sieć sklepów i rynków. Do usług mieszkańców miasta są współczesne zakłady handlowe, wśród nich: Centra handlowe „Koszyk”, „Hermes”, „Awałon”; supermarkety „Kolibris”, „Nasz kraj”, „Supersam”; sklepy spożywcze «ABC», «Kamelia”, „Słowianka”; sklepy dziecięce „Łełeka”, salony jubilerskie „Adamas”, „Karat”; artykuły gospodarstwa domowego „Prestiż”, „Świat techniki”, „Interjer”, „Technoplus” ; sklep wyrobów ludowych „Pisanka „ i in.

Obecnie w Dolinie działa 6 rynków mieszanych: rynki Rejonowej spożywczej spółki, „Insajt”, „Kristof”, „Merkurij”, auto bazar i najmłodszy rynek komunalny, założony w 2006 roku, obecnie aktywnie rozbudowywany.

Usługi

Na terenie miasta dostępne są różnorodne usługi, zapewniające odpowiedni poziom życia mieszkańców, obsługę firm, jak i będące podwykonawcami dla dużych zakładów pracy. Do najważniejszych usług miasta należą: notarialne, tłumaczeniowe, budowlane, szkoleniowe i human resources (Dolińskie Rejonowe Centrum Zatrudnienia), transportowe, turystyczne.

Funkcjonuje tu również „Karpacki tramwaj” – jedyna na Ukrainie trasa wycieczkowa koleją wąskotorową przebiegająca wzdłuż rzeki Mizunki.

Instytucje otoczenia biznesu

W Dolinie działają takie banki jak Ukrsocbank (wchodzi do międzynarodowej grupy finansowej UniCreditGroup), Raiffeisen Bank Aval (wchodzi do międzynarodowej grupy finansowej Raiffeisen International Bank Holding AG), UkrSybbank (wchodzi do międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas-Group), Prywatbank (najbardziej stabilny bank z ukraińskim kapitałem, największy bank pod względem aktywów), Państwowy Oszczadbank, Praweksbank, Idea Bank, „Narodowy Kredytowy Bank”.

Oprócz banków działają też spółki kredytowe. Spółka kredytowa „Złet” założona przez mieszkańców miasta w 1997 r. zdobyła dobrą reputację i pomyślnie się rozwija.

Usługi ubezpieczeniowe zapewniają firmy ubezpieczeniowe.

W Dolinie również działają organizacje pozarządowe działające w zakresie przedsiębiorczości i obsługi inwestycji: Centrum Wsparcia i Rozwoju Reform, Fundacja Społeczności Miasta Dolina, KP „Dolina Inwest” – wsparcie inwestora na każdym etapie inwestycji.

8. Zachęty inwestycyjne


Zachęty inwestycyjne

Park industrialny

Dolina jest zarejestrowany w rejestrze parków industrialnych (zgodnie z ustawą „O parkach industrialnych”). W związku z powyższym spółkom zarządzającym parkiem oraz inwestującym tu podmiotom gospodarczym jest przekazywana pomoc finansowa (nieoprocentowane pożyczki i kredyty, celowe finasowanie dla wyposażenia parków przemysłowych) z funduszy państwowych.

Firmy ulokowane w Parku industrialnym, spółki zarządzające oraz inicjatorzy stworzenia – podmioty gospodarcze zwolnione są z:

 • kapitałowego udziału w rozwój infrastruktury miejscowości w przypadku budownictwa obiektów w granicach parku industrialnego;
 • cła na sprzęt, który nie jest produkowany na Ukrainie i jest importowany w celu inwestowania w parku industrialnym.

Procedura dostępu do obszarów produkcyjnych (czyli nabycie prawa własności terenu będącego własnością państwową lub komunalną) jest uproszczona (nie ma potrzeby przeprowadzania przetargu). Istnieje możliwość pozyskania środków państwowych lub samorządowych w celu finansowania szeregu przedsięwzięć dotyczących wyboru działki w obrębie parku industrialnego (na terenach państwowych lub komunalnych) i jego uporządkowanie.

Tereny inwestycyjne nr 2–4

Ustalenie ulgowego rozmiaru kapitałowego w rozmiarze 1 (jednej) hrywny dla zakładów produkcyjnych (z wyjątkiem wyrobów podlegających akcyzie) może być przeprowadzone odrębną uchwałą Rady Miasta po wstępnym rozpatrzeniu przez stałą komisją Miejskiej Rady.

Tereny inwestycyjne nr 1–4

Ustalenie minimalnego rocznego czynszu za działki dzierżawione pod inwestycje – zgodnie z Kodeksem Podatkowym 3% normatywnej wyceny pieniężnej nieruchomości do wprowadzenia obiektów w eksploatację, ale nie więcej jak na 3 lata.

Dolińska Miejska Rada ze swojej strony zapewnia kompleksowe administracyjne, informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności inwestorów.

KP „Dolina-Inwest” zapewnia usługi personalnego wsparcia inwestora, wsparcie informacyjne, wysokiej jakości usługi doradcze oraz kontakty pomiędzy inwestorem a władzą państwową i lokalną w postaci jednego okna inwestycyjnego.

Tereny inwestycyjne na mapie